งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ ในอนาคต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ ในอนาคต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ ในอนาคต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

2 เนื้อหาที่สำคัญ ความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน อนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา อนาคตการทำงานและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่ง กระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ หรือการต่อ ยอดองค์ความรู้เดิม นำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงาน ก่อให้เกิดความแตกต่าง และมีความเป็นเลิศ และทำให้องค์กรมีขีดความสามารถในการ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน Invention + Commercialization = Profit สร้าง + ธุรกิจพาณิชย์ = กำไร

4 นวัตกรรมสมัยใหม่ เคลฟเวอร์ ยานยนต์จิ๋วแห่งอนาคต

5 นวัตกรรมสมัยใหม่ หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ตัวจิ๋ว

6 นวัตกรรมสมัยใหม่ ไอโบสัตว์เลี้ยงยุคจิติทอล

7 นวัตกรรมสมัยใหม่ สิ่งประดิษฐ์ ที่ใกล้เคียงกับ ของวิเศษ ของโดราเอม่อน

8 นวัตกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน อนาคต

9 นวัตกรรมสมัยใหม่ Grid Computing: เทคโนโลยี IT ของ โลกอนาคต

10 นวัตกรรมสมัยใหม่ Grid Computing: เทคโนโลยี IT ของ โลกอนาคต

11 นวัตกรรมสมัยใหม่ m-Commerce

12 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต ห้องเรียนในอนาคต

13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต m-Learning

14 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต m-Learning

15 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต RFID (Radio Frequency Identification)

16 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต กำแพงความรู้ (Knowledge Wall)

17 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Ecosystem) การเชื่อมระหว่างกลุ่ม นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ Ecosystem การเชื่อมกันเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกัน กลุ่มแบบ Virture

18 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษาในอนาคต นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Ecosystem)

19 การเชื่อมต่อ ข่าวสารได้ ตลอดเวลา อนาคตการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทำได้จากทุกที่ การจัดการและ จัดรูปแบบการ จัดเก็บข่าวสาร การสร้าง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บ และการ นำมาใช้

20 ใช้ง่าย ชุดซอฟต์แวร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต อีเมล์ การทำงานร่วมกัน เคลื่อนที่ได้ทุกหนแห่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี การรวมสื่อสารเป็นหนึ่งเดียว บอร์ดแบนด์มีทุกหนทุกแห่ง วัฒนธรรมการดำเนินการ เปลี่ยนไป ปฏิรูปการทำงานกับการใช้ ข่าวสาร คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพิ่มประสิทธิผล อนาคตกับการทำงานและการใช้ข้อมูลข่าวสาร

21 สรุป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ ในอนาคต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google