งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรีโกณมิติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรีโกณมิติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรีโกณมิติ

2 ตรีโกณมิติคืออะไร? เป็นสาขาของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมุม รูปสามเหลี่ยม และฟังก์ชันตรีโกณมิติ เช่น ไซน์ โคไซน์ มีความเกี่ยวข้องกับเรขาคณิต แม้ว่าจะสรุปไม่ได้แน่ชัดว่าตรีโกณมิติเป็นหัวข้อย่อยของเรขาคณิต

3 นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหรือ?
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ต่อกัน มนุษย์สังเกตปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องดาราศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องที่พบเห็นทุกวัน เริ่มตั้งแต่การขึ้น ตก ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่าง ๆ หากเราสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งดวงดาวต่าง ๆ เมื่อเทียบกับเวลาต่าง ๆ ในรอบปี เราจะพบกับสิ่งที่ชวนคิดหลาย ๆ อย่าง เช่น ดวงอาทิตย์ขึ้นตำแหน่งเดียวกันตลอดทั้งปีหรือไม่ ทำไมแต่ละวันดวงอาทิตย์จึงขึ้นจากขอบฟ้าไม่ตรงเวลาเดียวกัน ความคิดในเรื่องทรงกลมท้องฟ้าที่มองเห็นทำให้เกิดจินตนาการ และหาหนทางเรียนรู้ โดยใช้วิชาการทางคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ตรีโกณมิติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google