งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การบริหารโครงการและงบประมาณ. KTA Model Sombat Boonyavanich 2การวางแผนและงบประมาณ  เข้าถึงทรัพยากรที่เป็นปัจจัยและจับต้องได้  กำหนดตลาดเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การบริหารโครงการและงบประมาณ. KTA Model Sombat Boonyavanich 2การวางแผนและงบประมาณ  เข้าถึงทรัพยากรที่เป็นปัจจัยและจับต้องได้  กำหนดตลาดเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การบริหารโครงการและงบประมาณ

2 KTA Model Sombat Boonyavanich 2การวางแผนและงบประมาณ  เข้าถึงทรัพยากรที่เป็นปัจจัยและจับต้องได้  กำหนดตลาดเป้าหมาย  เลือกวิธีการระดมทุน  กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น  ทีมรับผิดชอบ  การจัดการความรู้  การฝึกอบรม  เทคโนโลยี  พันธมิตร

3 KTA Model Sombat Boonyavanich 3สาระสำคัญของแผน  แผนมีระยะเวลา 3-5 ปี  มีคู่มือการทำงาน  หาความเหมาะสมของเป้าหมาย และ วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย  กำหนดมาตรฐานผลงานหรือตัวชี้วัด  มีผู้รับผิดชอบ  ทำข้อตกลงในการตรวจสอบประเมิน

4 KTA Model Sombat Boonyavanich 4การนำแผนสู่การปฏิบัติ Ὴผู้นำทีมได้รับการยอมรับ Ὴได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร Ὴระดมผู้มีความสามารถ Ὴสร้างความฝันและเรียนรู้ร่วมกัน Ὴการกระจายงาน Ὴงบประมาณในการฝึกอบรม Ὴมีความมุ่งมั่นอดทนพร้อมที่จะชนะ

5 KTA Model Sombat Boonyavanich 5การเก็บข้อมูลเพื่อตรวจประเมิน  รายงานผลเทียบกับแผนประจำเดือน  ทบทวนความคืบหน้าทุก 6 เดือน  ประเมินสมรรถนะประจำปี  ทบทวนกลยุทธ์ และแนวทางการ ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา หาวิธี ปรับปรุง / ป้องกันหรือประกาศตอกย้ำสร้าง ความเชื่อมั่นร่วมกัน กระตุ้นตลาด  ให้รางวัลผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม

6 KTA Model Sombat Boonyavanich 6 ไม่สามารถหาความจริงได้จาก ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียว เราวัดในเรื่องที่เราทำ แต่ลูกค้าอาจจะวัดใน เรื่องที่เราไม่ต้องการที่จะทำ การวัดศักยภาพบางที่เป็นผลของพฤติกรรมที่ ไม่อาจหาตัวชี้วัดได้ คำถามที่เหมาะสมกับการวัด จึงจะสามารถ ถ่ายทอดเจตนาของวัตถุประสงค์ในการวัดได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การบริหารโครงการและงบประมาณ. KTA Model Sombat Boonyavanich 2การวางแผนและงบประมาณ  เข้าถึงทรัพยากรที่เป็นปัจจัยและจับต้องได้  กำหนดตลาดเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google