งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK361 Term Assignment 10% Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK361 Term Assignment 10% Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK361 Term Assignment 10% Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463

2 Displaying and Merchandise OTOP Project Objectives of Activities เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดแสดง สินค้า (Display) และหลักการจัดแสดงสินค้า เพื่อขาย (Learning to merchandising) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการอนาคตได้

3 Displaying and Merchandise OTOP Project รูปแบบการดำเนินงาน เป็นการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการจำหน่าย เงื่อนไข ให้แบ่งเป็นกลุ่ม โดยแยกนักศึกษาที่เรียน MK361 กับ MK463 ออกจากกัน กลุ่มที่เรียนทั้งสองวิชาให้อยู่ด้วยกัน และคละกันได้ กลุ่มที่เรียนแต่ค้าปลีกอย่างเดียวให้จัดหาสินค้ามา แสดงได้ มีงบประมาณให้กลุ่มละ 300 บาท ค่าลงทะเบียนของ นักศึกษา คนละ 20 บาท

4 Displaying and Merchandise OTOP Project เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจาก การพิจารณาเลือกสินค้าเพื่อจำหน่าย การตกแต่งตัวสินค้า การติดป้ายฉลาก ความสามารถในการจัดวางสินค้าเพื่อดึงดูด ลูกค้า บรรยากาศของบู้ทแสดงสินค้าในภาพรวม

5 Displaying and Merchandise OTOP Project วัน เวลาและสถานที่ 29 – 30 มกราคม 2547 9.00 – 16.00 น. ลานจอดรถข้างตู้ ATM หน้ามหาวิทยาลัย มีพิธีเปิดงานเวลา 9.00 น. วันที่ 29/1/47


ดาวน์โหลด ppt MK361 Term Assignment 10% Displaying and Merchandise OTOP Project Co-learning with MK463.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google