งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes. Name Condensed Structureno.of Carbon Condensed Structure no.of Carbon methaneCH 4 1 ethaneCH 3 CH 3 2 propaneCH 3 CH 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes. Name Condensed Structureno.of Carbon Condensed Structure no.of Carbon methaneCH 4 1 ethaneCH 3 CH 3 2 propaneCH 3 CH 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes

2 Name Condensed Structureno.of Carbon Condensed Structure no.of Carbon methaneCH 4 1 ethaneCH 3 CH 3 2 propaneCH 3 CH 2 CH 3 3 butaneCH 3 (CH 2 ) 2 CH 3 4 pentaneCH 3 (CH 2 ) 3 CH 3 5 hexaneCH 3 (CH 2 ) 4 CH 3 6 อัลเคน อัลเคน (C n H 2n+2 )

3 Name Condensed Structure no.of Carbon heptaneCH 3 (CH 2 ) 5 CH 3 7 octane CH 3 (CH 2 ) 6 CH 3 8 nonane CH 3 (CH 2 ) 7 CH 3 9 decaneCH 3 (CH 2 ) 8 CH 3 10 undecane CH 3 (CH 2 ) 9 CH 3 11 dodecane CH 3 (CH 2 ) 10 CH 3 12 อัลเคน อัลเคน (C n H 2n+2 )

4 Sum formulaStructural formulaCondensed formula

5 สมบัติทางกายภาพ Non-polar molecules Water insoluble Low density Low melting point Low boiling point มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวน คาร์บอนเพิ่มขึ้น 5

6 Boiling point,°C CH 4 Methane-164 CH 3 -CH 3 Ethane-89 CH 3 -CH 2 -CH 3 Propane-42 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 Butane CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 Pentane+36 6

7 2,2,3-trimethylpentane 3-ethyl-2,3-dimethylpentane 1 1 7

8 1 1 3,4-diethylheptane 4-ethyl-2,3,3,4-tetramethyloctane

9 Cycloalkanes (C n H 2n ) 9

10 isopropylcyclohexane 1,1,3-trimethylcyclopentane1,1-diethyl-4-methylcyclohexane 2-chloro-5-cyclobutylpentane 1 1 11 10

11 การเตรียมอัลเคน 1.Hydrogenation 2.Grignard reagent + alkyl halide

12 ปฏิกิริยาของอัลเคน “Halogenation”  ปฏิกิริยาการแทนที่ H ในอัลเคนด้วย X (Cl, Br, I) 12

13 13 CH 3 CH 3 + Cl 2 CH 3 CH 2 Cl + HCl Heat CH 3 CH 2 CH 3 + Br 2 Heat CH 3 CHCH 3 (major) CH 3 CH 2 CH 2 Br (minor) Br 1 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 Alkanes & Cycloalkanes. Name Condensed Structureno.of Carbon Condensed Structure no.of Carbon methaneCH 4 1 ethaneCH 3 CH 3 2 propaneCH 3 CH 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google