งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดรูปแบบตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดวางตำแหน่งข้อความโดยใช้ ALIGN การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดรูปแบบตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดวางตำแหน่งข้อความโดยใช้ ALIGN การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดรูปแบบตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดวางตำแหน่งข้อความโดยใช้ ALIGN การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง

2 ในที่นี้จะได้ทราบถึงการกำหนดรูปแบบ ตัวอักษรให้เป็น ตัวอักษรเอียง, ตัวอักษรหนา, และตัวอักษรมีเส้น รูปแบบคำสั่ง...... ตัวหนา...... ตัวเอียง...... ขีดเส้นใต้ รูปแบบตัวอักษร

3 การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ประวัติส่วนตัว นางสาวหวานเย็น หวานใจ ชื่อเล่น อ้อน ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คลิกดูแสดงผล

4 แสดงผล

5 เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดให้ รูปภาพ หรือ ตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วอยู่ ชิดซ้าย, ชิดขวา, กึ่งกลาง ตามที่เรากำหนด รูปแบบคำสั่ง.................. การจัดวางตำแหน่งข้อความโดยใช้ ALIGN

6 การจัดวางตำแหน่งข้อความ - โดยใช้ ALIGN Left Right Center ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คลิกดูแสดงผล

7 แสดงผล

8 ข้อมูล รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม ฯลฯ ที่อยู่ภายใน Tag คำสั่ง จะถูกกำหนด ให้อยู่กึ่งกลางของจอภาพ หรือ อยู่กึ่งกลางของตาราง รูปแบบคำสั่ง...... การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง

9 การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง ข้อความ หรือ ภาพ หรือ อื่นๆ ที่ต้องการให้อยู่ตรงกลาง ตัวอย่างการใช้คำสั่ง คลิกดูแสดงผล

10 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt กำหนดรูปแบบตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร การจัดวางตำแหน่งข้อความโดยใช้ ALIGN การจัดวางตำแหน่งข้อมูลไว้กึ่งกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google