งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เขต 39

2 คำศัพท์บทที่ 1 คำศัพท์ ความหมาย 5.Secant line เส้นตัด 1.Origin
จุดตัดกันของแกน x และ y ของกราฟ 2. Symmetry สมมาตร 3.Slop ความลาดชัน 4.Function ความสัมพันธ์ จากเซตหนึ่ง ไปยังอีกเซตหนึ่ง โดยที่สมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกัน  5.Secant line เส้นตัด

3 คำศัพท์ ความหมาย 6. Constant function ฟังก์ชันคงตัว
ฟังก์ชันคงตัว  7. Reflection graphs กราฟสะท้อน 8. Shifting graphs กราฟเลื่อน 9. non rigid transformation กราฟที่เคลื่อนที่แบบคงรูป 10. Inverse function ความสัมพันธ์จากการสลับตำแหน่งระหว่างสมาชิกของสมาชิกตัวหน้าและหลังชองแต่ละคู่อันดับ

4 11.Rectangular coordinate
คำศัพท์ ความหมาย 11.Rectangular coordinate ระบบแกนพิกัดฉาก 12.Coordinate ระยะพิกัด 13. Midpoint Formular สูตรในการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด 14. Demonstrated อธิบาย 15. Domain ขอบเขต ขอบเขต

5 คำศัพท์ ความหมาย 16. Relative Maximum 17. Perpendicular Lines
ค่าสูงสุดสัมพันธ์ 17. Perpendicular Lines เส้นแสดงความชัน 18. Symmetry การมีสัดส่วนที่รับกัน 19. Misrepresent ข้อมูลผิดๆ 20. Notation เครื่องหมายที่ใช้แทนระบบตัวเลข

6 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt คำศัพท์บทที่ 1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงพัฒน จัดทำโดย นางสาวมานิตา จันแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เลขที่ 22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google