งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง
กำหนดรูปแบบตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร  การจัดวางตำแหน่งข้อความโดยใช้ ALIGN  การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง

2 รูปแบบตัวอักษร  ในที่นี้จะได้ทราบถึงการกำหนดรูปแบบ ตัวอักษรให้เป็น  ตัวอักษรเอียง<  I  >, ตัวอักษรหนา<  B  >, และตัวอักษรมีเส้น<  U  > รูปแบบคำสั่ง <  B>  <  /B  >  ตัวหนา <  I  >......<  /I  >  ตัวเอียง <  U  >......<  /U  >  ขีดเส้นใต้

3 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การกำหนดรูปแบบตัวอักษร</TITLE> </HEAD> <BODY><B>ประวัติส่วนตัว</B><Br> <I>นางสาวหวานเย็น  หวานใจ</I><Br> <U>ชื่อเล่น  อ้อน</U><Br> <B><I><U>ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4</U> </I></B><Br> </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

4 แสดงผล

5 <P ALIGN=“center">......< /P >
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้ รูปภาพ  หรือ  ตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่  แล้วอยู่  ชิดซ้าย,ชิดขวา,กึ่งกลาง ตามที่เรากำหนด รูปแบบคำสั่ง <P ALIGN=“left">......<  /P  > <P ALIGN=“right">......<  /P  > <P ALIGN=“center">......<  /P  >  

6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การจัดวางตำแหน่งข้อความ-โดยใช้  ALIGN </TITLE> </HEAD> <BODY> <P ALIGN="Left" >Left</P> <P ALIGN="Right">Right</P> <P ALIGN="Center">Center</P> </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

7 แสดงผล

8 การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง
การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง  ข้อมูล รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม ฯลฯ  ที่อยู่ภายใน Tag คำสั่ง <CENTER>   จะถูกกำหนด  ให้อยู่กึ่งกลางของจอภาพ  หรือ อยู่กึ่งกลางของตาราง รูปแบบคำสั่ง <CENTER>......</CENTER>

9 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง
<HTML> <HEAD> <TITLE>การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง </TITLE> </HEAD> <BODY>  <CENTER>ข้อความ หรือ ภาพ หรือ อื่นๆ  ที่ต้องการให้อยู่ตรงกลาง</CENTER> </BODY> </HTML> คลิกดูแสดงผล

10 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google