งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EVERGLADE การบ้าน 15-11-49 SPREADSHEET CASHFLOW การบ้านของภาคนอกเวลาราชการ บันทึกใช้ร่วมกันทั้งสองกลุ่มเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EVERGLADE การบ้าน 15-11-49 SPREADSHEET CASHFLOW การบ้านของภาคนอกเวลาราชการ บันทึกใช้ร่วมกันทั้งสองกลุ่มเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EVERGLADE การบ้าน 15-11-49 SPREADSHEET CASHFLOW การบ้านของภาคนอกเวลาราชการ บันทึกใช้ร่วมกันทั้งสองกลุ่มเรียน

2 PROJECT A Vs PROJECT B ทราบหรือไม่ว่าตัวเลขที่ปรากฏในแผ่นกระดาษ คำนวณนั้น คือ ตัวเลขแสดงอะไร ? ทราบหรือไม่ว่าตัวเลขที่ปรากฏในแผ่นกระดาษ คำนวณนั้น คือ ตัวเลขแสดงอะไร ? ดูได้อย่างไร ? ดูได้อย่างไร ? โดยการ << เพื่อดูสูตรการคำนวณเดิมที่แผ่นงานให้มา

3 รู้จักกับกระแสเงินสดสะสม กระแสเงินสดสะสม (Cummulative Cash Flow) คือ การหาค่าผลรวมแต่ละปีของกระแสเงินสดรายปี กระแสเงินสดสะสม (Cummulative Cash Flow) คือ การหาค่าผลรวมแต่ละปีของกระแสเงินสดรายปี โปรแกรมกระดาษคำนวณสามารถช่วยให้การ วิเคราะห์ / สรุปผล ข้อมูลทางการเงินเป็นไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โปรแกรมกระดาษคำนวณสามารถช่วยให้การ วิเคราะห์ / สรุปผล ข้อมูลทางการเงินเป็นไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ วิศวกรอุตสาหการควรมีทักษะการใช้โปรแกรม กระดาษคำนวณ ในด้านการอ่านผลลัพธ์ และ วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขต่าง ๆ

4 การซ่อน / แสดงเซล การซ่อนแถวนอน การซ่อนแถวนอน เลือกแถวนอน > ซ่อน เลือกแถวนอน > ซ่อน การซ่อนหลัก ( สามารถทำได้ในลักษณะ เดียวกัน ) การซ่อนหลัก ( สามารถทำได้ในลักษณะ เดียวกัน ) การแสดงแถวนอน / หลัก การแสดงแถวนอน / หลัก เลือกแถวนอน / หลัก ที่ต้องการแสดง เลือกแถวนอน / หลัก ที่ต้องการแสดง > ยกเลิกการซ่อน > ยกเลิกการซ่อน

5 จากไฟล์ 212211 เลือกช่วงเซล A26:C39 เลือกช่วงเซล A26:C39 จัดหน้าแสดงผลให้มีขนาดพอดีกับเซลที่เลือก โดยเลือกจากแถบเครื่องมือมุมมอง และเลือก “ ส่วนที่เลือก ” เพื่อปรับการแสดงผล จัดหน้าแสดงผลให้มีขนาดพอดีกับเซลที่เลือก โดยเลือกจากแถบเครื่องมือมุมมอง และเลือก “ ส่วนที่เลือก ” เพื่อปรับการแสดงผล

6 กราฟของ NPV ให้นักศึกษาพิจารณากราฟของ NPV ( ดูชื่อ tab) โดย ให้นักศึกษาพิจารณากราฟของ NPV ( ดูชื่อ tab) โดย > เลือก แหล่งข้อมูล > เลือก แหล่งข้อมูล คำถาม ? กราฟที่ให้มาครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ ? – ยังไม่ครบ กราฟที่ให้มาครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือไม่ ? – ยังไม่ครบ แก้ไขกราฟนี้ได้โดยดูจาก ชุดข้อมูล แก้ไขกราฟนี้ได้โดยดูจาก ชุดข้อมูล

7 กราฟ กำหนดค่าที่ต้องการพล็อตในแต่ละแกน ( สังเกตแกนของกราฟด้วย ) กำหนดค่าที่ต้องการพล็อตในแต่ละแกน ( สังเกตแกนของกราฟด้วย ) ในตัวอย่างนี้ เป็นการพล็อตค่าระหว่าง IRR และ NPV ของ 2 โครงการ ในตัวอย่างนี้ เป็นการพล็อตค่าระหว่าง IRR และ NPV ของ 2 โครงการวิธีกำหนดข้อมูลของกราฟเพิ่มเติม 1. เลือก “ แหล่งข้อมูล ” ( > ที่บริเวณกราฟ ) 2. พิจารณาข้อมูลที่ขาดหายไป ( ในตัวอย่างคือ Project B) 3. เพิ่มชุดข้อมูล ( แกน X คือ IRR% และ แกน Y คือ NPV)

8 ให้นักศึกษาสร้างแผ่นงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยน ข้อมูลตามที่ระบุในชั้นเรียนแล้วตอบ คำถามต่อไปนี้ ให้นักศึกษาสร้างแผ่นงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยน ข้อมูลตามที่ระบุในชั้นเรียนแล้วตอบ คำถามต่อไปนี้

9 การบ้าน ส่ง อังคาร 28 พ. ย. 49


ดาวน์โหลด ppt EVERGLADE การบ้าน 15-11-49 SPREADSHEET CASHFLOW การบ้านของภาคนอกเวลาราชการ บันทึกใช้ร่วมกันทั้งสองกลุ่มเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google