งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผดุงเกียรติ ตติยะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผดุงเกียรติ ตติยะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผดุงเกียรติ ตติยะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

2  Hardware – คอมพิวเตอร์ /Notebook,Printer,Lan( กรณีใช้หลายเครื่อง ) หรือระบบเครือข่ายอื่น, ฉลาก ยา  Software –Windows/ โปรแกรม JHCIS  Peopleware- จนท. สาธารณสุข / พนักงานบันทึก ข้อมูล  Management ระบบบริหารจัดการ ( ที่ดี )

3  1. คลิกที่เมนู Start >> Printers and Faxes ดังภาพ

4  2. จากนั้นให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่าง แล้วเลือก Server Properties ดังภาพ

5  ให้คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Create a new form ทำ การตั้งชื่อ Form name ให้เป็น Sticker แล้วกำหนดค่า Width = 8.00cm และค่า Height = 5.00cm จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Form และคลิกที่ปุ่ม OK ตามลำดับ ดังภาพ

6  4. ให้คลิกขวาที่ Printer ที่ต้องการพิมพ์ฉลากยา แล้ว เลือกที่ Property ดังภาพ

7  8. เลือกที่ Tab Device Setting เลือก Tractor feed เป็น sticker กดปุ่ม OK ดังภาพ

8

9

10  โปรแกรม JHCIS ยังพบปัญหาเรื่อง Fonts( ภาษาไทย ) กับระบบปฏิบัติการ Windows7 ( สระ / วรรณยุกต์เคลื่อน )  Computer/Notebook รุ่นใหม่ๆ ไม่มี port ขนานให้ใช้  Printer บางรุ่น ต้องใช้ประยุกต์ใช้ Driver ของอีกรุ่น เช่น Epson LQ-300+II ต้องใช้ Driver LQ- 400,LQ-800,LQ-2500 เป็นต้น ( มีปัญหาเฉพาะครั้ง แรก )  ปัญหาเรื่องระบบเครือข่าย Lan/Wireless/Hardware/Peopleware  ปัญหาเรื่องกระดาษ Sticker ติดเวลาพิมพ์ฉลากยา


ดาวน์โหลด ppt โดย ผดุงเกียรติ ตติยะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google