งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ
โลกร้อน Global warming ระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ

2 สาเหตุของสภาวะโลกร้อน การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน
สวัสดีครับ ผมชื่อว่า นายเอิร์ธ ซึ่งก็คือโลกที่เราอยู่นั้นเองครับ โดยผมจะมาอาสาเล่าเรืองของสภาวะโลกร้อน(Global warming) โดยให้ท่านผู้ชมเลือกตามหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนได้เลยครับ สภาวะโลกร้อนคืออะไร ผลกระทบที่เกิดขึ้น สาเหตุของสภาวะโลกร้อน การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน

3 สภาวะโลกร้อนคืออะไร สภาวะโลกร้อน (global warming) คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทรสูงขึ้น โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นตัวการกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ไม่ให้คายออกไปสู่บรรยากาศ !!..??.. เอ แล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซอื่นๆเนี่ย มันมาจาไหนน้า

4 สาเหตุของสภาวะโลกร้อน
สาเหตุของสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจำนวนมาก ซึ่งการเกิดขึ้นของก๊าซนี้เป็นฝีมือของมนุษย์ เนื่องจากการใช้ พลังงานถ่านหิน ก๊าซ น้ำมันตลอดจนการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้รังสีความร้อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาถูกกักไว้ในโลกโดยไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปได้ เนี่ยน้า...มนุษย์เราชอบหาความสุขใส่ตัว โดยไม่นึกถึงสภาวะแวดล้อมเลย....

5 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อทะเลและมหาสมุทร ต่อมนุษย์ ต่อสภาพภูมิอากาศ
ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งตามทั่วโลกละลาย น้ำทะเลสูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น การเปลี่ยนสภาวะของน้ำเป็นกรด การหยุดไหลของกระแสน้ำอุ่น ต่อมนุษย์ เกิดการขาดแคลนน้ำดื่ม เกิดการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเนื่องจากโดนน้ำท่วม -เกิดโรคร้ายเพิ่มขึ้น ต่อสภาพภูมิอากาศ -สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้น -ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยการระเหยของน้ำที่มากขึ้น ความไม่มั่นคงของอุณหภูมิ เพื่อคุณผู้ชมจะมองเห็นภาพง่าย ผมจะให้ดูผลกระทบในสถานที่ต่างๆให้ดูในหน้าต่อไปครับ

6 ผลกระทบที่เกิดขึ้น รูปด้านบนซ้ายเป็นรูปน้ำแข็งละลายและพื้นดินชายทะเลในต่างประเทศ ส่วนด้านล่างซ้ายเป็นรูปเสาเขตกรุงเทพแถวบางขุนเทียนซึ่งไปอยู่ในทะเลแล้วครับ และรูปด้านขวาทั้งหมดเป็นรูปบริเวณบ้านขุนสมุทร ที่สมุทรปราการ ที่มีปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแผ่นดิน

7 การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน
เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ง่ายๆครับ ดังที่นายเอิร์ธจะยกตัวอย่างให้ดังนี้ครับ การแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน - ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่กินไฟ หรือ ใช้หลอดไฟตะเกียบประหยัดพลังงานได้ 40% - แยกขยะ นำของเก่ามาใช้ใหม่ได้ - ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า - ควบคุมการเกิดของประชากรที่เพิมขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องใช้พลังงานมาขึ้น

8 สุดท้ายก่อนจาก เป็นไงกันบ้างครับ..หลังจากได้ทราบถึงเรื่องสภาวะโลกร้อนกันแล้ว เราทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้นะครับ และทำได้ง่ายๆด้วย อย่าลืมนะครับ “โลกสวยด้วยมือเรา” .....สวัสดีครับ.....


ดาวน์โหลด ppt ระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google