งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง ของธาตุ ทั้งปวง ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง For you December 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง ของธาตุ ทั้งปวง ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง For you December 2004."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง ของธาตุ ทั้งปวง ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง For you December 2004

3 ผู้ที่จับมือของท่าน แต่สะกิด จิตใจคือ เพื่อนแท้

4 เราไม่ค่อยนึกถึงสิ่งที่มี อยู่แล้ว แต่ชอบนึกถึงสิ่งที่เรา ขาด

5 อย่าร้องไห้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจบ ไปแล้ว แต่ จงหัวเราะเพราะมันได้เกิดขึ้น

6 ท่านยิ่งงวางแผนให้ ละเอียดที่สุด กรรมยิ่ง จะมากระทบแรง ที่สุด

7 สิ่งที่เกิดขึ้น ก็มีเหตุผลที่ทำ ให้เกิดขึ้น

8 อย่าทุ่มเทมาก เกินไป เพราะสิ่ง ที่ดีที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเรา ไม่ คาดหวัง

9 เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดัง ที่สุด แต่ชั่วโมงที่เงียบที่สุด ต่างหาก

10 สิ่งที่ยากที่สุดที่จะ เรียนรู้ ในชีวิต คือ สะพาน ไหน จะต้องข้ามสะพาน ไหนต้องลื้อ

11 ทุกคนเห็นภายนอกของท่านมีแต่ท่านเองรู้จักท่านตามที่เป็นจริง

12 ใครที่ต้องการมีสิ่งที่เขาไม่เคยมี่จะต้องทำอย่างดี สิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน

13 บางทีพระเป็นเจ้าทรงต้องการให้รู้จักคนหลายชนิดใน ชีวิต ของท่าน เพื่อให้ท่านจะสามารถรู้คุณค่าและ ขอบคุณสำหรับ คนดีที่ได้พบ

14 ตั้งชื่อให้ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ มันจะเกิดขึ้นเอง

15 เพื่อมีความรัก ไม่จำเป็นที่สอง คนจะต้องมองดูกัน แต่ให้เขามองดูพร้อมกันใน ทิศทางเดียวกัน แต่ให้เขามองดูพร้อมกันใน ทิศทางเดียวกัน

16 ชีวิต คือ การวาดภาพ ปราศจาก ยางลบ

17 ฉันขอให้ท่าน มีเสมอ อากาศหายใจ อากาศหายใจไฟทำให้ท่านอุ่นน้ำดื่มดินเพื่ออาศัย ฉันขอให้ท่าน มีเสมอ อากาศหายใจ อากาศหายใจไฟทำให้ท่านอุ่นน้ำดื่มดินเพื่ออาศัย อวยพรจากหัวใจของฉัน For you December 2004


ดาวน์โหลด ppt ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง ของธาตุ ทั้งปวง ขอให้ท่านมีความแข็งแกร่ง For you December 2004.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google