งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Association Abstraction SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Association Abstraction SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Association Abstraction SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 2 Objectives สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง class ต่าง ๆ ใน problem domain โดยใช้ Association Abstraction ได้ สามารถใส่ cardinality ของความสัมพันธ์ใน เชิง association ได้

3 3 Association เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง class m ที่มีความสัมพันธ์แบบเกี่ยวพันกัน

4 4 Cardinality ใน Association Abstraction Cardinality คือ ตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนของ สมาชิกที่สามารถมีได้ใน class หนึ่ง ๆ ที่มีส่วน ร่วมใน association

5 5 ตัวอย่าง 1 “ผู้ชายมีภรรยาได้เพียง 1 คน หรือไม่มีเลยก็ได้ ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงก็มีสามีได้เพียง 1 คน หรือไม่มีเลยก็ได้”

6 6 ตย 1 : สรุป cardinality ของความสัมพันธ์ Class ผู้ชาย –Min-Card = 0 –Max-Card = 1 Class ผู้หญิง –Min-Card = 0 –Max-Card = 1

7 7 ตัวอย่าง 2 “แม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่ 0 คนถึงกี่คนก็ได้ ในทางกลับกันลูก 1 คน มีแม่ได้เพียงคน เดียว”

8 8 ตย 2 : สรุป cardinality ของแม่และลูก Class แม่ –Min-Card = 1 (เพราะลูกมีแม่ได้คนเดียว) –Max-Card = 1 (เพราะลูกมีแม่ได้คนเดียว) Class ลูก –Min-Card = 0 (ไม่มีลูกเลย) –Max-Card = N

9 9 ตัวอย่าง 3 “ในหนึ่งภาคการศึกษา นักเรียนคนหนึ่ง สามารถเรียนวิชาเรียน กี่วิชาก็ได้ (อย่างน้อย ที่สุด 1 วิชา) ในขณะที่วิชาหนึ่ง ๆ สามารถมี นักเรียนมาเรียนที่คนก็ได้ (ในบางวิชาอาจไม่ มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนเลยก็ได้)”

10 10 หลักการเขียน Diagram แสดง Association ใช้สัญลักษณ์แสดงด้วย เส้นตรง ลากเชื่อม ระหว่าง class ที่มีความสัมพันธ์กัน ต้องมีชื่อ association กำกับด้วยเสมอ ต้องใส่ cardinality กำกับที่ปลายทางเสมอ

11 11 Association Abstraction ของ class แม่-ลูก ขั้นตอนที่ 1 : เขียน class 2 class ที่มี ความสัมพันธ์และลากเส้นตรงใส่ชื่อแสดง ความสัมพันธ์ แม่ลูก มี

12 12 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 : เขียนลูกศรเพื่อแสดงทิศทางของ การอ่านความสัมพันธ์ให้ถูกต้อง แม่ลูก มี

13 13 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณา class ที่อยู่ติดกับหัว ลูกศรว่ามีความสัมพันธ์กับ class แรกด้วย min-card และ max-card เป็นเท่าใด แม่ลูก มี 0..n

14 14 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณา class ที่อยู่ติดกับหัว ลูกศรว่ามีความสัมพันธ์กับ class แรกด้วย min-card และ max-card เป็นเท่าใด จนกระทั่งได้ภาพที่สมบูรณ์ แม่ลูก มี 0..n 1..1


ดาวน์โหลด ppt 1 Association Abstraction SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google