งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce

2 2 Web Advertisement  Web Advertisement คือ การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการให้เข้าถึงผู้บริโภค อาจจะเป็นผู้ซื้อ หรือ ตัวแทนขาย รูปแบบการค้าทั่วไป การโฆษณาประชาสัมพันธ์ปกติเป็นการสื่อสาร ทางเดียว (One way communication) ซึ่งอาจมีผู้สนับสนุน (sponsor) เป็นผู้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย  อินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบใหม่ของการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เกิด การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ขายได้โดยตรง ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเพียงคลิกเมาส์ และสอบถาม ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)

3 3 Web Advertisement (cont.) Targeted Advertisement (one-to-one)  จัดทำโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคล  สามารถใช้วิธีการให้รางวัล  ลดต้นทุนจากโฆษณาจากการจัดกลุ่มเป้าหมาย Pros of Internet Advertisement  การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตสามารเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันในหนึ่งปี และค่าใช้จ่ายเท่ากับโฆษณาทั่วไป  มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมาก ทำให้สามารถขยายตลาดได้ง่าย  โอกาสในการทำการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกค้าได้ง่าย  สื่อผสมสามารถทำได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ตจึงทำให้เว็บไซต์เป็นที่ ดึงดูดของผู้บริโภค

4 4 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง Page หน้าของโปรแกรม HTML ที่แสดงข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น Java, multimedia file Ad views รู้จักเป็นชื่อเดียวกันกับจำนวนหน้า ประชาสัมพันธ์ที่ปรากฎ ในเวลาที่ผู้ใช้เรียกหน้าเว็บเพจ ขึ้นมาจากป้ายแบนเนอร์โดยการคลิก เช่น จำนวนเพจที่ ปรากฎต่อวัน (“ad views per day” ) Bannerเป็นภาพกราฟฟิกแสดงทั้งรูปภาพ หรือข้อความ (นิ่งหรือเคลื่อนไหว) บนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้คลิก เชื่อมโยงไปยังเพจ หรือเว็บไซต์อื่น ขนาดปกติ มีความ ยาว 5 - 6.25 นิ้ว ความกว้าง 0.5 - 1 นิ้ว และมีหน่วยวัด เป็นพิกเซล

5 5 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง Buttonเป็นแบนเนอร์ขนาดเล็กใช้เชื่อมโยงไปยัง หน้าเว็บไซต์ หรือ อาจจะเป็นสัญลักษณ์ไว้ใช้ดาวน์ โหลดโปรแกรม Click เป็นการนับจำนวนแต่ละครั้งที่ผู้ใช้คลิกป้ายแบน เนอร์เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นั้น ๆ Click ratio เป็นสัญลักษณ์(ค่า) วัดความสำเร็จของ ป้ายแบนเนอร์โฆษณา ว่ามีผู้คลิกจำนวนมากน้อย เพียงใด เช่น ถ้าเว็บเพจนั้น ปรากฏ 1,000 ครั้ง และใน จำนวนดังกล่าวมีการคลิกผ่านป้ายแบนเนอร์ 100 ครั้ง แสดงว่ามี Click ratio 10%

6 6 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง CPM (Cost-per-thousand impressions) เป็นหน่วยใช้ วัดค่าบริการโฆษณาของเว็บโดยคำนวณจากจำนวนครั้ง การคลิกผ่านแบนเนอร์ 1,000 คลิก ว่าจะมีค่าใช้จ่าย เท่าไหร่ Hit 1 Hit คือ การเข้าถึง หรือ แก้ไขไฟล์ 1 ไฟล์จาก เครื่องบริการเว็บ และมีการบันทึกเพื่อนับจำนวน Hit ของ เว็บเพื่อตรวจวัดความนิยม หรือ ความหนาแน่นของข้อมูล บนสายส่ง ข้อมูลหนึ่งเพจที่แสดงบนเว็บไซต์อาจจะเกิด จากการ Hit เครื่องเซอร์เวอร์หลาย ๆ ครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับ บราวเซอร์ ขนาดของเพจ และปัจจัยอื่น ๆ Impressionsการปรากฎ หรือการแสดงเพจของการ ประชาสัมพันธ์

7 7 คำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้อง Interactive advertisementสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บ ผู้ใช้ อาจจะใช้คลิกดูข้อมูล หรือใช้กรอกข้อมูลซื้อขาย หรือ ดาวน์โหลด ไฟล์ ลักษณะนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับเว็บ Visit การเยี่ยมชม เป็นการท่องเว็บและออกจากไปของผู้เยี่ยมชมแต่ ละครั้ง ซึ่งระยะเวลาอาจแตกต่างกันตามความสนใจ โดยส่วนใหญ่จะ มีการแจ้งตัวตนด้วยวิธีการลงทะเบียน (Register) หรือการล็อกอินเข้า สู่ระบบ (Login) Unique Visit วัดจากผู้ท่องเว็บที่คลิกเพื่อสมัครลงทะเบียน สมาชิก หรือ อนุญาตให้ใช้โปรแกรม Cookies ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้เว็บ Reach รีท/ ทะลุเป้า เป็นความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เช่นมี จำนวนผู้เยี่ยมชมที่เข้าเว็บไซต์มากกว่า 1,2000 คน ภายในระยะเวลา เพียง 1 เดือน ซึ่งจากเดิมคาดหวังไว้เพียง 10,000 คน

8 8 Why Internet advertisement? ผู้ชมทีวีเริ่มให้ความสนใจและนิยมใช้อินเทอร์เน็ตมาก ขึ้น กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ป็นผู้มีการศึกษา ผู้มีรายได้สูง เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา อีกทั้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ขยายถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งใน และต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสื่อ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

9 9 สามารถประชาสัมพันธ์บริการด้านความบันเทิง หรือเกมส์ หรือการส่งเสริมการขายได้ง่าย มีผู้ใช้งาน Web TV และ Internet radio เพิ่มมาก ขึ้น สามารถสร้างความสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม หรือแต่ละ บุคคลได้ มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Why Internet Advertisement ? (cont.)

10 10 Adoption Curves for Various Media Source: Morgan Stanley Technology Research.

11 11 Advertisement Methods: Banner ป้ายโฆษณา  เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากบนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกเชื่อมโยงถึงอีกเว็บไซต์หนึ่ง ป้าย แบนเนอร์จะแสดงข้อมูลในรูป ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว Video Clip และ เสียง เพื่อโฆษณา สินค้า และบริการ  ขนาดของป้ายโฆษณา ขนาดปกติ มีความยาว 5 - 6.25 นิ้ว ความกว้าง 0.5 - 1 นิ้ว และมีหน่วยวัดเป็น พิกเซล ขนาดไฟล์ 7-10 kb ซึ่งถ้ามีขนาดใหญ่เกินไป อาจจะสร้างปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลช้าเกินไป www.iab.net/standards/uap/index.asp

12 12 Advertisement Methods: Banner ป้ายโฆษณา ( Banner) มี 2แบบ  Keyword Banners แสดงบนเว็บตลอดเวลา หรือปรากฎ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อความที่ต้องการค้นหาใน search engine ซึ่งได้ผลและเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการ เจาะหากลุ่มเป้าหมายในวงแคบ  Random banners ปรากฎแบบสุ่มตัวเลือกขึ้นมา เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเจาะตลาดหา กลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น สินค้าใหม่ ภาพยนต์ ซีดี

13 13 Advertisement Methods: Banner ข้อดีและข้อจำกัด ข้อดี  เมื่อผู้สนใจคลิกแบนเนอร์จะเป็นการเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ โดยตรง ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้  สามารถโฟกัสส่วนแบ่งการตลาด หรือ “forced advertising” เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจก่อนจะได้รับ ข้อมูลสารสนเทศ หรือความบันเทิง  สามารถใช้สื่อผสมในการโฆษณาได้

14 14 Advertisement Methods: Banner ข้อดีและข้อจำกัด ข้อเสียของป้ายแบนเนอร์คือ  มีค่าใช้จ่ายสูงถ้าต้องการได้รับความสำเร็จในการ โฆษณา  ข้อความที่จะใช้กับโฆษณาต้องอาศัยความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อความสั้น น่าสนใจ และสื่อถึง กลุ่มเป้าหมาย  ตำแหน่งการวางแบนเนอร์ในหน้าเว็บ หรือ การกำหนด Click zone อาจจะไม่คงที่ เช่น การศึกษาพบว่าบางครั้ง แบนเนอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านล่างเพจ ถูกคลิกมากกว่าแบน เนอร์ที่อยู่ด้านบนเว็บ เป็นต้น

15 15 Advertisement Methods: Banner Banner swapping  เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ระหว่างกับบริษัทโดยตรง ซึ่ง เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายถูกว่าวิธีแรก  แต่ยุ่งยากในการจัดเรียง และกำหนดตำแหน่งแบนเนอร์ของเว็บให้ เหมาะสม กับจำนวนการจราจรข้อมูล ซึ่งบริษัทจะต้องติดต่อกับเว็บ มาสเตอร์ของเว็บไซต์เพื่อตกลงเงื่อนไข และความต้องการร่วมกัน Banner exchanges  หลาย ๆ เว็บไซต์นิยมใช้วิธีนี้มากกว่า Banner Swapping เพราะง่าย และแมชกันมากกว่า เช่น บริษัท ก. แสดงเว็บ ข. แต่ เว็บ ข. ไม่ได้แสดง เว็บ ก. อย่างไรก็ตาม เว็บ ข. แสดง เว็บ ค. และ ค. แสดงเว็บ ก. นั่นคือ การแลกกับหลาย ๆ เว็บ อาจจะ 3 เว็บหรือมากกว่า

16 16

17 17 เป็นวิธีที่นิยมในการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริโภค หรือ ระหว่างบริษัท มีการซื้อขาย e-mail addresses รวบรวบเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ใช้ MS Outlook มีผู้รวบรวมและให้บริการข้อมูล www.targ-it.com, 1mailinglist4u.com www.mailorder.com www.medbase200.com suadequest.hypermart.net/free_email_lists.htm Advertisement Methods : E-mail

18 18 E-Mail Marketing Low Cost but efficiency Request Response E-Mail + Name List push Customer Merchant Pull

19 19 เป็นการส่งสารสนเทศของบริษัทให้กับลูกค้าโดย ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูลได้ กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นกลุ่มที่เราทราบข้อมูล บางส่วน Mailing List เป็นการส่งข้อมูลสินค้าหรือบริการไป ยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านทาง E-mail Address ปัญหาJunk mail, Spamming Advertisement Methods : E-mail

20 20  Free Register and free download  Free e-mail  Exchange between e-mail and newsletter  Promotion campaign ( Discount, coupon) How to get information of customers?

21 21 Viral Marketing Free e-mail 500,000 Users Chance to win 20,000 baht cash daily. 10 Free Internet Account (85 hrs) from Pacific Internet Sign-in for win 10,000 baht...... Invite Your friend to sign-in. (win another 10,000 baht) yourname@thailand.com Goal : 1. Create database of users.( 2.4 baht/mailbox for 2 months operation ) 2. Branding thailand.com (500,000 users use this mail to communication ) 3. P.R. activities in Thailand. (Create Local voice share by to be talk of the town story) (Chain email marketing)

22 22 เป็นการโฆษณาที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ หนึ่งต่อหนึ่ง เป็นการ ดำเนินได้ทุกสถานที่ และทุกเวลา Advertisement Methods : Mobile phones

23 23 รู้จักกันในชื่อ e-mercial หรือ interstitial เป็น เพจ หรือส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลโฆษณาสินค้า และบริการในขณะที่ท่องเว็บ โดยแสดงเพจใน ระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อชี้นำให้เข้าไปในเว็บไซต์ ข้อดี คือ นักโฆษณาสามารถใช้สร้างรูปแบบ และสารสนเทศใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดึงดูด ใจผู้ใช้เว็บ รวมถึงการสร้างสัมพันธ์กับผู้บริโภค ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกปฏิเสธได้ถ้าไม่ต้องการ Advertisement Methods : Splash Screen

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 พื้นที่เฉพาะสำหรับให้เช่าโฆษณาบนหน้าเพจของ Search Engines สำหรับธุรกิจที่ต้องการ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการทำสัญญาระหว่างเจ้าของ (Host) กับผู้เช่า (Lessee) ผู้เช่าสามารถระบุช่วงเวลา และตำแหน่งบน Web นิยมใช้ในเว็บประเภทเว็บท่าเพื่อเตรียมพื้นไว้ ให้บริการเช่าเพื่อโฆษณา ข้อเสีย  ค่าใช้จ่ายสูง  เช่น yahoo, useek, infoseek, lycos, google, altravistra, siamguru, haunsa, yamyai,sanook Advertisement Methods : Spot leasing

29 29

30 30

31 31

32 32 ฟรีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเพื่อโฆษณา Web site ใน Search engine แต่ละ Search engine จะใช้วิธีการที่แตกต่างกัน บาง Search engine ใช้ Meta Tag การค้นหาต้องตรง (Match) กับ Keyword ในการ ลงทะเบียนมิฉะนั้นอาจจะค้นหาไม่พบ Advertisement Methods : URL (Universal Resource Locators)

33 33 ข้อดี  เสียค่าใช้จ่ายต่ำ  ต้องลงทะเบียน URL ของเว็บไซต์โดยไปที่เว็บไซต์ ของ search engines  ใช้ Keyword สำหรับการค้นหา ข้อจำกัด  ดัชนีที่สร้างจาก Search engines มีความแตกต่างกัน  Meta tags เป็นส่วนที่มีความซับซ้อน Advertisement Methods : URL

34 34

35 35

36 36

37 37 1. Search Engines :  เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ทำการสำรวจเว็บไซต์บน ระบบ Internet และเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูล ของ Search Engines โดยอัตโนมัติด้วย “Spider” หรือ “Crawler”  ข้อมูลที่ Search Engines เหล่านี้ต้องการเมื่อลง ทะเบียน คือ ชื่อ Web Site และ/หรือ E-mail Address  ตัวอย่าง เช่นAltaVista,Infoseek,whatUseek, Lycos, Siamguru Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

38 38

39 39 2. Search / Web Directories (Index) เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนต้องกำหนดหมวด สินค้า/บริการ ที่ต้องการให้ Web Site ของตนเองไปแสดงอยู่ ซึ่งข้อมูลที่ Web Directories เหล่านี้ต้องการเมื่อลงทะเบียน คือ รายละเอียดของผู้ลงทะเบียน, Short Description และ Keywords ของ Web Site และหมวดสินค้า/บริการที่ผู้ ลงทะเบียนต้องการให้ Web Site ไป List อยู่ ต้องระบุหมวด สินค้า/บริการให้สอดคล้องกับรายละเอียดของ Web Site มิฉะนั้น อาจจะไม่ได้ถูกตรวจสอบเพื่อจัดหมวดหมู่จากเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างเช่น Yahoo.com, Sanook.com, LookSmart.com Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

40 40

41 41

42 42 3. Meta Search  เป็นการสร้างเงื่อนไขของการค้นหาข้อมูลเพียงครั้ง เดียว แล้วตัว Meta Search จะทำการค้นหาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจาก Search Engines และ / หรือ Web Directories หลายๆ แห่งในเวลาเดียวกัน Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

43 43 การใช้คำสั่ง Meta Tag  Meta Tag คือ การสรุปข้อมูล และรายละเอียดของ Web Site เพื่อเป็นตัวสนับสนุนให้ Spider หรือ Crawler หรือหุ่นยนต์สำหรับสำหรับการลงทะเบียน อัตโนมัติของแต่ละ Search Engine จัดลำดับได้ง่าย ขึ้น  Meta Tag จะไม่ปรากฎในหน้าจอของ Browser แต่ จะแสดงอยู่ที่ผลของการ Search Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

44 44 การใช้คำสั่ง Meta Tag  ส่วนประกอบของ Meta Tag 1.Title เป็นชื่อของเว็บไซต์ที่สั้น กระชับ ชัดเจน และควร สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ 2.Description เป็นคำบรรยายถึงข้อมูล และรายละเอียด ว่าไซต์ หรือ Page นั้นๆ ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ซึ่งโดย ปกติแล้วจะกำหนดคำไว้ว่าไม่ควรเกิน 25 คำ 3.Keywords เป็นคำหลักที่ Search Engines ใช้ในการจัด หมวดหมู่ให้เว็บไซต์รวมทั้งเป็นส่วนที่จะนำ Visitors เข้า เยี่ยมชมไซต์ของท่าน Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

45 45 การค้นหา กรณีของ Search Engines :  ต้องการเพียงข้อมูลชื่อ Web Site และ E-mail Address สำหรับการติดต่อกลับไปยังผู้ลงทะเบียน  Search Engines จะใช้หุ่นยนต์เข้ามาค้นหาข้อมูล หรือคำต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดดัชนีเอง โดยอาจจะใช้ วิธีการอ่านข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน Meta Tag ที่อยู่ตอนต้นของโปรแกรม HTML ซึ่งมี องค์ประกอบและกลไกการทำงานดังนี้ Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

46 46 ตัวอย่าง Meta Tag E-Commerce Software, Instant, by E- Commerce Robot

47 47 การค้นหา กรณีของ Search Engines :  การใช้คำสั่ง Meta Tag 1. ระบบการค้นหาของ Search Engines จะอ่านค่าตาม keyword ที่ ผู้ค้นหากำหนดขึ้น แล้วนำมาตรวจสอบกับเนื้อความใน Home Page และหรือเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ 2. ซึ่ง เว็บไซต์ที่มีเปอร์เซ็นต์ของการ Match คำให้ตรงกับ Keyword นั้น ๆ ในระดับสูงก็อาจจะแสดงผลอยู่ในระดับต้น ๆ ของการค้นหา 3. ใช้หลักการค้นหา Text ที่พบในหน้า Home Page และ / หรือ Web Pages 4. ไม่ได้เป็นการรับรองว่า Web Site จะถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ แต่ทำให้ Search Engine ทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น 5. รูปภาพ และ Text ที่ไม่สอดคล้องกับ Keyword ก็จะถูกมองข้าม ไป Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

48 48 การค้นหา กรณีของ Search Engines :  กรณีของ Web Directories : ให้เลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน ไซต์ของท่านให้มากที่สุด แล้วทำการลงทะเบียน ข้อมูลที่ ท่านต้องให้เพิ่มเติมมักจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เอง และอาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ ให้กับท่าน Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

49 49 ข้อแนะนำในการลงทะเบียน Search Engine 1. หมั่นปรับปรุงข้อมูลหรือทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ให้ทันสมัยน่าเข้าเยี่ยมชม 2. ควรทำ Link เชื่อมต่อกันระหว่างหน้าภายในไซต์ เพื่อให้ลูกค้าได้ท่องเว็บไซต์อย่างทั่วถึง 3. คำอธิบายและคำบรรยายที่แสดงบนหน้า Home Page ในบรรทัดแรก ๆ ควรมีเนื้อความ หรือ Keyword ที่ตรงและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เพราะ Search Engine จะทำการสำรวจจากส่วนนี้ด้วย 4. การลงทะเบียนไม่จำเป็นว่าลงแค่ชื่อเว็บไซต์ (URL) ที่หน้า Home Page เท่านั้น แต่สามารถลงหน้าหลัก อื่น ๆ ได้อีกด้วย Advertisement Methods :URL กลไกการทำงานของ Search Engines

50 50 Web Promotion Tool โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการลงทะเบียน Search Engine สามารถลงทะเบียนหลายๆ Search Engine ได้ใน เวลาเดียวกัน สามารถตรวจสอบลำดับใน List ของ Database ใน Search Engine ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว Advertisement Methods (cont.)

51 51 เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตในเวลา จริง (real time) หรือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง เป็น Virtual Meeting สำหรับสร้างชุมชน หรือ ประชาสัมพันธ์นโยบาย ปัญหาทั่วๆ ไป หรือ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างผู้ที่ชอบในสิ่งเดียวกัน ส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย Chat room เป็นสื่อสำหรับโฆษณาด้วยการส่งข้อความเพื่อ พูดคุยด้วยกับกลุ่มเป้าหมายได้ไม่จำกัดครั้ง ข้อมูลที่ได้รับ สาระมากกว่า ทั้งนี้นักโฆษณาอาจจะเริ่มด้วยการตั้ง ประเด็น หรือหัวข้อที่กำลังน่าสนใจ และขอความคิดเห็น จากคนอื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าป้ายโฆษณา เป็นการติดต่อแบบ 1-1 Advertisement Methods: Chat Rooms

52 52 การโฆษณาเว็บไซต์ด้วยสื่อผสมอื่น Kiosk Web board เอกสารที่ออกจากบริษัททั้งหมด - โบชัวร์ นามบัตร แคตตาล๊อค เป็นต้น การโฆษณาบนสื่อหรือรูปแบบอื่น - หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ทีวี เป็นต้น

53 53 ควรดำเนินการส่งเสริมการตลาดในทันทีเมื่อขึ้น ออนไลน์ ใช้วิธีส่งเสริมการตลาดผ่านทางเครื่องมือค้นหา เป็นหลัก ทำไดเร็คอีเมล์แนะนำตัว แลกลิงค์กับเว็บไซต์สำคัญ ทำโบรชัวร์แจกที่อยู่เว็บ สร้างระบบสมาชิก ปรับปรุงเว็บสินค้า ราคา และเว็บตลอดเวลา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บน Web

54 54 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บน Web ให้คุณค่าที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม จงฟังคำติชม และให้ความสำคัญลูกค้าทุกราย ปรับปรุงตามความต้องการเสมอ สร้างระบบเครือข่ายการจัดจำหน่ายบนเว็บ

55 55 ปัจจัยที่ทำให้ประสบความเร็จ Page-loading speed  ภาพกราฟิกและตารางจะต้องจัดให้ง่าย เหมาะสม สื่อ ความหมายและเป็นมาตรฐานบนจอภาพ  ใช้ประโยชน์จาก Thumbnail (icon, graphs) Business content  ข้อความต้องชัดเจนและกระชับ มี page title และ header text  ข้อมูลที่ให้ลงทะเบียนต้องไม่มากเกินไป

56 56 Navigation efficiency and compatibility  Links- well-labeled,มีความหมาย และ ถูกต้องแน่นอน  Site - ต้อง compatible กับบราวเซอร์ ซอฟต์แวร์ Security and privacy  มีการกำหนดเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว  ต้องมีทางเลือกสำหรับการไม่ติดตั้ง cookies ได้ Marketing Customer Focus  มีเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่ชัดเจนเช่น การส่งสินค้า นโยบายการ คืนสินค้า เป็นต้น  หน้าที่ยืนยันหลังจากมีการสั่งซื้อ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

57 57 สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบโฆษณา บนอินเทอร์เน็ต  สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ  สื่อความหมาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรายบุคคล  ดาวน์โหลดรวดเร็ว  เน้นตราสัญลักษณ์สินค้า / บริษัทให้ชัดเจน แตกต่างจากคู่แข่ง  กิจกรรมบนอินเตอร์เน็ต เช่น Bulletin board, mailing list หรือ newsgroups ต้องสอดคล้องกับวิธี off-line  หลังจากลูกค้าคลิกสื่อโฆษณาแล้ว ต้องเตรียมระบบคำสั่งซื้อ การชำระเงินที่เหมาะสม และสะดวกไว้ให้พร้อม

58 58 Advertisement Strategies (cont.) Pull (Passive) Strategy  เว็บไซต์จะมีการนำเสนอ ส่วนของการช่วยเหลือ สารสนเทศเกี่ยวข้องกับสินค้า  Advertising World—เว็บไซต์ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ มีการนำเสนอกระบวนการในการหาความต้องการของ ลูกค้า  Yahoo—เป็นเว็บ portal search engine site ที่มี การนำเสนอการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

59 59 Advertisement Strategies (cont.) Push (Active) Strategy  ส่ง e-mails ไปยังลูกค้า  ใช้ mailing list- แยกลูกค้าตาม กลุ่มเป้าหมาย  การสร้าง Mailing list ใช้ agent technology, cookies, และ questionnaires (ที่กรอกโดยลูกค้า)  รวมถึง SMS’s หรือการใช้ป้ายแบนเนอร์ หรือโทรศัพท์

60 60 Advertisement Strategies (cont.) Associated Ad Display Strategy  ผสมผสานเนื้อหาบนเว็บโวยการโฆษณาที่สัมพันธ์กันเช่น: ถ้าใช้ Yahoo ในการค้นหาเว็บจะแสดงรายชื่อแหล่งข้อมูล และมีป้าย แบนเนอร์แสดงคำว่าว่า “Search Books!”  Amazon.com  Barnesandnoble.com Keyword banners  เป็นกลยุทธแบบ Just-in-time  ยังรวมถึงการโฆษณาเว็บไซต์ด้วยสื่อผสมอื่น เช่น เอกสารที่ออกจากบริษัททั้งหมด - โบชัวร์ นามบัตร แคตตาล๊อค เป็น ต้น การโฆษณาบนสื่อหรือรูปแบบอื่น - หนังสือพิมพ์, นิตยสาร เป็นต้น

61 61 Advertisement Strategies (cont.) Viral marketing- เป็นการโฆษณาแบบบอก ปากต่อปาก( word-of-mouth over the Internet)  เป็นรูปแบบในการโฆษณาที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นกลยุทธ์ที่ นิยมใช้สำหรับการโฆษณาแบบ Pushing  แนวความคิดเกิดจากการส่งข้อความ หรือสอบถามปัญหา ให้กับเพื่อน โดยแนบแฟ้มไปกับ e-mail ของผู้สนับสนุน  ใช้การ Forward e-mail ไปยังเพื่อนหรือบุคลอื่น  “Advocacy marketing”- คิดโดย hotmail.com ส่ง e-mail เพื่อเชื้อเชิญให้ใช้บริการฟรีของ hotmail มีจำนวนสมาชิกจาก 0-12 ล้านภายใน 18 เดือน  จุดด้อยของกลยุทธ์นี้คือ อาจจะมี E-mail ที่หลอกลวง มีไวรัสติดมากับรูปภาพหรือข้อความได้ ซึ่งจะเป็นการแพร่ไวรัส ในวงกว้าง

62 62 การนำกลยุทธ์ไปใช้ มีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก การกรอง ข้อมูลเอาข้อมูลขยะหรือไม่ได้ใช้ออก จะช่วย ลดข้อมูลที่มากเกินไป (Over load) ได้ การตลาดแบบ One to One  การบริการให้แต่ละคนสามารถกำหนดให้แสดงข้อมูล เฉพาะที่ต้องการ Customized ads in Webcasting  การบริการข่าวสารเฉพาะบุคคลและสารสนเทศที่ จำแนกเป็น category  ลูกค้าสามารถเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการ

63 63 การใช้สื่อโฆษณาเพื่อเปรียบเทียบ ลูกค้าจำเป็นต้องเปรียบเทียบจากข้อมูลหลาย ๆ แหล่งผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ หาร้านค้าที่สามารถซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม ได้ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคา และ รายละเอียดของสินค้าจาก vendor ต่างๆได้ Meta Malls Architecture เป็นบริการการ เปรียบเทียบที่ไม่ใช้แค่ ร้านเดียว แต่อาจจะรวม หลายร้าน

64 64 Online Events, Promotions, and Attractions Enticing Web surfers to read Internet ads  Yoyodine, Inc. เสนอผ่านเกมส์ การลดราคา การแข่งขัน และสลากกินแบ่ง โดยก่อนจะดำเนินการต้องเข้าผ่านหน้าโฆษณา  Netzero and others เสนอให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีแลกเปลี่ยนกับ การคลิกที่ป้ายโฆษณา  Egghead ใช้บุคลากรช่วยเหลือลูกค้า  Lucent ใช้โทรศัพท์สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลและส่งโฆษณาไปยัง ลูกค้า  ร้านค้าปลีกมีข้อเสนอพิเศษเมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม “check out”  Riddler เสนอให้เล่นเกมสำหรับรับรางวัล

65 65 Enticing Web surfers to read Internet ads  Netstakes.ใช้วิธีออกสลากกินแบ่ง( sweepstakes) ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารรับรางวัลจากวิธีการสุ่มจากชนิดของ สินคา ส่งรายละเอียดไปยังผู้สนับสนุน แสดงโฆษณาออนไลน์ทั้งบนเว็บและส่งจดหมายผ่าน e-mail lists  เสนอให้ตัวอย่างใช้ฟรี (freesamples.com) Online Events, Promotions, and Attractions (cont.)

66 66 Push Technology Benefits  สามารถรับข้อมูลที่ต้องการแบบอัตฺโนมัติผ่าน เทคโนโลยีของเว็บและอินเทอร์เน็ต  ลดจำนวนเวลาที่ใช้ในการค้นหาสารสนเทศบนเว็บ

67 67 Push on the Intranet  บริษัทติดตั้งช่องทางสำหรับเป็นจุดกระจายสารสนเทศ ภายในที่สำคัญไปยัง: พนักงานของบริษัท บริษัทคู่ค้า (on extranets) The Future of Push Technology  Drawback:ใช้ bandwidth มาก  Experts’ prediction:เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง รวดเร็ว Push Technology (cont.)

68 68 Intelligent Agents Product Brokering  รู้จัก customer’s profile  ปรับปรุงโฆษณาที่จะส่งให้ลูกค้าหรือถามลูกค้าว่า ต้องการรับข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าหรือไม่  เตือนผู้ใช้เมื่อมีสินค้าหรือรายการใหม่ๆ  แนะนำสินค้า จาก: ข้อมูลการซื้อที่ผ่านมา เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ระบุโดยผู้ซื้อ

69 69 Effectiveness and Pricing of Advertisement การปรับโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมถือว่ามี ความยุ่งยากพอสมควร เหตุผลหนึ่งคือ การวัด ประสิทธิผล กับราคาโฆษณา ซึ่งมีหลายวิธีที่ใช้วัด ประสิทธิผล ดังนี้ รูปแบบการคิดค่าโฆษณาทั่วไป (Exposure Models) ค่าใช้จ่ายของการประชาสัมพันธ์สำหรับ รูปแบบการค้าทั่วไปจะค่อนข้างเป็นที่เปิดเผย และ การเผยแพร่ ถือเป็นมาตรฐานในอัตราค่าบริการ สำหรับการโฆษณาบนเว็บไซต์จากการตรวจสอบ ของเว็บหลาย ๆ เว็บพบว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าสื่อ โฆษณาทั่วไป

70 70 Effectiveness and Pricing of Advertisement ลักษณะการคลิกเว็บ (Click-Through) ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนการคลิก และรับประกันว่า ถึงกลุ่มเป้าหมายแน่นอน ซึ่งเป็นการการันตีว่าเมื่อ ลูกค้าจ่ายจะได้รับในสิ่งที่ต้องการ โดยวัดจาก จำนวนเพจที่ปรากฎ จำนวนครั้งที่คลิก หรือ จำนวนการเข้าเยี่ยมซ้ำ ซี่งวิธีนี้จะยุ่งยาก ใน ปัจจุบันมีรูปแบบสื่อใหม่ ๆ เกิดขึ้น ราคาก็ เปลี่ยนแปลงตาม คือ จ่ายเฉพาะคลิกที่ก่อให้เกิด ธุรกรรมซื้อขายกับเว็บเท่านั้น

71 71 Effectiveness and Pricing of Advertisement การซื้อขายจริง (Actual Purchase) -สิ่งที่ นักการตลาดคาดหวังจริง ๆ คือ เกิดคำสั่งซื้อสินค้า หรือบริการบนเว็บ ซึ่งในแต่ละวันบางเว็บมีผู้มา เยี่ยมชมเว็บไซต์จำนวนมาก แต่มีการซื้อสินค้าหรือ ก่อเกิดประโยชน์จริง ๆ ไม่มาก ตรงกันข้ามกับบาง เว็บไซต์มีผู้เข้าเยี่ยมชม 5-6 คน แต่ได้ประโยชน์ มากกว่า ถ้าลูกค้าคลิกเพื่อการช้อปปิ้งจริงจะเป็น สิ่งมีคุณค่าเพื่อใช้วางแผนการประชาสัมพันธ์ว่าควร เป็นอย่างไรถึงจะได้ผล

72 72 การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการ โฆษณา วิวัฒนาการของ online catalogs  พ่อค้า -โฆษณาสินค้าและการส่งเสริมการขาย  ลูกค้า - เป็นแหล่งสารสนเทศสินค้าและการเปรียบเทียบ ราคา  ประกอบด้วยฐานข้อมูลของสินค้า ไดเร็กทอรี และ ความสามารถในการค้นหา  นำข้อความที่อยู่บนเว็บไปจัดทำเป็น paper catalogs  เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

73 73 การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการ โฆษณา Classifications of catalogs  รูปแบบสารสนเทศที่นำเสนอ(Dynamics of information presentation) Static เป็นเว็บไซต์แสดงข้อความ และภาพนิ่ง Dynamic เป็นเว็บไซต์แสดงข้อความ และภาพเคลื่อนไหว  การกำหนดจำนวนสินค้า หรือบริการ (Degree of customization) Ready-made catalogs: นำเสนอรายละเอียด รูปแบบ ราคา ของแคตตาล๊อกสินค้า ให้ลูกค้าแต่ละคนเหมือนกัน Customized catalog นำเสนอรายละเอียด รูปแบบ ราคา ของแคตตาล๊อกสินค้า ให้ลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกัน

74 74 การบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม : Electronic catalogs สามารถผสมผสานกับบริการอื่นๆ ดังนี้  บริการติดตามความก้าวหน้าการส่งของ  มีระบบการชำระเงิน  มีระบบสินค้าคงคลัง  โปรแกรมและระบบ Intranet  โปรแกรมและระบบ Extranet  แผ่นกระดาษโบชัวร์ การใช้แคตตาล๊อกออนไลน์สำหรับการ โฆษณา

75 75 Customized Catalogs 1. ให้ลูกค้ากำหนดตามความต้องหรือสิ่งที่สนใจได้ เอง (Customize) โดยผลลัพธ์จะแสดง แคต ตาล๊อกสินค้าของลูกค้าเอง เช่น การตลาดแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (broadvision.com) โดยสามารถ กำหนดราคา คุณลักษณะสินค้า และอื่นๆ เองได้ อย่างง่ายและสะดวก 2. เป็นแนวทางที่ระบบกำหนดรายละเอียดแคตตา ล๊อกสินค้าให้ลูกค้าเองอัตโนมัติ โดยเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลจากการฝังโปรแกรมคุกกี้ไว้ใน เครื่องลูกค้า หรือการใช้ Data mining เพื่อ สร้างแคตตาล๊อกเสนอลูกค้า

76 76 bf57’c,j

77 77 ประเด็นที่ต้องคำนึงในการประชาสัมพันธ์ ควรมีการโฆษณามากน้อยเพียงใด? การยอมรับการโฆษณา

78 78 ประเด็นที่ต้องคำนึงในการประชาสัมพันธ์ ควรมีการโฆษณามากน้อยเพียงใด?(How much to advertise) การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกับการโฆษณาในรูปแบบทั่วๆ ไป จำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมเท่าที่จำเป็นจริง ๆ สิ่งสำคัญคือการรู้ จุดประสงค์ ซึ่งถ้าไม่ทราบอาจจะทำให้เกิดปัญหากับภาพลักษณ์ และสารสนเทศที่จะเสนอได้ บริษัทต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าเว็บไซต์ ทำอะไรได้บ้าง ทำอย่างไร หรือมีความเป็นไปได้จริงแค่ไหน ทั้งใน ระยะสั้น และระยะยาว ถ้าใช้เป้าหมายเดียวกันกับการโฆษณาในทีวีอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน และลักษณะความสัมพันธ์ก็ต่างกัน บริษัทจำเป็นต้องกำหนดว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะพิจารณา เช่น กำลังคน เวลา และ แหล่งเงิน ที่จำเป็นในการลงทุนพัฒนาสื่อ โฆษณาบนเว็บ ถ้าขาดการพิจารณาที่ดีเว็บอาจจะไม่ได้รับผลสำเร็จ ได้ สำหรับบุคคลทั่วไป และบริษัท อาจจะใช้บริการจากบริษัทตัวแทน โฆษณา ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาบนเว็บ เช่น บริษัทตัวแทนอาจจะมีไอเดีย หรือรู้ปัญหาเกี่ยวกับการจราจรของ ข้อมูลบนเว็บได้ดีกว่า

79 79 ประเด็นที่ต้องคำนึงในการประชาสัมพันธ์ การยอมรับการโฆษณา(Permission advertisement)  ปัจจัยหนึ่งของการโฆษณาแบบหนึ่งต่อหนึ่งคือ การมีข้อมูล มากเกินไปจนกลายเป็นปัญหาขยะล้น (junk mail) แต่ละครั้ง ที่ผู้ใช้ได้รับ e-mail  e-mail อาจจะถูกบล็อกได้เพียงวัน-สองวัน จากนั้นก็จะได้รับ อีก  แต่บางรายใช้วิธีกำหนดโปรแกรมเพื่อให้ลบเมลล์ขยะทิ้ง  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเมล์ก่อความรำคาญ (Spamming) ที่ผู้ใช้ ได้รับข้อมูลผ่านอีเมล์ จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม  บริษัทอาจจะใช้วิธีให้ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกรับ จดหมายข่าว

80 80 การประเมิน การตรวจสอบ และการ วิเคราะห์การจราจรของเว็บ ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจเลือกโฆษณากับเว็บใด เว็บหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ บริษัทต้องรู้จำนวนผู้คลิก ว่ามากน้อยแค่ไหน หรือ ถูกต้องหรือไม่ การตรวจสอบเว็บไซต์ ใช้จำนวนเพจที่ปรากฎ และจำนวนครั้งของ hit ที่อ้างอิงโดยเว็บไซต์ นอกจากนี้อาจจะใช้วิธีวิเคราะห์จากการวัดจำนวน เพจที่นับโดยเว็บเอง

81 81 การติดตามการจราจรข้อมูลด้วยตัวเอง (Self-monitoring of traffic)  มีบางบริษัทขายโปรแกรมสำหรับให้เว็บมาสเตอร์เฝ้า ติดตาม และนำไปใช้ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ ตัวเอง โดยการตรวจนับจำนวนผู้เข้ามาแวะเยี่ยมชม เว็บไซต์

82 82 เครื่องมือมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต (Internet ad standards) แนวความคิดของหลายๆ เว็บ พยายามที่จะคิด และสร้างสรรค์สื่อโฆษณาให้เป็นมาตรฐาน และ ถูกยอมรับ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง หรือ เว็บชั้นนำ เช่น มาตรฐานของคุ๊กกี้ไฟล์ ที่ช่วย ให้ผู้ขายสร้างประโยชน์จากคุ๊กกี้ และช่วย ป้องกันสำหรับผู้ท่องเว็บที่ไม่ต้องการปฏิเสธ ไม่ให้เห็นข้อมูลส่วนตัว

83 83 Advertising agencies and Web site developers - รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้าง สื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ผู้วางแผนกำหนด แคมเปญ เช่นเดียวกับนักพัฒนาของเว็บไซต์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ และปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัย Market research providers - นักโฆษณา นัก ลงทุน หรือ ผู้บริหารที่สนใจจะติดตามความ เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงข่าวความ เคลื่อนไหวในแวดวงของเว็บไซต์ อาชีพเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต

84 84 Traffic measurement and analysis companies - บริษัทต้องรู้และเข้าใจเหตุผลทำไม ลูกค้าเลือกใช้อินเตอร์เป็นสื่อ เพื่อนำมาปรับ และวัดความเหมาะสมของการเลือกใช้โปรแกรม หรือเทคโนโลยีไว้บริการเกี่ยวกับการจราจรข้อมูล และติดตามผลของการโฆษณา Networks/rep firms -เป็นบริษัทให้บริการเพื่อ เพิ่มคุณค่าของการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ และเป็น ตัวแทนโฆษณา Order processing and support - บริษัทเหล่านี้ เตรียมใช้บริการจากการว่าจ้างบริษัทอื่นให้ ดำเนินการโฆษณาให้ อาชีพเกี่ยวกับการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Advertisement in Electronic Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google