งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเอริธ์ เป็นผู้ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับ ปัญหาภาวะโลกร้อน เชิญคลิก เพื่อชมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเอริธ์ เป็นผู้ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับ ปัญหาภาวะโลกร้อน เชิญคลิก เพื่อชมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเอริธ์ เป็นผู้ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับ ปัญหาภาวะโลกร้อน เชิญคลิก เพื่อชมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ครับ

3 สภาวะโลกร้อน (global warming) คือปรากฏการณ์ที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืน มหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ เรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจาก แสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่ บรรยากาศ อืม... แล้วก๊าซ คาร์บอนไดออกไซ ด์หรือก๊าซอื่นๆมา จากไหนเนี่ย

4 สาเหตุของสภาวะโลกร้อน สาเหตุของสภาวะโลกร้อนที่ เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนมาก ซึ่งการเกิดขึ้นของก๊าซนี้เป็นฝีมือ ของมนุษย์ เนื่องจากการใช้ พลังงานถ่านหิน ก๊าซ น้ำมัน ตลอดจนการตัดไม้ทำลายป่า ทำ ให้รังสีความร้อนที่ผ่านชั้น บรรยากาศเข้ามาถูกกักไว้ในโลก โดยไม่สามารถสะท้อนกลับ ออกไปได้ นี่แหละ... คนเราหา ผลประโยชน์จาก ธรรมชาติโดยไม่เคยนึกถึง ผลเสียเลย...

5 ต่อทะเลและมหาสมุทร - ธารน้ำแข็งและน้ำแข็ง ตามทั่วโลก - อุณหภูมิ ของน้ำในมหาสมุทร สูงขึ้น - การเปลี่ยนสภาวะของ น้ำเป็นกรด - การหยุด ไหลของกระแสน้ำอุ่น ต่อสภาพภูมิอากาศ - สภาพอากาศ แปรปรวนมายิ่งขึ้น - ความชื้นในอากาศ เพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วย การระเหยของน้ำที่ มากขึ้น ต่อมนุษย์ - เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม - เกิดการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเนื่องจากโดนน้ำท่วม - เกิดโรคร้ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้คุณผู้ชมจะ มองเห็นภาพง่ายผม จะให้ดูผลกระทบใน สถานที่ต่างๆให้ดูหน้า ต่อไป

6 รูปด้านบนซ้ายเป็นรูปน้ำแข็งละลายและพื้นดิน ชายทะเลในต่างประเทศ ส่วนด้านล่างซ้ายเป็นรูปเสา เขตกรุงเทพแถวบางขุนเทียนซึ่งไปอยู่ในทะเลแล้ว ครับ และรูปด้านขวาทั้งหมดเป็นรูปบริเวณบ้านขุน สมุทร ที่สมุทรปราการ ที่มีปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ แผ่นดิน

7 ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แยกขยะ นำของเก่ามาใช้ ใหม่ได้ ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่ กินไฟ หรือ ใช้หลอดไฟ ตะเกียบประหยัดพลังงาน ได้ 40% ควบคุมการเกิดของประชากรที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องใช้ พลังงานมากขึ้น เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งใน การแก้ปัญหาสภาวะโลก ร้อนได้ง่ายๆครับ ดังที่นาย เอิร์ทจะยกตัวอย่างให้ดังนี้ ครับ

8 เป็นอย่างไรบ้างรับหลังจาก ได้เรียนรู้ปัญหาโลกร้อนแล้ว ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาโลกร้อนได้ครับและทำ ได้ง่ายๆด้วยอย่าลืมนะครับ “ โลกสวยด้วยมือเรา ” สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ ผมชื่อ นายเอริธ์ เป็นผู้ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับ ปัญหาภาวะโลกร้อน เชิญคลิก เพื่อชมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google