งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

2 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 Download เนื้อหา และ PowerPoint ต่างๆ ได้ที่

4 คะแนน 1. คะแนนเก็บ. 60%. - งานกลุ่ม 30%. - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลายภาค
คะแนน 1. คะแนนเก็บ 60% - งานกลุ่ม 30% - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลายภาค 40 %

5 งานกลุ่มๆ ละ 1 ตอนเรียน (30%)
ทำ Blog เรื่อง “ในหลวง นักพัฒนา คู่ฟ้า ICT”

6 ประกอบด้วย แหล่งที่มาและการอ้างอิง รายชื่อสมาชิก
พระราชกรณียกิจของในหลวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ICT ในงานด้านต่างๆ รูปภาพประกอบ แหล่งที่มาและการอ้างอิง รายชื่อสมาชิก

7 ส่งภายใน วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 พร้อม present

8 งานเดี่ยว 30% การสำรวจ IT ที่พบในสวนดุสิต 5 คะแนน
เอกสารการใช้ระบบบริหารการศึกษาของสวนดุสิต 5 คะแนน

9 การฝึกใช้ e-mail ของสวนดุสิต 5 คะแนน
การใช้Internetของสวนดุสิต 5 คะแนน แบบฝึกหัด คะแนน

10 1.การสำรวจ IT ที่พบในสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง - ศึกษา IT ที่มีให้บริการในศูนย์ ระบุที่ตั้ง เช่น ชื่ออาคาร, ชั้น,เลขที่ห้อง หรือชื่อเรียกบริเวณนั้น มีรูปภาพประกอบ (เครื่องอะไร อยู่ที่ไหน ทำหน้าที่อะไร)

11 2. เอกสารการใช้ระบบบริหารการศึกษา
ของสวนดุสิต (5 คะแนน) งานที่ต้องส่ง -พิมพ์หน้าจอหลักงานทะเบียนที่แสดงถึงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2551 -พิมพ์หน้าจอแสดงการแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน

12

13

14 3.การฝึกใช้ e-mail ของสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง - ส่ง ให้กับอาจารย์ ด้วย address ของสวนดุสิต พร้อมพิมพ์ 1.หน้าจอการส่ง และ 2.หน้าจอการตอบกลับจากอาจารย์

15 ชื่อ นามสกุล รหัส ตอนเรียน ของแต่ละคน
To: Subject : ชื่อ นามสกุล รหัส ตอนเรียน ของแต่ละคน

16

17 ครูได้รับเมลแล้วค่ะ อ.ปริศนา มัชฌิมา

18 4. การใช้Internetของสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง -พิมพ์หน้าจอการใช้ web board ที่มีชื่อและรหัสของนักศึกษาปรากฏให้เห็น (จะเป็นคนตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ก็ได้)

19

20 5.แบบฝึกหัด (10 คะแนน) งานที่ต้องส่ง - แบบฝึกหัด 1 เล่ม (กำหนดให้ทำทั้งเล่ม ทุกบท ทุกหัวข้อ)

21 กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
ทำด้วย MS-Word หรือ PowerPoint ก็ได้ รวมงานทุกชิ้นในไฟล์เดียวกัน แล้ว write ใส่ CD หรือ DVD มาส่ง กำหนดส่ง วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google