งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing. 1. เสนอโครงการพัฒนาระบบงานรับแจังเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลข 999 โครงจัดทำโครงการเสนอให้มีทางเลือก 1. Private.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing. 1. เสนอโครงการพัฒนาระบบงานรับแจังเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลข 999 โครงจัดทำโครงการเสนอให้มีทางเลือก 1. Private."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing

2 1. เสนอโครงการพัฒนาระบบงานรับแจังเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลข 999 โครงจัดทำโครงการเสนอให้มีทางเลือก 1. Private Cloud 2. Public Cloud 2. อธิบายข้อดีข้อเสียของ สองแบบ Implement โดยใช้ Microsoft Technology 3. ออกแบบสถาปัตยกรรมของทั้ง Private และ Public Cloud 4. กำหนดงบประมาณ 5. นำเสนอ Term Of Reference ให้กับลูกค้าเพื่อนำเสนอเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง (มีข้อมูลจริงลองรับอยู่ครับ สำหรับ 191) ซึ่งสามารถอธิบายให้ผู้เรียนได้ ภายหลัง

3  ทำเหมือนกับโครงการแรก  ออกแบบและสร้าง Cloud Clinic Application เพื่อให้ Clinic ทั่ว ประเทศมาใช้ระบบบน Cloud โดยลูกค้าจะเลือกว่าจะใช้การลงทุน แบบ Private Cloud หรือ Public Cloud ลักษณะงานเหมือนกันกับ Project 1  รายละเอียดให้นักศึกษา คิดเองได้ หรือจะเอารายละเอียดที่ อ. ประกอบก็ได้

4  State of Cloud Computing Report_Vivek Kundra State of Cloud Computing Report_Vivek Kundra  A Developer's Guide to Service Bus in Windows Azure AppFabric A Developer's Guide to Service Bus in Windows Azure AppFabric  A Developer's Guide to Access Control in Windows Azure AppFabric A Developer's Guide to Access Control in Windows Azure AppFabric  An Introduction to Windows Azure AppFabric for Developers An Introduction to Windows Azure AppFabric for Developers

5 1. Project Overview 2. Problem of the system 3. Solution for public cloud / cost benefit 4. Solution for private cloud / cost benefit 5. Technology selection. 6. Conclusion


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof.Dr.Surasak Mungsing. 1. เสนอโครงการพัฒนาระบบงานรับแจังเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลข 999 โครงจัดทำโครงการเสนอให้มีทางเลือก 1. Private.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google