งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา
ปัจจุบัน มี SCADA มาตรฐาน Protocols มากกว่า โปรโตคอลทั่วโลก ที่ใช้สำหรับการติดต่อระหว่าง Central Computer และ Remote RTUs ,PLCs และ Flow Computer Standard มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 5 แบบ 1. ASCII CAP 3. Modbus 4. Modbus X 5. IEEE 32 bit Single Format Floating Point

2 มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา
1. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) เป็นโปรโตคอลที่ใช้ใน การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลายและเป็นสากล

3 มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา
2. CAP (Compressed ASCII Protocol) เป็น RTU Protocol ที่ดีที่สุด เป็นภาษาที่คนสามารถอ่าน เข้าใจได้ (Man readable) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) เร็ว (Fast) และมีความปลอดภัยสูง (Secure)

4 มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา
3. Modbus เป็น point-to-point PLC protocol ที่ใช้กัน ทุกหนทุกแห่ง แต่มีข้อเสียคือ เป็นภาษาที่คนไม่ สามารถอ่านเข้าใจได้ (Man unreadable)

5 มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา
4. Modbus X เป็นส่วนที่พัฒนามาจาก Modbus Protocol ที่ทำให้ผู้ใช้ Modbus สามารถอ่านและสามารถ สร้างจำนวนบวกและลบได้

6 มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา
5. IEEE 32 bit Single Format Floating Point เป็นมาตรฐานของงานอุตสาหกรรม สำหรับการส่งตัวเลข 23 บิต ด้วยความถูกต้อง โปรโตคอลเหล่านี้ใช้ได้กับ National Instrument's Lookout ที่เป็น Object Oriented Software ,DDE ,SQL และ WEB้


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน Protocols ที่ใช้ในสกาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google