งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา ปัจจุบัน มี SCADA มาตรฐาน Protocols มากกว่า 200 โปรโตคอล ทั่วโลก ที่ใช้สำหรับการติดต่อระหว่าง Central.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา ปัจจุบัน มี SCADA มาตรฐาน Protocols มากกว่า 200 โปรโตคอล ทั่วโลก ที่ใช้สำหรับการติดต่อระหว่าง Central."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา ปัจจุบัน มี SCADA มาตรฐาน Protocols มากกว่า 200 โปรโตคอล ทั่วโลก ที่ใช้สำหรับการติดต่อระหว่าง Central Computer และ Remote RTUs,PLCs และ Flow Computer Standard มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ ในปัจจุบันมีอยู่ 5 แบบ 1. ASCII 2. CAP 3. Modbus4. Modbus X 5. IEEE 32 bit Single Format Floating Point

2 Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา 1. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) เป็น โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสาร ของคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายและเป็นสากล

3 Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา 2. CAP (Compressed ASCII Protocol) เป็น RTU Protocol ที่ดีที่สุด เป็นภาษาที่ คนสามารถอ่านเข้าใจได้ (Man readable) มีความ น่าเชื่อถือ (Reliability) เร็ว (Fast) และมีความปลอดภัยสูง (Secure)

4 Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา 3. Modbus เป็น point-to-point PLC protocol ที่ใช้กันทุกหนทุก แห่ง แต่มีข้อเสียคือ เป็นภาษา ที่คนไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ (Man unreadable)

5 Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา 4. Modbus X เป็นส่วนที่พัฒนามาจาก Modbus Protocol ที่ทำให้ ผู้ใช้ Modbus สามารถอ่าน และสามารถสร้างจำนวนบวก และลบได้

6 Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา 5. IEEE 32 bit Single Format Floating Point เป็นมาตรฐานของงาน อุตสาหกรรม สำหรับการส่ง ตัวเลข 23 บิต ด้วยความ ถูกต้อง โปรโตคอลเหล่านี้ ใช้ได้กับ National Instrument's Lookout ที่ เป็น Object Oriented Software,DDE,SQL และ WEB ้


ดาวน์โหลด ppt Sampan langpamun SCAD A มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา ปัจจุบัน มี SCADA มาตรฐาน Protocols มากกว่า 200 โปรโตคอล ทั่วโลก ที่ใช้สำหรับการติดต่อระหว่าง Central.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google