งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. ฐานความผิด การรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนและถูกต้อง (Integrity) ความพร้อมใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. ฐานความผิด การรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนและถูกต้อง (Integrity) ความพร้อมใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. ฐานความผิด การรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนและถูกต้อง (Integrity) ความพร้อมใช้งาน (Availability)

10 ความผิดในหมวด 1 เป็นความผิดที่ไม่สามารถยอม ความได้ เนื่องจากผลของการกระทำความผิด หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นนั้น อาจไม่เพียงกระทบต่อ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่อาจจะกระทบต่อสังคม หรือก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง รวมทั้งหาตัวผู้กระทำผิดได้ยก ยกเว้นมาตร 16 ซึ่งเป็น ความผิดที่กระทบเพียงบุคคลเดียว คู่คดีสามารถไกล่ เกลี่ยกันได้

11

12 มาตรา 6 การล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึง และ นำไปเปิดเผยโดยมิชอบ การล่วงรู้มาตรการความปลอดภัยการเข้าถึงระบบ คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Keystroke แอบบันทึกการก ดรหัสผ่านของผู้อื่น แล้วนำไปโพสไว้ในเว็บบอร์ดต่างๆ เพื่อให้บุคคลที่สามใช้เป็นรหัสผ่านเข้าไปในระบบ คอมพิวเตอร์ของผู้เป็นเหยื่อ มาตรา 7 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การกระทำใดๆตามที่ กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อเข้าถึงแฟ้มข้อมูล (File) ที่เป็นความลับ โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ คือ การดักรับข้อมูลของผู้อื่นใน ระหว่างการส่ง เช่น การใช้สนิฟเฟอร์ (Sniffer) แอบดักแพ็ก เก็ต (Packet) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่เล็กที่สุดที่อยู่ระหว่างการ ส่งไปให้ผู้รับ

13 มาตรา 9 และ 10 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การรบกวนข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ โปรแกรมไวรัสเพื่อส่งอีเมล์ (E-mail) จำนวนมหาศาลไปยังเครื่อง คอมพิวเตอร์ผู้อื่น เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงาน ได้ตามปกติ

14

15

16

17

18 ฐานความผิดและบทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิ ชอบ ไม่เกิน 6 เดือนไม่เกิน 10000 บาท มาตรา 6 ล่วงรู้มาตรการป้องกันไม่เกิน 1 ปี ไ ม่เกิน 20000 บาท มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมิชอบ ไ ม่เกิน 2 ปี ไ ม่เกิน 40000 บาท มาตรา 8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 3 ปี ไ ม่เกิน 60000 บาท มาตรา 9 การรบกวน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไ ม่เกิน 100000 บาท

19 ฐานความผิดและบทลงโทษ ฐานความผิดโทษจำคุกโทษปรับ มาตรา 10 การรบกวนระบบ คอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100000 บาท มาตรา 11 สแปมเมล์ไม่มีไม่เกิน 100000 บาท มาตรา 12 การกระทำต่อความมั่นคง ก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่เกิน 10 ปี / 3-15 ปี / 10- 20 ปี ไม่เกิน 2 แสน บาท / 60000 - 300000 มาตรา 13 การจำหน่าย / เผยแพร่ ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปีไม่เกิน 20000 บาท มาตรา 14 การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่ เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100000 บาท มาตรา 15 ความรับผิดของ ISP ไม่เกิน 5 ปีไม่เกิน 100000 บาท มาตรา 16 การตัดต่อภาพผู้อื่น ถ้า สุจริต ไม่มีความผิด ไม่เกิน 3 ปีไม่เกิน 60000 บาท

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์. ฐานความผิด การรักษาความลับ (Confidentiality) ความครบถ้วนและถูกต้อง (Integrity) ความพร้อมใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google