งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

several stereocenters

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "several stereocenters"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 several stereocenters
stereoisomer = 2 n ; # chiral carbon 3-phenyl-2-butanol CH3CHCHCH3 C6H5 OH 22 = 4

2 CH3CHCHCH3 C6H5 OH 1 2 3 4 C CH3 C CH3 H OH C6H5 C6H5 H H OH

3 C CH3 H OH C6H5 C CH3 H OH C6H5

4 diastereomer CH3 CH3 CH3 CH3 H H H H C6H5 5H6C H H H C6H5 5H6C H CH3
OH HO H H OH HO H H C6H5 5H6C H 5H6C C6H5 H H CH3 CH3 CH3 CH3 (2R,3R) (2S,3R) (2R,3S) (2S,3S) enantiomer pair enantiomer pair diastereomer

5 คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น แตกต่างกัน
diastereomer non-mirror image and non identical คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น แตกต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt several stereocenters

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google