งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อาคม เผือกจันทึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อาคม เผือกจันทึก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อาคม เผือกจันทึก
การนำเสนอหนังสือน่าอ่าน โดย... อาจารย์อาคม เผือกจันทึก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

2

3 The Comic Guide To…สถิติ
ผู้เขียน : Shin Takahashi ผู้แปล : อังคณา รัตนจันทร์ บรรณาธิการ : รศ.ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2553 ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2553 : สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

4 แนวคิด เรียนรู้สถิติอย่างสนุกสนานผ่านตัวการ์ตูน เปลี่ยนเรื่องยาก
ในการเรียนสถิติให้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆพร้อมประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน

5 เนื้อหา บทที่ 1 ประเภทของข้อมูล
บทที่ 2 มาดูภาพรวมของข้อมูลกันเถอะ(ข้อมูลเชิงปริมาณ) บทที่ 3 ข้อมูลเชิงคุณภาพกับตารางแจกแจงความถี่อย่างง่าย บทที่ 4 ค่ามาตรฐานและค่าเบี่ยงเบน บทที่ 5 การแจกแจงแบบต่าง ๆ บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร บทที่ 7 การทดสอบความเป็นอิสระ

6 ทำไมหนังสือเล่มนี้จึงน่าสนใจ?
เป็นการปฏิวัติรูปแบบการเรียนรู้จากตำราสถิติที่มีตัวหนังสือ เยอะ ๆไปสู่การเรียนรู้ในรูปแบบการ์ตูนความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ เข้าใจพื้นฐานด้านสถิติ และเห็นถึงรูปแบบการนำสถิติไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

7 หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างไร?
* ผู้เรียนมีพื้นฐานทางสถิติ * ผู้เรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับวิชาสถิติในทางที่ดีขึ้น * เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆในรายวิชาสถิติ

8 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจครับ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อาคม เผือกจันทึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google