งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ ผมชื่อว่า นายเอิร์ธ ซึ่งก็คือโลกที่เรา อยู่นั้นเองครับ โดยผมจะมาอาสาเล่าเรืองของ สภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยให้ท่านผู้ชม เลือกตามหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนได้เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ ผมชื่อว่า นายเอิร์ธ ซึ่งก็คือโลกที่เรา อยู่นั้นเองครับ โดยผมจะมาอาสาเล่าเรืองของ สภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยให้ท่านผู้ชม เลือกตามหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนได้เลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับ ผมชื่อว่า นายเอิร์ธ ซึ่งก็คือโลกที่เรา อยู่นั้นเองครับ โดยผมจะมาอาสาเล่าเรืองของ สภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยให้ท่านผู้ชม เลือกตามหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนได้เลย ครับ

3 สภาวะโลกร้อน (global warming) คือปรากฏการณ์ที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและ ผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมี ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็น ตัวการกักเก็บความร้อนจาก แสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออก ไปสู่บรรยากาศ เอ แล้วก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์หรือ ก๊าซอื่นๆเนี่ย มันมาจาไหน น้า........

4 สาเหตุของสภาวะโลกร้อนที่ เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนมาก ซึ่งการเกิดขึ้นของก๊าซนี้เป็นฝีมือ ของมนุษย์ เนื่องจากการใช้ พลังงานถ่านหิน ก๊าซ น้ำมัน ตลอดจนการตัดไม้ทำลายป่า ทำ ให้รังสีความร้อนที่ผ่านชั้น บรรยากาศเข้ามาถูกกักไว้ในโลก โดยไม่สามารถสะท้อนกลับออกไป ได้ เนี่ยน้า... มนุษย์เราชอบหา ความสุขใส่ตัว โดยไม่นึกถึง สภาวะแวดล้อมเลย....

5 ต่อสภาพภูมิอากาศ - สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้น - ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยการ ระเหยของน้ำที่มากขึ้น - ความไม่มั่นคงของอุณหภูมิ ต่อมนุษย์ - เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม - เกิดการอพยพย้ายที่อยู่อาศัย เนื่องจากโดนน้ำท่วม - เกิดโรคร้ายเพิ่มขึ้น ต่อทะเลและ มหาสมุทร - ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งตามทั่ว โลกละลาย - น้ำทะเลสูงขึ้น - อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทร สูงขึ้น - การเปลี่ยนสภาวะของน้ำเป็น กรด - การหยุดไหลของกระแสน้ำอุ่น เพื่อคุณผู้ชมจะมองเห็นภาพง่าย ผมจะ ให้ดูผลกระทบในสถานที่ต่างๆให้ดูใน หน้าต่อไปครับ

6 รูปด้านบนซ้ายเป็นรูปน้ำแข็งละลายและ พื้นดินชายทะเลในต่างประเทศ ส่วนด้านล่างซ้าย เป็นรูปเสาเขตกรุงเทพแถวบางขุนเทียนซึ่งไปอยู่ ในทะเลแล้วครับ และรูปด้านขวาทั้งหมดเป็นรูป บริเวณบ้านขุนสมุทร ที่สมุทรปราการ ที่มีปัญหา น้ำทะเลกัดเซาะแผ่นดิน

7 เราสามารถเป็นส่วน หนึ่งในการแก้ปัญหา สภาวะโลกร้อนได้ง่ายๆ ครับ ดังที่นายเอิร์ธจะ ยกตัวอย่างให้ดังนี้ครับ - ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่กิน ไฟ หรือ ใช้หลอดไฟตะเกียบ ประหยัดพลังงานได้ 40% - ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า - แยกขยะ นำของเก่ามาใช้ใหม่ได้ - ควบคุมการเกิด ของประชากรที่ เพิมขึ้นอย่าง รวดเร็วทำให้ต้อง ใช้พลังงานมาขึ้น

8 เป็นไงกันบ้างครับ.. หลังจาก ได้ทราบถึงเรื่องสภาวะโลกร้อน กันแล้ว เราทุกคนมีส่วนร่วมใน การแก้ปัญหาได้นะครับ และทำ ได้ง่ายๆด้วย อย่าลืมนะครับ “ โลกสวยด้วยมือเรา ”..... สวัสดี ครับ.....


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ ผมชื่อว่า นายเอิร์ธ ซึ่งก็คือโลกที่เรา อยู่นั้นเองครับ โดยผมจะมาอาสาเล่าเรืองของ สภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยให้ท่านผู้ชม เลือกตามหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนได้เลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google