งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing E-mail: Surasak.mu@spu.ac.th
CSC201 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี ประยุกต์ใช้ Tree กับปัญหาต้องตัดสินใจ Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing Apr-17

2 Decision Tree A decision tree is a tree in which each branch node represents a choice between a number of alternatives, and each leaf node represents a classification or decision Used to select the best course of action in situations where you face uncertainty 4/4/2017

3 ตัวอย่างที่ 1 การใช้ต้นไม้ตัดสินใจเลือกวิธีขายของ
(ให้คนอื่นขาย) (ขายเอง) 4/4/2017

4 ตัวอย่างที่ 1 4/4/2017

5 4/4/2017

6 4/4/2017

7 ตัวอย่างที่ 2 Loan or No Loan?
a decision tree to help a financial institution decide whether a person should be offered a loan 4/4/2017

8 ตัวอย่างที่ 3 What will I do?
4/4/2017

9 ตัวอย่างที่ 4 Should I take my customer to play golf?
4/4/2017

10 ตัวอย่างที่ 4 Decision Tree Model
4/4/2017

11 ตัวอย่างที่ 4 ข้อสรุปจาก Decision Tree
ถ้าท้องฟ้าครึ้มฝน คนมักออกไปเล่นกอล์ฟ และคนที่คลั่งไคล้กีฬากอล์ฟจะออกไปเล่นแม้ฝนจะตก ลูกค้าไม่ชอบเล่นกอล์ฟถ้าอากาศมีความชื้นสูงกว่า 70 % ลูกค้าจะไม่เล่นกอล์ฟถ้าลมแรง 4/4/2017

12 Decision Tree Exercise

13 แบบฝึกหัด บริษัทที่ทำธุรกิจสำรวจและค้าขายที่ดินแห่งหนึ่ง กำลังสนใจที่ดินแปลงหนึ่งที่กำลังประกาศขาย ซึ่งถ้ามีการสำรวจพบแร่โลหะเศรษฐกิจ(แมงกานีส ทองคำ หรือ เงิน) ก็จะส่งผลให้ที่ดินแปลงมีราคาสูงขึ้นตามแต่ชนิดแร่ที่พบ คือหากพบแร่แมงกานีสก็จะขายได้ในราคา 30 ล้านบาท หากพบแร่ทองคำ ก็จะขายได้ในราคา 250 ล้านบาท และหากพบแร่เงิน ก็จะขายได้ในราคา 150 ล้านบาท จึงพิจารณาว่าจะตัดสินใจตัดสินใจลงทุนอย่างไรดี ว่าจะซื้อที่ดินที่แปลงนี้หรือไม่หรือจะซื้อที่ดินแปลงนี้ทันทีแล้วลงทุนสำรวจหาแร่โลหะเศรษฐกิจ หรือว่าจะสำรวจเบื้องต้นก่อนแล้วจึงจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ โดยมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจดังนี้

14 แบบฝึกหัด ทางเลือกที่ 1 เลือกไม่ซื้อที่ดินตั้งแต่แรก ซึ่งก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ทางเลือกที่ 2 ซื้อที่ดินทันทีแล้วลงทุนทำการสำรวจซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าที่ดิน 3 ล้านบาทและค่าสำรวจอีก 1 ล้านบาท จากประสบการณ์ ที่ดินที่มีลักษณะคล้ายที่ดินแปลงนี้จะสำรวจพบแร่โลหะเศรษฐกิจแร่ใดแร่หนึ่ง โดยที่มีโอกาสพบ แมงกานีส 1% ทองคำ 0.05% และ เงิน 0.2% และเป็นการพบเแร่โลหะเศรษฐกิจเพียงชนิดเดียวเท่านั้น (ไม่มีโอกาสที่จะพบ 2 ชนิดหรือมากกว่า และ ไม่มีโอกาสพบแร่โลหะเศรษฐกิจอื่นเลย)

15 แบบฝึกหัด ทางเลือกที่ 3 จะยังไม่ตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนี้ทันที แต่จะลงทุนทำการสำรวจเบื้องต้นก่อนเป็นเวลา 3 วัน แล้วจึงตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ โดยจะเสียค่าได้สิทธิ์ในการสำรวจเป็นเงิน 750,000 บาทและจากประสบการณ์ จะมีค่าใช้จ่ายในการสำรวจอีก เป็นเงิน 250,000 บาท ถ้าผลการสำรวจประสพความสำเร็จ โอกาสที่จะพบ แมงกานีส ทองคำ และเงิน จะเพิ่มเป็น 3%, 2% และ 1% ตามลำดับ แต่ถ้าผลสำรวจไม่ประสพความสำเร็จ โอกาสที่จะพบ แมงกานีส ทองคำ และเงิน จะลดลงเป็น 0.75% , 0.04% และ 0.175% ตามลำดับ

16 แบบฝึกหัด 1. จงสร้าง Decision tree เพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุน

17 Decision Tree และการคำนวณผลตอบแทน
4/4/2017

18 การคำนวณค่าคาดหวังของกำไร
4/4/2017

19 การคำนวณค่าคาดหวังของกำไร
4/4/2017

20 ค่าคาดหวังของกำไร 4/4/2017

21 Decision เลือกทำการสำรวจเบื้องต้น 3 วันก่อนแล้วจึงตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ 4/4/2017

22 4-Apr-17


ดาวน์โหลด ppt Asst.Prof. Dr.Surasak Mungsing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google