งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463
MK361 Term Assignment 10% Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463

2 Displaying and Merchandise OTOP Project
Objectives of Activities เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดแสดงสินค้า(Display)และหลักการจัดแสดงสินค้าเพื่อขาย (Learning to merchandising) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการอนาคตได้

3 Displaying and Merchandise OTOP Project
รูปแบบการดำเนินงาน เป็นการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)เพื่อการจำหน่าย เงื่อนไข ให้แบ่งเป็นกลุ่ม โดยแยกนักศึกษาที่เรียน MK361 กับ MK463 ออกจากกัน กลุ่มที่เรียนทั้งสองวิชาให้อยู่ด้วยกัน และคละกันได้ กลุ่มที่เรียนแต่ค้าปลีกอย่างเดียวให้จัดหาสินค้ามาแสดงได้ มีงบประมาณให้กลุ่มละ 300 บาท ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา คนละ 20 บาท

4 Displaying and Merchandise OTOP Project
เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจาก การพิจารณาเลือกสินค้าเพื่อจำหน่าย การตกแต่งตัวสินค้า การติดป้ายฉลาก ความสามารถในการจัดวางสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้า บรรยากาศของบู้ทแสดงสินค้าในภาพรวม

5 Displaying and Merchandise OTOP Project
วัน เวลาและสถานที่ 29 – 30 มกราคม 2547 9.00 – น. ลานจอดรถข้างตู้ ATM หน้ามหาวิทยาลัย มีพิธีเปิดงานเวลา 9.00 น. วันที่ 29/1/47


ดาวน์โหลด ppt Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google