งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำลังประมวลผล My Choice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำลังประมวลผล My Choice"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำลังประมวลผล My Choice
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กำลังประมวลผล My Choice .....กรุณารอสักครู่ค่ะ.....

2 การแข่งขันรอบที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การแข่งขันรอบที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี
- UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กติกาการแข่งขันสำหรับรอบที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันตอบคำถาม ทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยข้อที่มีลักษณะคำถามแบบบรรยาย ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 1 นาที และคำถามแบบคำนวณ ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 1.30 นาที - ส่งคำตอบผ่านเครื่อง My Choice เท่านั้น -

4 การแข่งขันรอบที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การแข่งขันรอบที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี
- UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กติกาการแข่งขันสำหรับรอบรองชนะเลิศ เข้าแข่งขันตอบคำถาม ทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยข้อที่มีลักษณะคำถามแบบบรรยาย ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 1 นาที และคำถามแบบคำนวณ ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 2 นาที - ส่งคำตอบผ่านเครื่อง My Choice เท่านั้น -

6 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

7 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

8 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

9 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี - UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชี
- UTCC ACCOUNTING COMPETITION - ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กติกาการแข่งขันสำหรับรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบคำถามใน 5 หมวดวิชา วิชาละ 3 ข้อ รวม 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยข้อที่มีลักษณะคำถามแบบบรรยาย ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 2 นาที และคำถามแบบคำนวณ ใช้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 3 นาที - คำถามเป็นแบบอัตนัย ตอบคำถามในกระดาษคำตอบ - - อย่าลืม!! เขียนชื่อสถาบัน -


ดาวน์โหลด ppt กำลังประมวลผล My Choice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google