งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานของคอมพิวเตอร์ บทที่ 2. คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร PC เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทำงาน ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลดิจิตอล – 01100111000….. แทนข้อมูลเหล่านี้ด้วยแรงดันไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานของคอมพิวเตอร์ บทที่ 2. คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร PC เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทำงาน ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลดิจิตอล – 01100111000….. แทนข้อมูลเหล่านี้ด้วยแรงดันไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานของคอมพิวเตอร์ บทที่ 2

2 คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร PC เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทำงาน ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลดิจิตอล – 01100111000….. แทนข้อมูลเหล่านี้ด้วยแรงดันไฟฟ้า ข้อมูลเหล่านี้เป็นคำสั่งและข้อมูลให้แก่โปรแกรม ต่างๆ

3 เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง เริ่มเปิดเครื่อง ไฟฟ้าวิ่งเข้าไปใน Power Supply ผ่านไปบน เมนบอร์ด CPU เริ่มทำงานที่ตำแหน่งของ BIOS BIOS เริ่มทำงาน ทำการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ พื้นฐานต่างๆ VGA, RAM, H.D., F.D., ค่า Config ใน CMOS ค้นหา Bootstrap Program ใน Master Boot Record โหลดข้อมูลจาก Master Boot Record เพื่อโหลด O.S. O.S. เริ่มทำงาน

4 เมื่อ OS ทำงาน รอรับอินพุทจากผู้ใช้ Command Line, Graphic ทำงานตามคำสั่งนั้น – รันโปรแกรมต่างๆ – ควบคุมฮาร์ดแวร์ – เรื่องความปลอดภัย, ความถูกต้องของข้อมูล, เสถียรภาพ จะทำงาน โดยวนรอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะ Shutdown ดังนั้น OS ก็เป็นโปรแกรมเหมือนกัน แต่จะได้ ทำงานบ่อยครั้งที่สุด

5 การทำงานของ BIOS BIOS เป็น Chip ตัวหนึ่งที่อยู่บน Mainboard หน้าที่ของมันได้แก่

6 POST (Power-On Self Test) เป็นการทดสอบระบบสำหรับส่วนที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ของ PC เมื่อเปิดเครื่องจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของ POST ก่อน VGA -> RAM ->Keyboard->….

7 การทำงานของโปรแกรม Setup หลังจากที่ POST ทำงาน เสร็จแล้ว BIOS ก็จะอ่าน ค่าการเซ็ทต่างๆจาก CMOS เพื่อกำหนด Configuration ต่างๆ ให้กับระบบ

8 BIOS program BIOS จะโหลดโปรแกรมใน ROM ของตนเองเข้า ไปใน RAM แล้วทำงานแบบ Resident ( อยู่ใน RAM ตลอด ) – Interrupt Vector – โปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับฮาร์ดแวร์พื้นฐานในระดับล่าง (System Call)

9 การบูท เมื่อรันการทำงานของโปรแกรม Setup แล้ว ก็จะ เข้าสู่การบูท (Bootstrap) โดยจะมีหลักการดังนี้ 1. อ่านโปรแกรมที่ Sector แรกของสื่อ (Disk) (Boot Sector) เข้ามาไว้ใน RAM แล้วให้ CPU ทำงาน 2. โปรแกรมใน Boot Sector เรียกว่า Master Boot Record จะทำการบอกตำแหน่งของ OS. ใน ดิสก์ที่จะโหลดเข้ามาใน RAM แล้วเริ่มทำงาน หลังจากนี้ก็จะเป็นการทำงานของ O.S. ส่วน โปรแกรมหรือ OS สามารถเรียกใช้งาน BIOS ได้ จาก Interrupt Vector และ BIOS Program

10 เมื่อบูทเสร็จแล้ว มีการเคลื่อนที่ของ ข้อมูลในระบบ

11 ระบบบัส มี 2 ประเภท System Bus (CPU RAM) I/O Bus (I/O CPU)

12 I/O BUS ติดต่อระหว่างอุปกรณ์ I/O กับ CPU มี 3 ประเภท ( ที่นิยม ) – PCI – ISA – USB

13 การทำงานของ I/O Bus

14 การอินเทอร์รัพท์ การติดต่อระหว่าง I/O กับ CPU เพื่อรับ / ส่งข้อมูล นี้จะเป็นการติดต่อแบบ Interrupt เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับการทำงาน เนื่องจาก CPU ทำงานเร็วกว่า I/O มาก ดังนั้น เมื่อ I/O ต้องการติดต่อกับ CPU ก็จะส่งสัญญาณมา บอกกับ CPU และ CPU จะหยุดงานที่กำลังทำอยู่ เพื่อให้บริการ I/O ตัวนั้น CPU I/O Hey I want to send some. INT. O.K.

15 IRQ หมายเลขแสดงการอินเทอร์รัพท์ IRQ (Interrupt Request Number) เป็นหลาย เลขที่แสดงว่า “ ใคร ” เป็นผู้ Interrupt เข้ามา หากไม่มี IRQ CPU ก็จะไม่รู้ว่าใครเรียกมา IRQ มีค่ามาตรฐานสำหรับอุปกรณ์พื้นฐานเช่น Keyboard หากเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมในสมัยก่อนเราจะต้องเซ็ท เอง โดยการเซ็ท IRQ จะเซ็ทจาก Jumper ที่ตัว อุปกรณ์ หากเป็นสมัยนี้ที่เป็น Plug & Play ไม่ต้องทำ แบบเดิม OS จะกำหนดให้เราเอง

16 สามารถดู IRQ ได้ใน Control Panel Start->Settings->Control Panel->System แสดง IRQ ของการ์ดจอ

17 การ Conflict ของ IRQ

18 Device Driver อุปกรณ์ I/O ทุกตัวจะมี Controller ของตนเอง ซึ่ง เป็นฮาร์ดแวร์ที่ควบคุมการทำงานระดับไฟฟ้าและ กลไกของอุปกรณ์ Device Driver เป็นโปรแกรมที่ควบคุมอุปกรณ์ I/O อีกทีหนึ่ง ( สั่งงานผ่าน Controller นั่นเอง ) อุปกรณ์พื้นฐานไม่ต้องติดตั้ง Driver เพราะอยู่ใน โปรแกรม BIOS อยู่แล้ว อุปกรณ์ที่เราต่อเพิ่มจะต้องติดตั้งโปรแกรม Driver

19 การทำงานแบบเป็นระดับชั้นของ PC Programs Library O.S. Driver Hardware Function Call System Call Controller

20 เมื่อโปรแกรมทำงาน เมื่อเราเปิดโปรแกรมใดๆ ให้ทำงาน มันจะโหลด คำสั่งและข้อมูลเข้าไปใน RAM และสั่งงาน CPU ให้ทำงาน ดังนั้น หากเราเปิด โปรแกรมขึ้นมาหลาย โปรแกรมระบบก็จะช้าลง เพราะ RAM เริ่มเต็ม เมื่อ RAM เต็มจะใช้ Harddisk เข้ามาช่วย ( เรียกว่า Paging)

21 พอร์ท ขนาน (parallel) -> ส่ง ไม่ได้ไกล, ส่งข้อมูลได้ที ละมากๆ – LPT อนุกรม (Serial) -> ส่งไป ได้ไกล ความเร็วก็ใช้ได้ พอร์ทขนาน พอร์ทอนุกรม

22 I/O Address CPU จะติดต่อกับ I/O แต่ ละตัวผ่านทาง Address เหล่านี้ ดูได้ใน Control Panel


ดาวน์โหลด ppt การทำงานของคอมพิวเตอร์ บทที่ 2. คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร PC เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทำงาน ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลดิจิตอล – 01100111000….. แทนข้อมูลเหล่านี้ด้วยแรงดันไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google