งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSC201 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี ประยุกต์ใช้ Tree กับปัญหาต้องตัดสินใจ Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Aug-141.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSC201 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี ประยุกต์ใช้ Tree กับปัญหาต้องตัดสินใจ Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Aug-141."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSC201 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี ประยุกต์ใช้ Tree กับปัญหาต้องตัดสินใจ Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing E-mail: Surasak.mu@spu.ac.th Aug-141

2 8/1/20142 Decision Tree  A decision tree is a tree in which each branch node represents a choice between a number of alternatives, and each leaf node represents a classification or decision  Used to select the best course of action in situations where you face uncertainty

3 8/1/20143 ตัวอย่างที่ 1 การใช้ต้นไม้ตัดสินใจเลือก วิธีขายของ ( ให้คนอื่นขาย ) ( ขายเอง )

4 8/1/20144 ตัวอย่างที่ 1

5 8/1/20145

6 6

7 7 ตัวอย่างที่ 2 Loan or No Loan? a decision tree to help a financial institution decide whether a person should be offered a loan

8 8/1/20148 ตัวอย่างที่ 3 What will I do?

9 8/1/20149 ตัวอย่างที่ 4 Should I take my customer to play golf?

10 8/1/201410 ตัวอย่างที่ 4 Decision Tree Model

11 8/1/201411 ตัวอย่างที่ 4 ข้อสรุปจาก Decision Tree  ถ้าท้องฟ้าครึ้มฝน คนมักออกไปเล่นกอล์ฟ และคนที่คลั่งไคล้กีฬากอล์ฟจะออกไป เล่นแม้ฝนจะตก  ลูกค้าไม่ชอบเล่นกอล์ฟถ้าอากาศมี ความชื้นสูงกว่า 70 %  ลูกค้าจะไม่เล่นกอล์ฟถ้าลมแรง

12 Decision Tree Exercise

13  บริษัทที่ทำธุรกิจสำรวจและค้าขายที่ดินแห่ง หนึ่ง กำลังสนใจที่ดินแปลงหนึ่งที่กำลังประกาศ ขาย ซึ่งถ้ามีการสำรวจพบแร่โลหะเศรษฐกิจ ( แมงกานีส ทองคำ หรือ เงิน ) ก็จะส่งผลให้ ที่ดินแปลงมีราคาสูงขึ้นตามแต่ชนิดแร่ที่พบ คือ หากพบแร่แมงกานีสก็จะขายได้ในราคา 30 ล้านบาท หากพบแร่ทองคำ ก็จะขายได้ในราคา 250 ล้านบาท และหากพบแร่เงิน ก็จะขายได้ ในราคา 150 ล้านบาท จึงพิจารณาว่าจะ ตัดสินใจตัดสินใจลงทุนอย่างไรดี ว่าจะซื้อที่ดิน ที่แปลงนี้หรือไม่หรือจะซื้อที่ดินแปลงนี้ทันที แล้วลงทุนสำรวจหาแร่โลหะเศรษฐกิจ หรือว่า จะสำรวจเบื้องต้นก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจว่าจะ ซื้อหรือไม่ซื้อ โดยมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ดังนี้ แบบฝึกหัด

14  ทางเลือกที่ 1 เลือกไม่ซื้อที่ดินตั้งแต่แรก ซึ่งก็ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ  ทางเลือกที่ 2 ซื้อที่ดินทันทีแล้วลงทุนทำการ สำรวจซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าที่ดิน 3 ล้านบาท และค่าสำรวจอีก 1 ล้านบาท จากประสบการณ์ ที่ดินที่มีลักษณะคล้ายที่ดินแปลงนี้จะสำรวจพบ แร่โลหะเศรษฐกิจแร่ใดแร่หนึ่ง โดยที่มีโอกาส พบ แมงกานีส 1% ทองคำ 0.05% และ เงิน 0.2% และเป็นการพบเแร่โลหะเศรษฐกิจเพียง ชนิดเดียวเท่านั้น ( ไม่มีโอกาสที่จะพบ 2 ชนิด หรือมากกว่า และ ไม่มีโอกาสพบแร่โลหะ เศรษฐกิจอื่นเลย ) แบบฝึกหัด

15  ทางเลือกที่ 3 จะยังไม่ตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนี้ ทันที แต่จะลงทุนทำการสำรวจเบื้องต้นก่อน เป็นเวลา 3 วัน แล้วจึงตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ โดยจะเสียค่าได้สิทธิ์ในการสำรวจเป็นเงิน 750,000 บาทและจากประสบการณ์ จะมี ค่าใช้จ่ายในการสำรวจอีก เป็นเงิน 250,000 บาท ถ้าผลการสำรวจประสพความสำเร็จ โอกาสที่จะพบ แมงกานีส ทองคำ และเงิน จะ เพิ่มเป็น 3%, 2% และ 1% ตามลำดับ แต่ถ้า ผลสำรวจไม่ประสพความสำเร็จ โอกาสที่จะพบ แมงกานีส ทองคำ และเงิน จะลดลงเป็น 0.75%, 0.04% และ 0.175% ตามลำดับ แบบฝึกหัด

16  1. จงสร้าง Decision tree เพื่อการตัดสินใจ เลือกวิธีการลงทุน  2. จาก Decision tree ในข้อ 1 ผู้ลงทุนควร ตัดสินใจอย่างไร ให้แสดงวิธีการคำนวณ ผลตอบแทนประกอบการตัดสินใจ แบบฝึกหัด

17 8/1/201417 Decision Tree และการคำนวณผลตอบแทน

18 8/1/201418การคำนวณค่าคาดหวังของกำไร

19 8/1/201419การคำนวณค่าคาดหวังของกำไร

20 8/1/201420ค่าคาดหวังของกำไร

21 8/1/201421Decision เลือกทำการสำรวจเบื้องต้น 3 วันก่อนแล้วจึงตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่

22 1-Aug-14 22


ดาวน์โหลด ppt CSC201 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี ประยุกต์ใช้ Tree กับปัญหาต้องตัดสินใจ Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Aug-141.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google