งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เขต 39.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เขต 39."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เขต 39

2 คำศัพท์ความหมาย 1.Origin จุดตัดกันของแกน x และ y ของกราฟ 2. Symmetry สมมาตร 3.Slop ความลาดชัน 4.Function ความสัมพันธ์ จากเซตหนึ่ง ไปยังอีกเซตหนึ่ง โดยที่ สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน 5.Secant line เส้นตัด คำศัพท์บทที่ 1

3 คำศัพท์ความหมาย 6. Constant function ฟังก์ชันคงตัว 7. Reflection graphs กราฟสะท้อน 8. Shifting graphs กราฟเลื่อน 9. non rigid transformation กราฟที่เคลื่อนที่แบบคงรูป 10. Inverse function ความสัมพันธ์จากการสลับ ตำแหน่งระหว่างสมาชิกของ สมาชิกตัวหน้าและหลังชอง แต่ละคู่อันดับ

4 คำศัพท์ความหมาย 11.Rectangular coordinate ระบบแกนพิกัดฉาก 12. Coordinate ระยะพิกัด 13. Midpoint Formular สูตรในการหาจุดกึ่งกลาง ระหว่างจุดสองจุด 14. Demonstrated อธิบาย 15. Domain ขอบเขต ขอบเขต

5 คำศัพท์ความหมาย 16. Relative Maximum ค่าสูงสุดสัมพันธ์ 17. Perpendicular Lines เส้นแสดงความชัน 18. Symmetry การมีสัดส่วนที่รับกัน 19. Misrepresent ข้อมูลผิดๆ 20. Notation เครื่องหมายที่ใช้แทนระบบ ตัวเลข

6 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เขต 39.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google