งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบ้าน SPREADSHEET CASHFLOW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบ้าน SPREADSHEET CASHFLOW"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบ้าน 15-11-49 SPREADSHEET CASHFLOW
EVERGLADE การบ้าน SPREADSHEET CASHFLOW การบ้านของภาคนอกเวลาราชการ บันทึกใช้ร่วมกันทั้งสองกลุ่มเรียน

2 PROJECT A Vs PROJECT B ทราบหรือไม่ว่าตัวเลขที่ปรากฏในแผ่นกระดาษคำนวณนั้น คือ ตัวเลขแสดงอะไร? ดูได้อย่างไร? โดยการ << เพื่อดูสูตรการคำนวณเดิมที่แผ่นงานให้มา

3 รู้จักกับกระแสเงินสดสะสม
กระแสเงินสดสะสม (Cummulative Cash Flow) คือ การหาค่าผลรวมแต่ละปีของกระแสเงินสดรายปี โปรแกรมกระดาษคำนวณสามารถช่วยให้การวิเคราะห์/สรุปผล ข้อมูลทางการเงินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิศวกรอุตสาหการควรมีทักษะการใช้โปรแกรมกระดาษคำนวณ ในด้านการอ่านผลลัพธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขต่าง ๆ

4 การซ่อน/แสดงเซล การซ่อนแถวนอน
เลือกแถวนอน > ซ่อน การซ่อนหลัก (สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกัน) การแสดงแถวนอน/หลัก เลือกแถวนอน/หลัก ที่ต้องการแสดง >ยกเลิกการซ่อน

5 จากไฟล์ 212211 เลือกช่วงเซล A26:C39
จัดหน้าแสดงผลให้มีขนาดพอดีกับเซลที่เลือก โดยเลือกจากแถบเครื่องมือมุมมอง และเลือก “ส่วนที่เลือก” เพื่อปรับการแสดงผล

6 กราฟของ NPV คำถาม? ให้นักศึกษาพิจารณากราฟของ NPV (ดูชื่อ tab) โดย
> เลือก แหล่งข้อมูล คำถาม? กราฟที่ให้มาครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่? – ยังไม่ครบ แก้ไขกราฟนี้ได้โดยดูจากชุดข้อมูล

7 กราฟ กำหนดค่าที่ต้องการพล็อตในแต่ละแกน (สังเกตแกนของกราฟด้วย)
ในตัวอย่างนี้ เป็นการพล็อตค่าระหว่าง IRR และ NPV ของ 2 โครงการ วิธีกำหนดข้อมูลของกราฟเพิ่มเติม เลือก “แหล่งข้อมูล” ( > ที่บริเวณกราฟ) พิจารณาข้อมูลที่ขาดหายไป (ในตัวอย่างคือ Project B) เพิ่มชุดข้อมูล (แกน X คือ IRR% และ แกน Y คือ NPV)

8 ให้นักศึกษาสร้างแผ่นงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ระบุในชั้นเรียน
ให้นักศึกษาสร้างแผ่นงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ระบุในชั้นเรียน แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

9 การบ้าน ส่ง อังคาร 28 พ.ย. 49


ดาวน์โหลด ppt การบ้าน SPREADSHEET CASHFLOW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google