งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Consumer behavior. As shown in Figure 15.1:middle- age people make the most money Consumer behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Consumer behavior. As shown in Figure 15.1:middle- age people make the most money Consumer behavior."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Consumer behavior

2 As shown in Figure 15.1:middle- age people make the most money Consumer behavior

3 Age Subcultures

4 The present: 6 Generation G.I Gen Gen-S Gen-B Gen-X Gen-Y Gen-S Gen-M ปี ปี ปี ปี ปี ปี G.I Gen, Silent Generation, Boomer Generation, X Generation, Y Generation, Millennial Generation

5 Consumer behavior Gen Y Gen X

6 Y-Generation Consumer behavior Idol: hip-hop star Eninem,Ricki Lake and other

7 อายุ ปี ( ) ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลสำคัญที่ถือว่าเป็นตัวแทนผู้บริโภครุ่นนี้ ได้แก่ –Prince William of Wales –Prince Harry of Wales –Anna Paquin – ลีอุน จู Consumer behavior

8 ทำไมถึงเรียก Gen-Y มีที่มาจากคำว่า “Why” พฤติกรรมช่าง สงสัย มีแนวโน้มเลียนแบบพฤติกรรมของ Gen-B จึงมี คนเรียกผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่า “Echo Boomer, Generation Next” Consumer behavior

9 Overall Gen-Y เกิดในยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของ ประชากรโลกลดลง ครอบครัวมีขนาดเล็ก ให้ ความสำคัญกับการมีลูก ( เลี้ยงดี ) สภาพโดยรวมทางสังคม ทุกประเทศเริ่มแยก กลุ่มจน - รวย คนรวยมีโอกาสทางสังคมดีกว่า เด็กที่เกิดในประเทศกลุ่มรวยใหม่ (New Rich Countries) เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น กรีซ ถูกชี้นำ (Life style) โลกตะวันตกคือมาตรฐานที่ดีที่สุด ซึ่ง ขัดแย้งกับมาตรฐานเดิม ทำให้เกิดช่องว่างทาง สังคม Consumer behavior

10 Social Background พัฒนาการสำคัญที่มีผลต่อวีถีชีวิตของ Gen-Y 1.Internet- เป็นระบบที่สมบูรณ์ การมี คอมพิวเตอร์และ internet ไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษ หลายคนมี , web ของตน มีการ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแบบ Real Friends, Virtual Friends Consumer behavior

11 2. Instant Messaging- อยู่ในโลกการสื่อสารแบบ ทันที ในรูป Chat Online Consumer behavior

12 3. Mobile Phone- โทรศัพท์มือถือกลายเป็น อุปกรณ์จำเป็นสำหรับสื่อสารธรรมดาที่สามารถ เป็นเจ้าของได้ Consumer behavior

13 Marketing to Gen-Y เป็นนักปฏิบัติ (Practical) ให้ความสำคัญกับ คุณค่าที่จับต้องได้ (Tangible Benefits) มากกว่า คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Benefits) เป็นนักช๊อป ชองซื้อสินค้าแฟชั่น แต่มีพฤติกรรม ใส่ใจราคา นิสัยไม่ยึดติดแบรนด์เก่าๆ Consumer behavior

14 เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมโดดเด่นในฐานะเป็น ผู้บริโภคชั้นแถวหน้า มีเงิน ตามใจตัวเอง บริโภคสินค้าหลายมิติ ชอบ แบรนด์ ซื้อสินค้าโดยมีความพอใจเป็นตัวตั้ง Consumer behavior Generation X

15 Marketing to Gen-X คลั่งแบรนด์ ทั้งที่แบบแบรนด์ประจำ (Regular Brands) หรือแบรนด์จร (Ad hoc Brands) แบ รนด์ที่มีความเด่นในช่วงนั้น Consumer behavior

16 Gen-Y VS Gen-X Gen-Y – เป็นผู้บริโภคที่โชคดี เกิดมาในฐานะเป็นคนสำคัญ ของครอบครัว – ชีวิตวัยเยาว์มีความสุข จึงมีการเรียกว่า Improved Version of Gen-X ( สามารถทำหลายอย่างได้ เหมือน Gen-X แต่ทำได้ดีกว่า ) – การเลี้ยงดูที่ดีในวัยเยาว์ทำให้ Gen-Y แยกเป็น 2 กลุ่ม Twixter- ไม่อยากแยกครอบครัว Early Nesters- ชื่นชมการมีชีวิตครอบครัวแบบ Gen-B Consumer behavior

17 Gen-X – เอาใจยาก – พฤติกรรมการซื้อมีความถี่ และหลากหลาย – การทำการตลาดจึงต้องละเอียดลึกซึ่ง Consumer behavior

18 Thank you Present by: Pinpinut Satthamnuwong Consumer behavior


ดาวน์โหลด ppt Consumer behavior. As shown in Figure 15.1:middle- age people make the most money Consumer behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google