งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินคดีสุราขาว ปลอม ฝ่ายป้องกันและ ปราบปราม สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินคดีสุราขาว ปลอม ฝ่ายป้องกันและ ปราบปราม สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินคดีสุราขาว ปลอม ฝ่ายป้องกันและ ปราบปราม สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 3

2 แสตมป์ ข้อหา มีแสตมป์ ปลอมหรือแสตมป์ ที่ใช้แล้วใช้อีก ฉลาก ข้อหา มีและ ใช้ เครื่องหมาย การค้าปลอม น้ำสุรา ข้อหา มีไว้ใน ครอบครอง หรือมีไว้เพื่อ ขายสุราที่มิได้ ปิดแสตมป์สุรา ( ไม่ได้เสีย ภาษี )

3 แสตมป์ปลอม, ใช้แล้วใช้ อีก พ. ร. บ. สุรา พ. ศ.2493 ม.44 - มีแสตมป์สุราซึ่งรู้ว่าเป็นแสตมป์ปลอมไว้ ในครอบครอง - นำแสตมป์สุราที่ใช้แล้วมาใช้อีก โทษ ม.44 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประมวลกฎหมายอาญา ม.257 ใช้แสตมป์ รัฐบาลซึ่งใช้ในการจัดเก็บภาษีกรปลอม โทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4 ฉลากปลอม ( เครื่องหมาย การค้าปลอม ) พ. ร. บ. เครื่องหมายการค้า พ. ศ.2534 ม.110 - มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มี เครื่องหมายการค้าปลอม โทษ จำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่ เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ

5 น้ำสุราในขวด พ. ร. บ. สุรา พ. ศ.2493 - ม.33 ขายหรือมีไว้เพื่อขายสุราที่ต้อง ปิดแสตมป์สุราแต่มิได้ปิดแสตมป์สุรา โทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 4 เท่าของค่าภาษี แต่ไมน้อยกว่า ลิตรละ 100 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ - ม.34 ซื้อหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรา ที่ต้องปิดแสตมป์สุราแต่มิได้ปิดแสตมป์ สุรา โทษ ปรับไม่เกิน 2 เท่า ของค่าภาษี แต่ไม่ น้อยกว่าลิตรละ 50 บาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ

6

7 การตั้งข้อกล่าวหา ม.34 มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ ต้องปิดแสตมป์สุราแต่มิได้ปิด แสตมป์สุรา ม.33 มีไว้เพื่อขายสุราที่รู้ว่าต้อง ปิดแสตมป์สุราแต่มิได้ปิด แสตมป์สุรา ม.13 ขนสุราที่ยังมิได้เสียภาษี โดยถูกต้องออกจากโรงงานสุรา โดยไม่ได้รับอนุญาต

8 เทคนิคในการดำเนินคดี ( ศิลป์ การปราบปราม ) เริ่มต้น การชี้แจงความผิดและข้อ กล่าวหาที่เกี่ยวข้องทุกข้อหา ( ใช้ หลักกฎหมาย ) การพิจารณาบทลงโทษ เพื่อหายุติ คดี ( ใช้หลักกฎหมาย หลักบริหาร หลักรัฐศาสตร์ การเจรจาต่อรอง ซึ่งควรจบลงด้วย win- win) จบ การจัดทำหลักฐานในคดี ( ใช้ หลักกฎหมาย )


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินคดีสุราขาว ปลอม ฝ่ายป้องกันและ ปราบปราม สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google