งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ และงบประมาณ การบริหารโครงการ และ งบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ และงบประมาณ การบริหารโครงการ และ งบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ และงบประมาณ การบริหารโครงการ และ งบประมาณ
KTA Model บทที่ 9 การบริหารโครงการ และ งบประมาณ

2 การวางแผนและงบประมาณ
เข้าถึงทรัพยากรที่เป็นปัจจัยและจับต้องได้ กำหนดตลาดเป้าหมาย เลือกวิธีการระดมทุน กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น ทีมรับผิดชอบ การจัดการความรู้ การฝึกอบรม เทคโนโลยี พันธมิตร KTA Model Sombat Boonyavanich

3 สาระสำคัญของแผน แผนมีระยะเวลา 3-5 ปี มีคู่มือการทำงาน
หาความเหมาะสมของเป้าหมาย และวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย กำหนดมาตรฐานผลงานหรือตัวชี้วัด มีผู้รับผิดชอบ ทำข้อตกลงในการตรวจสอบประเมิน KTA Model Sombat Boonyavanich

4 การนำแผนสู่การปฏิบัติ
ผู้นำทีมได้รับการยอมรับ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ระดมผู้มีความสามารถ สร้างความฝันและเรียนรู้ร่วมกัน การกระจายงาน งบประมาณในการฝึกอบรม มีความมุ่งมั่นอดทนพร้อมที่จะชนะ KTA Model Sombat Boonyavanich

5 การเก็บข้อมูลเพื่อตรวจประเมิน
รายงานผลเทียบกับแผนประจำเดือน ทบทวนความคืบหน้าทุก 6 เดือน ประเมินสมรรถนะประจำปี ทบทวนกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา หาวิธีปรับปรุง /ป้องกันหรือประกาศตอกย้ำสร้างความเชื่อมั่นร่วมกัน กระตุ้นตลาด ให้รางวัลผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม KTA Model Sombat Boonyavanich

6 ไม่สามารถหาความจริงได้จากตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียว
เราวัดในเรื่องที่เราทำ แต่ลูกค้าอาจจะวัดในเรื่องที่เราไม่ต้องการที่จะทำ การวัดศักยภาพบางที่เป็นผลของพฤติกรรมที่ไม่อาจหาตัวชี้วัดได้ คำถามที่เหมาะสมกับการวัด จึงจะสามารถถ่ายทอดเจตนาของวัตถุประสงค์ในการวัดได้ KTA Model Sombat Boonyavanich


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ และงบประมาณ การบริหารโครงการ และ งบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google