งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active Sever Page 1 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด ( ส่งข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active Sever Page 1 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด ( ส่งข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active Sever Page 1 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด ( ส่งข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับ ) 2. Get คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มต่อกัน เป็นประโยคเดียว

2 Active Sever Page 2 ช่องในการรับข้อมูล การสร้างช่องรับข้อมูลจะเขียน ภายในแท็ก … โดยใช้ แท็ก ค่าที่กำหนดให้ใช้ ชนิดของช่องรับข้อมูล เช่น button,Checkbox,file,hidden,image,pass word,radio,reset,submit,text

3 Text Field 3 ปรับขนาดช่องรับข้อมูลแถวเดียว ชื่อแอททริบิวท์ size ขนาดของ Text รูปแบบ maxlength จำนวนตัวอักษร สูงสุดที่สามารถป้อนได้ value ค่าเริ่มต้น 12345678901234567890

4 Text Field 4 กำหนดจำนวนตัวอักษรที่พิมพ์ลงไป ได้ ชื่อแอททริบิวท์ maxlength ขนาดของ Text รูปแบบ จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถป้อนได้ 5 ตัวอักษรเท่านั้น 12345

5 Password Field 5 Option size ขนาดของ Text maxlength จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่ สามารถป้อนได้ value ค่าเริ่มต้น

6 Multiline Text 6 Text cols rows

7 Checkbox 7 Option value กำหนดค่าที่จะส่งไปเซิร์ฟเวอร์หาก ผู้ใช้เลือก checkbox checked กำหนดให้ checkbox ถูก เลือกไว้ในตอนเริ่มต้น

8 Active Sever Page 8

9 Radio Button 9 Option value กำหนดค่าที่จะส่งไป เซิร์ฟเวอร์หากผู้ใช้เลือก radiobutton checked กำหนดให้ radio ถูกเลือกไว้ใน ตอนเริ่มต้น Name กำหนดชื่อให้เหมื่อนกัน ถ้าต้องการ ให้ radio อยู่กลุ่มเดียวกัน

10 Listbox 10 Text … Option size กำหนดความสูงของ Listbox ถ้า กำหนดค่าเป็น 1 จะ เป็น drop-down

11 Hidden Field 11 เป็นออบเจ็คที่ไม่แสดงให้เห็น บนเว็บเพจ ซึ่งมักใช้ในการส่งข้อมูล จากไฟล์หนึ่งไปยังอีกไฟล์หนึ่ง

12 File Field 12 ใช้ในการ upload ไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Option size ขนาดของช่องรับชื่อไฟล์ maxlength จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่ สามารถจะรับได้

13 Command Button 13 commandType button ปุ่มธรรมดา submit ปุ่มส่งข้อมูลภายในฟอร์มไปยัง เซิร์ฟเวอร์ reset ปุ่มล้างข้อมูลภายในฟอร์ม Value ข้อความที่จะปรากฎบนปุ่ม

14 Image Field 14 เป็นปุ่มส่งข้อมูล (submit) ที่สามารถ กำหนดให้แสดงเป็นรูปภาพ Option width ความกว้างของภาพ height ความสูงของภาพ border ขนาดของเส้นกรอบของภาพ


ดาวน์โหลด ppt Active Sever Page 1 การสร้างแบบฟอร์ม … ค่าที่กำหนดให้ใช้ method คือวิธีการส่งข้อมูล ของ CGI มี 2 แบบ 1. Post คือการส่งข้อมูลภายในฟอร์มทีละ บรรทัด ( ส่งข้อมูลที่ต้องการให้เป็นความลับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google