งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - กำลังประมวลผล My Choice.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - กำลังประมวลผล My Choice....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - กำลังประมวลผล My Choice..... กรุณารอสักครู่ค่ะ.....

2 การแข่งขันรอบที่ 1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถาม ทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยข้อที่มี ลักษณะคำถามแบบบรรยาย ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 1 นาที และ คำถามแบบคำนวณ ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 1.30 นาที - ส่งคำตอบผ่านเครื่อง My Choice เท่านั้น - กติกาการแข่งขันสำหรับรอบที่ 1

4 การแข่งขันรอบที่ 1 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง

5 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - เข้าแข่งขันตอบคำถาม ทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยข้อที่มี ลักษณะคำถามแบบบรรยาย ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 1 นาที และ คำถามแบบคำนวณ ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 2 นาที - ส่งคำตอบผ่านเครื่อง My Choice เท่านั้น - กติกาการแข่งขันสำหรับรอบรองชนะเลิศ

6 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

7 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

8 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

9 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบคำถามใน 5 หมวดวิชา วิชาละ 3 ข้อ รวม 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยข้อที่มีลักษณะคำถามแบบบรรยาย ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 2 นาที และคำถามแบบคำนวณ ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 3 นาที - คำถามเป็นแบบอัตนัย ตอบคำถามใน กระดาษคำตอบ - - อย่าลืม !! เขียนชื่อสถาบัน - กติกาการแข่งขันสำหรับรอบชิงชนะเลิศ


ดาวน์โหลด ppt โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - กำลังประมวลผล My Choice.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google