งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ASI ACTUATOR SENSOR INTERFACE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ASI ACTUATOR SENSOR INTERFACE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ASI ACTUATOR SENSOR INTERFACE

2 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ระบบ ASI คืออะไร ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านระบบบัส ถือว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวมาก มีเครื่องจักร อัตโนมัติจำนวนไม่น้อยขณะนี้ที่ใช้ระบบ เทคโนโลยี ASI-BUS ดังนั้นจึงได้เรียบ เรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทุกท่าน ที่ทำงาน ในภาคอุตสากหกรรม และเป็น แนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ บุคคลที่จะก้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม

3 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ที่มาของระบบ ASI ASI ถูกเริ่มต้นพัฒนาในปี ค. ศ. 1993 โดย บริษัทจากประเทศเยอรมัน และสวิซเซอร์แลนด์ 11 บริษัทร่วมกันจัดตั้ง “ สมาคม ASI” (ASI consortium) และได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน จากกระทรวงวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของ ประเทศเยอรมัน (BMBF) เทคโนโลยี ASI เป็น มาตราฐาน IEC 947 ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 80 องค์กรในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศ ญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสินค้า ASI มากว่า 200 ชนิด จาก ผู้ผลิตมากว่า 30 บริษัท ASI ย่อมาจากคำว่า Actuator Sensor Interface เป็นระบบที่ เชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงาน (Actuator) และ เซนเซอร์ (Sensor) เข้ากับคอลโทรลเลอร์ อย่างเช่น PLC (Programmable logic control), NC (Numerical controller), RC (Robot controllers) หรือ PC (Personal computers)

4 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ที่มาของระบบ ASI จุดประสงค์เพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องการติดตั้ง แบบเก่า (Traditional cable tree) ซึ่งจะใช้ สายไฟฟ้าเพียงแค่ 2 เส้นเท่านั้น ( ดังแสดงตามรูป ) ซึ่งสามารถป้อนสัญญาณควบคุม (Signal) และ พลังงานไฟฟ้า (Power) ในเวลาเดียวกันทำให้ สามารถลดจำนวนสายไฟได้มากซึ่งประหยัดทั้ง ต้นทุนของสายไฟและงานติดตั้งรวมถึงช่วยให้การ ดูแล และซ่อมบำรุงระบบเป็นไปได้ง่ายอีกด้วย

5 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ระบบ ASI

6 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หัวใจสำคัญของ ASI หัวใจสำคัญของระบบ ASI ก็คือ Slave-chip (ASIC : Application Specific Integrated Circuit) ที่จะทำ หน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง Actuator / Sensor กับ Controller เปรียบเสมือนกับว่า slave-chip เป็นป้าย บ้านเลขที่เพื่อให้ controller ติดต่อ Actuator / Sensor ได้ถูกต้อง ซึ่ง salve- chip จะมี 2 แบบ 1) External ASI slave-chip slave - chip 2) Integrated ASI slave – chip, slave – chip

7 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หัวใจสำคัญของ ASI 1) External ASI slave-chip slave - chip จะฝังอยู่ในโมดูลตัวหนึ่งซึ่งโมดูลนี้จะทำ หน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้ Actuator และ Sensor ที่เป็นระบบเก่า (Conventional) ให้สามารถคุยกับคอลโทรลเลอร์ได้

8 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น หัวใจสำคัญของ ASI 2) Integrated ASI slave – chip, slave – chip จะฝังอยู่ใน Actuator และ Sensor ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ คุยกับคอลโทรลเลอร์ได้โดยตรง ( ตามรูป ) ซึ่งทำให้บทบาทของ Actrator และ sensor เปลี่ยนไปจากแบบเก่า (Conventional) ที่เคยใช้กันอุปกรณ์ สามารถสื่อสารข้อมูลได้สองทิศทางคือ ข้อมูลสามารถถูกส่งจากคอลโทรลเลอร์ไป ยังอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) ได้ และ ข้อมูลยังสามารถส่งจากอุปกรณ์ต่อพ่วงไป ยังคอลโทรลเลอร์ได้อีกด้วยนั้นหมายถึงว่า เซนเซอร์จะเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็น อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลไปยังคอลโทรลเลอร์ อย่างเดียวมาเป็นเซนเซอร์ที่สามารถ รับคำ สั่งให้ทำงานจากคอลโทรลเลอร์ได้อีกด้วย

9 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น โครงสร้างของ ASI โครงสร้างระบบ Actuator sensor Interface

10 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ตัวอย่าง ASI ตัวอย่างเครื่องจักร Pick and Place

11 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ตัวอย่าง ASI โครงสร้างเครื่องจักรแบบ เก่า โครงสร้างเครื่องจักรโดยใช้ระบบ ASI bus system

12 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ตัวอย่าง ASI ตัวอย่างเครื่องจักร Pick and Place

13 สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ตัวอย่าง ASI ตัวอย่าง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสดงปริมาณสายไฟของระบบเก่าและระบบ ASI


ดาวน์โหลด ppt สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น ASI ACTUATOR SENSOR INTERFACE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google