งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS) การใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink

2 รายละเอียดฐานข้อมูล เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น

3 วิธีการสืบค้น - Browse Publications - Search

4 Browse 1. เลือกการไล่เรียงตามประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น Journals ในช่อง Content type 1

5 2. เลือกค้นหาชื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชื่อวารสารจากช่อง Starts With โดย คลิกตัวอักษรตามอักษรลำดับแรกของชื่อสิ่งพิมพ์ หรือคลิกที่อักษร ลำดับที่ 2, 3... ของชื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป 2 Browse

6 3. หรือ พิมพ์คำบางส่วนของชื่อสิ่งพิมพ์ในช่อง Starts With และคลิกปุ่ม Go Browse 3

7 4. หรือ พิมพ์คำค้นในช่อง Find และคลิกที่ Within these results เพื่อ จำกัดผลการสืบค้นให้แคบลง และคลิก Go 5. คลิกเลือกชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ 4 5

8 คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ Browse

9 คลิกเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการ Browse

10 สามารถเลือกไล่เรียงตามหัวเรื่องที่ต้องการ ในช่อง Subject Browse

11 1.พิมพ์คำค้น 2. เพิ่มทางเลือกในการจำกัดการสืบค้น 3. คลิก Go 4. คลิก more options เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสืบค้นขั้นสูง 1 2 3 4 Search

12 More Options ใช้สำหรับการเพิ่มทางเลือกในการกำหนดขอบเขตการสืบค้นในขั้นสูง เช่น กำหนดปีพิมพ์ จากนั้นคลิกปุ่ม Find

13 1.จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบทั้งหมด 2. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าดูข้อมูลภายในเอกสารนั้น 1 2 Search Results

14 เรียกดูบทความฉบับเต็มใน รูปแบบ PDF หรือ HTML ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Journal Article

15 Print, Save Article - PDF

16 Print, Save Article - HTML

17 คลิกเลือก Add to marked items Marked Items

18

19 คลิกที่ register My SpringerLink

20 คลิกที่ register เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับการใช้งาน Register

21 คลิกที่ Register Individual Register

22 กรอกรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียน Register

23


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google