งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Association Abstraction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Association Abstraction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Association Abstraction
SCC : Suthida Chaichomchuen

2 Objectives สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง class ต่าง ๆ ใน problem domain โดยใช้ Association Abstraction ได้ สามารถใส่ cardinality ของความสัมพันธ์ในเชิง association ได้

3 Association เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง class mที่มีความสัมพันธ์แบบเกี่ยวพันกัน

4 Cardinality ใน Association Abstraction
Cardinality คือ ตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนของสมาชิกที่สามารถมีได้ใน class หนึ่ง ๆ ที่มีส่วนร่วมใน association

5 ตัวอย่าง 1 “ผู้ชายมีภรรยาได้เพียง 1 คน หรือไม่มีเลยก็ได้ ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงก็มีสามีได้เพียง 1 คน หรือไม่มีเลยก็ได้”

6 ตย 1 : สรุป cardinality ของความสัมพันธ์
Class ผู้ชาย Min-Card = 0 Max-Card = 1 Class ผู้หญิง

7 ตัวอย่าง 2 “แม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่ 0 คนถึงกี่คนก็ได้ ในทางกลับกันลูก 1 คน มีแม่ได้เพียงคนเดียว”

8 ตย 2 : สรุป cardinality ของแม่และลูก
Class แม่ Min-Card = 1 (เพราะลูกมีแม่ได้คนเดียว) Max-Card = 1 (เพราะลูกมีแม่ได้คนเดียว) Class ลูก Min-Card = 0 (ไม่มีลูกเลย) Max-Card = N

9 ตัวอย่าง 3 “ในหนึ่งภาคการศึกษา นักเรียนคนหนึ่งสามารถเรียนวิชาเรียน กี่วิชาก็ได้ (อย่างน้อยที่สุด 1 วิชา) ในขณะที่วิชาหนึ่ง ๆ สามารถมีนักเรียนมาเรียนที่คนก็ได้ (ในบางวิชาอาจไม่มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนเลยก็ได้)”

10 หลักการเขียน Diagram แสดง Association
ใช้สัญลักษณ์แสดงด้วย เส้นตรง ลากเชื่อมระหว่าง class ที่มีความสัมพันธ์กัน ต้องมีชื่อ association กำกับด้วยเสมอ ต้องใส่ cardinality กำกับที่ปลายทางเสมอ

11 Association Abstraction ของ class แม่-ลูก
ขั้นตอนที่ 1 : เขียน class 2 class ที่มีความสัมพันธ์และลากเส้นตรงใส่ชื่อแสดงความสัมพันธ์ แม่ ลูก มี

12 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 : เขียนลูกศรเพื่อแสดงทิศทางของการอ่านความสัมพันธ์ให้ถูกต้อง แม่ ลูก มี

13 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณา class ที่อยู่ติดกับหัวลูกศรว่ามีความสัมพันธ์กับ class แรกด้วย min-card และ max-card เป็นเท่าใด แม่ ลูก มี 0..n

14 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณา class ที่อยู่ติดกับหัวลูกศรว่ามีความสัมพันธ์กับ class แรกด้วย min-card และ max-card เป็นเท่าใด จนกระทั่งได้ภาพที่สมบูรณ์ แม่ ลูก มี 0..n 1..1


ดาวน์โหลด ppt Association Abstraction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google