งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

several stereocenters stereoisomer = 2 n ; # chiral carbon 3-phenyl-2-butanol CH 3 CHCHCH 3 C6H5C6H5 OH 2 2 = 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "several stereocenters stereoisomer = 2 n ; # chiral carbon 3-phenyl-2-butanol CH 3 CHCHCH 3 C6H5C6H5 OH 2 2 = 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 several stereocenters stereoisomer = 2 n ; # chiral carbon 3-phenyl-2-butanol CH 3 CHCHCH 3 C6H5C6H5 OH 2 2 = 4

3 C CH 3 C C H C OH CH 3 H C6H5C6H5 CH 3 CHCHCH 3 C6H5C6H5 OH H C6H5C6H5 H 12 34

4 C CH 3 C H OH C6H5C6H5 H C CH 3 H C OH CH 3 H C6H5C6H5

5 H H (2R,3R) (2S,3S) enantiomer pair CH 3 OH C6H5C6H5 CH 3 H H 5H6C5H6C HO H H CH 3 OH 5H6C5H6C CH 3 H H HO C6H5C6H5 (2R,3S)(2S,3R) enantiomer pair diastereomer

6 non-mirror image and non identical diastereomer คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด จุด หลอมเหลว ความหนาแน่น แตกต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt several stereocenters stereoisomer = 2 n ; # chiral carbon 3-phenyl-2-butanol CH 3 CHCHCH 3 C6H5C6H5 OH 2 2 = 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google