งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนับเวลา.  สุริยคติ หมายถึง วิธีนับวันและเดือนโดยถือ ดวงอาทิตย์เป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนับเวลา.  สุริยคติ หมายถึง วิธีนับวันและเดือนโดยถือ ดวงอาทิตย์เป็นหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนับเวลา

2  สุริยคติ หมายถึง วิธีนับวันและเดือนโดยถือ ดวงอาทิตย์เป็นหลัก

3 วันทางสุริยคติ ได้แก่ วันที่ 1,2,3....... เรื่อยไป ใน เดือนหนึ่ง ๆ มีวัน ไม่เกินวันที่ 31

4

5  เดือนที่ลงท้ายด้วย “ คม ” มี............... วัน  เดือนที่ลงท้ายด้วย “ ยน ” มี............... วัน  ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ตามปกติจะมี................... วัน  รวมทั้งปีได้................... วัน  เรียกปีที่มี 365 วันว่า ปีปกติ หรือ ปกติสุรทิน

6  เวลาที่โลกหมุนรอบ...........................1 รอบ ประมาณ 365 เศษ 1 ส่วน 4 เวลา ปกติสุรทิน จึงขาดไป เศษ 1 ส่วน 4 วัน เมื่อครบ....4 ปี จะได้เพิ่มมา อีก 1 วัน นำวันที่เพิ่มมาอีก 1 วัน ไป ใส่ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ จะมี 29 วัน ทุก ๆ 4 ปี เรียกปีนั้นว่า ปีอธิกสุรทิน ซึ่งจะมีวันรวม ทั้งปี 366 วัน

7 2. การนับเวลาในระบบ จันทรคติ จันทรคติ หมายถึง วิธีนับวันและเดือนโดยถือเอาดวง จันทร์เป็นหลัก

8 2.1 วันทางจันทรคติ มีชื่อเรียกว่า การนับดิถี เกิดจากคนโบราณ สังเกตดวงจันทร์ที่มองเห็นในแต่ละวัน ว่า เปลี่ยนไปจากคืนก่อน ๆ อย่างไร และมีการ กำหนดดังนี้ ขึ้น 1 ค่ำ 2 ค่ำ 3 ค่ำ......... จนเห็นครึ่ง ดวงในวันขึ้น 8 ค่ำ จากนั้นก็จะก็จะเกินครึ่ง ดวงไปจนกระทั่งเต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่ำ แรม 1 ค่ำ 2 ค่ำ 3 ค่ำ....... ดวงจันที่เต็ม ดวงจะค่อย ๆ แหว่งหายไป จนเหลือครึ่งดวง ในวันแรม 8 ค่ำ และจะเริ่มลดน้อยกว่าครึ่ง ดวง จนเห็นเป็นเสี้ยวไปจนกระทั่งไม่เห็นเลย ในวันแรม 14 – 15 ค่ำ

9

10 2.2 เดือนทางจันทรคติ มี 12 เดือน คือ เดือนอ้าย เดือนยี่ เดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงเดือน 12 เริ่มต้นเดือนในวันขึ้น 1 ค่ำ แต่สิ้น เดือนจะแตกต่างกันเป็น 2 แบบ ดังนี้ เดือนคี่ คือ เดือนอ้าย... เดือน 3,5,7,9,11 สิ้นเดือนในวันแรม 14 ค่ำ ( เดือนขาด ) เพราะมีข้างขึ้น 15 วัน แรม 14 วัน รวมเป็น 29 วัน ไม่เต็ม 30 วัน เดือนคู่ คือ เดือนยี่.. เดือน 4,6,8,10,12 สิ้นเดือนในวันแรม 15 ค่ำ ( เดือน เต็ม )

11 2.3 ปีอธิกมาส ปี อธิกมาส 1 ปี รวมวันได้ 354 วัน น้อยกว่าวันในปี สุริยคติ ถึง 11 วัน เพื่อไม่ให้เกิดความ เหลื่อมล้ำกันจึงแก้ไขด้วยการปรับบาง ปีให้มี 13 เดือน โดยเพิ่มเดือน 8 หลังไว้ ต่อจากเดือน 8 แรกเรียกปีที่มีเดือน 8 สองหนนี้ว่า ปี อธิกมาส หมายถึงปีที่ มีเดือน เพิ่ม

12 2.4 ปีนักษัตร นักษัตร เป็นชื่อบอกรอบเวลา 12 ปี ปี นักษัตรของไทยมีรูปสัตว์เป็นสัญลักษณ์ ประจำปีดังนี้

13

14 ทำนายคนเกิดปีกุน วันอาทิตย์หมูพระยาเลี้ยง มีอำนาจมาก บริบูรณ์ ด้วยเงินทอง ดีนัก วันจันทร์หมูคนเลี้ยงไว้ฆ่ากิน มักถูกเขา หลอกลวง มิสู้ดี วันอังคารหมูเศรษฐีเลี้ยงไว้ จะมีทรัพย์สินมาก ดี นัก วันพุธหมูพิการ มักขี้โรค มิดีเลย วันพฤหัสบดีหมูราชครู มักมีปัญญาดี มีความรู้ ดี นัก วันศุกร์หมูป่าขาหัก มักเข็ญใจ มิสู้ดี วันเสาร์หมูสาธารณะ มีมิตรสหายมาก ปานกลาง

15 คนเกิดปีชวด วันอาทิตย์ หนูนา วันจันทร์ หนูพ่อค้าเลี้ยง วันอังคาร หนูถูกเลี้ยงในกรง วันพุธ หนูติดจั่น วันพฤหัสบดี หนูเทวดาเลี้ยง วันศุกร์ หนูพระยาเลี้ยง วันเสาร์ หนูจ่าฝูง


ดาวน์โหลด ppt การนับเวลา.  สุริยคติ หมายถึง วิธีนับวันและเดือนโดยถือ ดวงอาทิตย์เป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google