งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Consumer behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Consumer behavior."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Consumer behavior

2 As shown in Figure 15.1:middle-age people make the most money
Consumer behavior As shown in Figure 15.1:middle-age people make the most money

3 Consumer behavior Age Subcultures

4 The present: 6 Generation
Gen-S 1901 1924 G.I Gen 1941 1965 Gen-S Gen-B 1971 ปี Gen-X 1980 71-87 ปี 1987 47-70 ปี Gen-Y 41-46 ปี Gen-M 32-40 ปี 25-31 ปี G.I Gen, Silent Generation, Boomer Generation, X Generation, Y Generation, Millennial Generation

5 Consumer behavior Gen Y Gen X

6 Y-Generation Consumer behavior
Idol: hip-hop star Eninem,Ricki Lake and other

7 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
Consumer behavior อายุ ปี( ) ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลสำคัญที่ถือว่าเป็นตัวแทนผู้บริโภครุ่นนี้ ได้แก่ Prince William of Wales Prince Harry of Wales Anna Paquin ลีอุน จู

8 ทำไมถึงเรียก Gen-Y มีที่มาจากคำว่า “Why” พฤติกรรมช่างสงสัย
Consumer behavior ทำไมถึงเรียก Gen-Y มีที่มาจากคำว่า “Why” พฤติกรรมช่างสงสัย มีแนวโน้มเลียนแบบพฤติกรรมของ Gen-B จึงมีคนเรียกผู้บริโภคกลุ่มนี้ว่า “Echo Boomer, Generation Next”

9 Consumer behavior Overall Gen-Y เกิดในยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรโลกลดลง ครอบครัวมีขนาดเล็ก ให้ความสำคัญกับการมีลูก(เลี้ยงดี) สภาพโดยรวมทางสังคม ทุกประเทศเริ่มแยกกลุ่มจน-รวย คนรวยมีโอกาสทางสังคมดีกว่า เด็กที่เกิดในประเทศกลุ่มรวยใหม่ (New Rich Countries)เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น กรีซ ถูกชี้นำ(Life style)โลกตะวันตกคือมาตรฐานที่ดีที่สุด ซึ่งขัดแย้งกับมาตรฐานเดิม ทำให้เกิดช่องว่างทางสังคม

10 Social Background พัฒนาการสำคัญที่มีผลต่อวีถีชีวิตของ Gen-Y
Consumer behavior Social Background พัฒนาการสำคัญที่มีผลต่อวีถีชีวิตของ Gen-Y Internet-เป็นระบบที่สมบูรณ์ การมีคอมพิวเตอร์และinternet ไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษ หลายคนมี , web ของตน มีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแบบ Real Friends, Virtual Friends

11 2. Instant Messaging-อยู่ในโลกการสื่อสารแบบทันที ในรูป Chat Online
Consumer behavior 2. Instant Messaging-อยู่ในโลกการสื่อสารแบบทันที ในรูป Chat Online

12 Consumer behavior 3. Mobile Phone-โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับสื่อสารธรรมดาที่สามารถเป็นเจ้าของได้

13 Consumer behavior Marketing to Gen-Y เป็นนักปฏิบัติ(Practical) ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่จับต้องได้(Tangible Benefits)มากกว่าคุณค่าทางอารมณ์(Emotional Benefits) เป็นนักช๊อป ชองซื้อสินค้าแฟชั่น แต่มีพฤติกรรมใส่ใจราคา นิสัยไม่ยึดติดแบรนด์เก่าๆ

14 Consumer behavior Generation X เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมโดดเด่นในฐานะเป็นผู้บริโภคชั้นแถวหน้า มีเงิน ตามใจตัวเอง บริโภคสินค้าหลายมิติ ชอบแบรนด์ ซื้อสินค้าโดยมีความพอใจเป็นตัวตั้ง

15 Consumer behavior Marketing to Gen-X คลั่งแบรนด์ ทั้งที่แบบแบรนด์ประจำ(Regular Brands) หรือแบรนด์จร(Ad hoc Brands)แบรนด์ที่มีความเด่นในช่วงนั้น

16 Gen-Y VS Gen-X Gen-Y Consumer behavior
เป็นผู้บริโภคที่โชคดี เกิดมาในฐานะเป็นคนสำคัญของครอบครัว ชีวิตวัยเยาว์มีความสุข จึงมีการเรียกว่า Improved Version of Gen-X (สามารถทำหลายอย่างได้เหมือน Gen-Xแต่ทำได้ดีกว่า) การเลี้ยงดูที่ดีในวัยเยาว์ทำให้Gen-Yแยกเป็น2กลุ่ม Twixter-ไม่อยากแยกครอบครัว Early Nesters-ชื่นชมการมีชีวิตครอบครัวแบบGen-B

17 Gen-X Consumer behavior เอาใจยาก พฤติกรรมการซื้อมีความถี่ และหลากหลาย
การทำการตลาดจึงต้องละเอียดลึกซึ่ง

18 Present by: Pinpinut Satthamnuwong
Consumer behavior Thank you Present by: Pinpinut Satthamnuwong


ดาวน์โหลด ppt Consumer behavior.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google