งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์ โดย นักเรียน กลุ่ม 216 รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์ โดย นักเรียน กลุ่ม 216 รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์ โดย นักเรียน กลุ่ม 216 รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์ โดย นักเรียน กลุ่ม 216

3

4 ประธาน ( หุ้นส่วนผู้จัดการ ) นางสาว ณัฐฐินันท์ จันทประสิทธิ์

5 รองประธาน นางสาว เพชรา ภรณ์ อิ่มอารมย์

6 เลขานุการ นางสาว สุดารัตน์ หนู ทอง

7 ผู้ช่วยเลขานุการ นาย สมเกียรติ โถมยาแก้ว

8 เหรัญญิก นาย ปัฏฐพงษ์ สิงห์ทอง

9 ขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วน ตกลงกัน จัดเตรียม คำขอ จองชื่อ ยื่นขอจด ทะเบียน

10 สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน คัฟเค้ก เบเกอรี่ จำกัด CUPCAKE BAKERY LIMITED PARTNERSHIP สัญญาทำที่ 252/11 ซ. สุขสวัสดิ์ 78 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง จ. สมุทรปราการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ระหว่าง 1. น. ส. ณัฐฐินันท์ จันทประสิทธิ์ 2. น. ส. เพชราภรณ์ อิ่มอารมย์ 3. น. ส. สุดารัตน์ หนูทอง 4. นาย สมเกียรติ โถมยาแก้ว 5. นาย ปัฏฐพงษ์ สิงห์ทอง

11 ซึ่งตกลงกันทำสัญญา เพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วน คัฟเค้ก เบเกอรี่ จำกัด ดำเนินกิจการจำหน่าย ขนมคัฟเค้ก มีรายละเอียดข้อตกลง ดังนี้ 1.) น. ส. ณัฐฐินันท์ จันทประสิทธิ์ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความ รับผิดชอบ ลงทุนด้วย - เงินสด 500,000 บาท - อุปกรณ์ทำคัฟเค้ก 100,000 บาท - ยานพาหนะในการขนส่ง 1,200,000 บาท - อาคาร 1,800,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,600,000 บาท 2.) น. ส. เพชราภรณ์ อิ่มอารมย์ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ ลงทุนด้วย - เงินสด 300,000 บาท - แรงงาน ตีราคาได้ 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท

12 3.) น. ส. สุดารัตน์ หนูทอง เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ลงทุน ด้วยเงินสด 310,000 บาท 4.) นาย สมเกียรติ โถมยาแก้ว เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ลงทุนด้วยเงินสด 280,000 บาท 5.) นาย ปัฏฐพงษ์ สิงห์ทอง เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ลงทุน ด้วยเงินสด 290,000 บาท การแบ่งผลกำไรหรือขาดทุน ในระหว่างผู้ที่เป็นหุ้นส่วน ดังนี้ น. ส. ณัฐฐินันท์ จันทประสิทธิ์ 7 ส่วน น. ส. เพชราภรณ์ อิ่มอารมย์ 6 ส่วน น. ส. สุดารัตน์ หนูทอง 5 ส่วน นาย สมเกียรติ โถมยาแก้ว 4 ส่วน นาย ปัฏฐพงษ์ สิงห์ทอง 3 ส่วน รวม 25 ส่วน

13 ตัวอย่างคำขอจด ทะเบียน

14 แบบคำขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน แบบรายการจด ทะเบียน

15 แบบรายละเอียด วัตถุประสงค์

16 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วน แบบหนังสือ มอบอำนาจ

17 แบบหนังสือรับรอง

18 ตัวอย่างการประชุม

19 แบบคำเชิญการ ประชุม

20 ระเบียบวาระการ ประชุม

21 แบบรายงาน การประชุม

22 แผนที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนคัฟเค้ก เบเกอรี่ จำกัด

23 ห้างหุ้นส่วนของเราชั้นบนจะเป็นที่ผลิตสินค้า ส่วน ชั้นล่างจะเปิดเป็นร้านขายคัฟเค้กสามารถมา นั่งเล่นและรับประทานอาหารว่างได้

24 สินค้าของห้างหุ้นส่วนคัฟเค้ก เบเกอรี่ จำกัด

25

26 ถ้าหากซื้อกลับบ้านก็จะมีแพ็จเกจน่ารัก ๆ ใส่ กลับบ้าน

27 บรรยากาศภายในร้าน

28 ขั้นตอนการทำคัฟเค้ก

29 โลโก้ของห้างหุ้นส่วน

30 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการ บัญชีห้างหุ้นส่วน 2201-2102 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นักเรียน กลุ่ม 216


ดาวน์โหลด ppt รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์ โดย นักเรียน กลุ่ม 216 รายงาน การจัดตั้งห้าง หุ้นส่วน นำเสนอ คุณครูจิตราพร กาญ จนพิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google