งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACTUATOR SENSOR INTERFACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACTUATOR SENSOR INTERFACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACTUATOR SENSOR INTERFACE
ASI ACTUATOR SENSOR INTERFACE

2 ระบบ ASI คืออะไร ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านระบบบัส ถือว่าเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวมาก มีเครื่องจักรอัตโนมัติจำนวนไม่น้อยขณะนี้ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี ASI-BUS ดังนั้นจึงได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทุกท่านที่ทำงาน ในภาคอุตสากหกรรม และเป็นแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม

3 ที่มาของระบบ ASI ASI ถูกเริ่มต้นพัฒนาในปี ค.ศ โดยบริษัทจากประเทศเยอรมัน และสวิซเซอร์แลนด์ 11 บริษัทร่วมกันจัดตั้ง “สมาคม ASI” (ASI consortium) และได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากกระทรวงวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเยอรมัน (BMBF) เทคโนโลยี ASI เป็นมาตราฐาน IEC 947 ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 80 องค์กรในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสินค้า ASI มากว่า 200 ชนิด จากผู้ผลิตมากว่า 30 บริษัท ASI ย่อมาจากคำว่า Actuator Sensor Interface เป็นระบบที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงาน (Actuator) และเซนเซอร์ (Sensor) เข้ากับคอลโทรลเลอร์อย่างเช่น PLC (Programmable logic control) , NC (Numerical controller) , RC (Robot controllers) หรือ PC (Personal computers)

4 ที่มาของระบบ ASI จุดประสงค์เพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องการติดตั้งแบบเก่า (Traditional cable tree) ซึ่งจะใช้สายไฟฟ้าเพียงแค่ 2 เส้นเท่านั้น (ดังแสดงตามรูป) ซึ่งสามารถป้อนสัญญาณควบคุม (Signal) และพลังงานไฟฟ้า (Power) ในเวลาเดียวกันทำให้สามารถลดจำนวนสายไฟได้มากซึ่งประหยัดทั้งต้นทุนของสายไฟและงานติดตั้งรวมถึงช่วยให้การดูแล และซ่อมบำรุงระบบเป็นไปได้ง่ายอีกด้วย

5 ระบบ ASI

6 หัวใจสำคัญของ ASI หัวใจสำคัญของระบบ ASI ก็คือ Slave-chip (ASIC : Application Specific Integrated Circuit) ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง Actuator / Sensor กับ Controller เปรียบเสมือนกับว่า slave-chip เป็นป้ายบ้านเลขที่เพื่อให้ controller ติดต่อ Actuator / Sensor ได้ถูกต้อง ซึ่ง salve-chip จะมี 2 แบบ 1) External ASI slave-chip slave - chip 2) Integrated ASI slave – chip , slave – chip

7 หัวใจสำคัญของ ASI 1) External ASI slave-chip slave - chip จะฝังอยู่ในโมดูลตัวหนึ่งซึ่งโมดูลนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้ Actuator และ Sensor ที่เป็นระบบเก่า (Conventional) ให้สามารถคุยกับคอลโทรลเลอร์ได้

8 หัวใจสำคัญของ ASI 2) Integrated ASI slave – chip , slave – chip จะฝังอยู่ใน Actuator และ Sensor ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถคุยกับคอลโทรลเลอร์ได้โดยตรง (ตามรูป) ซึ่งทำให้บทบาทของ Actrator และ sensor เปลี่ยนไปจากแบบเก่า (Conventional) ที่เคยใช้กันอุปกรณ์สามารถสื่อสารข้อมูลได้สองทิศทางคือ ข้อมูลสามารถถูกส่งจากคอลโทรลเลอร์ไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) ได้ และข้อมูลยังสามารถส่งจากอุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังคอลโทรลเลอร์ได้อีกด้วยนั้นหมายถึงว่า เซนเซอร์จะเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็นอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลไปยังคอลโทรลเลอร์อย่างเดียวมาเป็นเซนเซอร์ที่สามารถ รับคำสั่งให้ทำงานจากคอลโทรลเลอร์ได้อีกด้วย

9 โครงสร้างของ ASI โครงสร้างระบบ Actuator sensor Interface

10 ตัวอย่าง ASI ตัวอย่างเครื่องจักร Pick and Place

11 ตัวอย่าง ASI โครงสร้างเครื่องจักรแบบ เก่า
โครงสร้างเครื่องจักรโดยใช้ระบบ ASI bus system

12 ตัวอย่าง ASI ตัวอย่างเครื่องจักร Pick and Place

13 ตัวอย่าง ASI ตัวอย่าง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสดงปริมาณสายไฟของระบบเก่าและระบบ ASI


ดาวน์โหลด ppt ACTUATOR SENSOR INTERFACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google