งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (Intro.) อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (Intro.) อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (Intro.) อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 คอมพิวเตอร์  Case  จอมอนิเตอร์  คีย์บอร์ด  เมาส์  อุปกรณ์ต่อเพิ่มต่างๆ ลำโพง การ์ดจอ (VGA Card) Printer Microphone

3 จอภาพ จอ CRT จอแบน จอ LCD

4 การ์ดจอ  อุปกรณ์ I/O ทุกตัวจะมี การ์ดของมัน  เสียบลงไปใน Slot  Slot PCI ISA  บางชนิดมีพัดลม ระบาย ความร้อน

5 เมาส์  มีแบบ 2 และ 3 ปุ่ม  พอร์ท PS/2  พอร์ท Serial Serial PS/2

6 คีย์บอร์ด  พอร์ท  PS/2  Serial  Ergo dynamics Serial PS/2

7 Case  เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ของ PC  ภายในมี Mainboard Slot Power Supply Chassis ต่ออุปกรณ์ ต่างๆ  Floppy Disk  Harddisk  CD-ROM Drive  etc.

8 หลักการซ่อมบำรุง  ค้นหาจุดเสียให้พบก่อน  แยกแยะปัญหาให้ออก Hardware หรือ Software  ไล่ตามต้นเหตุ (Trouble Shooting)  เมื่อพบปัญหาก็หาวิธีแก้ไข วิธีใดเหมาะที่สุด ซ่อม, เปลี่ยน, ดัดแปลง ฯลฯ

9 มีอะไรใน Case  เมื่อเราเปิด Case มาก็ จะพบกับ  1. Mainboard  2. อุปกรณ์ต่อพ่วง  3. Adapter ต่างๆ ( ด้านหลัง Case)

10 ดูของจริง  อาจารย์แสดงอุปกรณ์ ต่างๆให้น. ศ. เห็น

11 เรื่องของไฟฟ้า  ไฟบ้านที่เราใช้กันเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220V (50 Hz)  ไฟฟ้าในเครื่อง PC เป็น ไฟกระแสตรง (DC) ขนาด 5,12 V  Power Supply ทำ หน้าที่แปลงไฟฟ้า กระแสสลับให้เป็น กระแสตรง

12 ขั้วของไฟ  ไฟฟ้ากระแสสลับไม่มีขั้ว ( เป็นได้ทั้ง + และ – สลับกัน )  ไฟฟ้ากระแสตรงมีขั้ว + และ – ( หรือกราวด์ )  กราวด์ คือจุดอ้างอิงของ แรงดันไฟ  ใช้สัญลักษณ์ + GND

13 มิเตอร์ เครื่องมือหากินของช่างไฟ  มิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าต่างๆทางไฟฟ้าได้ กระแสไฟ (Current) (Ampere) แรงดันไฟ (Voltage) (Volt) ความต้านทาน (Resistance) (Ohm) etc.  สามารถใช้มิเตอร์ในการหาจุดเสียได้ โดย หลักการไล่ไฟ หรือ Trouble Shooting

14 การทดลอง  1. ทดลองใช้มิเตอร์วัดไฟบ้าน ปรับมิเตอร์ไปที่ Vac และเสียบโพรบทั้งสองเข้าไปที่ เต้าไฟบ้านทั้ง 2 ขั้ว ดังรูป  2. ทดลองใช้มิเตอร์วัดไฟตรง ปรับมิเตอร์ไปที่ Vdc และวัดไฟของถ่านไฟฉาย, ไฟ จาก Power Supply วัดให้ถูกขั้ว หากกลับขั้วค่าจะติดลบ

15 วงจรไฟฟ้า (Circuit)  เป็นการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ได้เมื่อมีการปิดวงจร  Open Circuit คือวงจรเปิด ไฟฟ้าจะไม่ไหล  Closed Circuit คือวงจรปิด ไฟฟ้าไหลตามปกติ  Short Circuit ไฟฟ้าไม่ไหลผ่านอุปกรณ์แต่ช็อตลงก ราวด์ อันตรายมาก ! ทำลายอุปกรณ์ อัคคีภัย

16 การทดลอง  1. ลองต่อไฟจากถ่านไฟฉายเข้าที่ หลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก  2. นำมิเตอร์ต่อเข้าวงจร ดังรูป  3. วัดกระแสไฟ  4. ต่อวงจรดังรูป (Short Circuit)  5. ลองใช้มือแตะที่สายไฟ  6. รีบถอดสายไฟออก

17 สรุป  หากเรารู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดการซ่อมแซมก็ เป็นไปได้ง่ายขึ้น  เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความรู้ในวันนี้จะกลายเป็นเรื่องเก่า ควรเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ  หลักการของกระแสไฟฟ้าเป็นหลักการพื้นฐานที่เราควร จะรู้ไว้บ้าง  เราสามารถใช้มิเตอร์ในการตรวจจุดเสียหายของ วงจรไฟฟ้าได้  ในบทหน้า จะเริ่มเจาะไปที่ฮาร์ดแวร์แต่ละตัว และ หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)


ดาวน์โหลด ppt การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (Intro.) อ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google