งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IQA network Why and How to ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IQA network Why and How to ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IQA network Why and How to ?
ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร 25-26 ม.ค. 2551

2 Network Why ? What ? Classification How to ?

3 ระบบประกันคุณภาพ - QA IQA & EQA

4 ทำไมต้องมีเครือข่าย ?

5 Network formation ผลประโยชน์ร่วมกัน ศัตรูร่วมกัน พัฒนาร่วมกัน
share & learn give & take

6 Network classification
เขตพื้นที่-ภูมิภาค- สกอ กลุ่มสถาบัน 4 กลุ่ม-สมศ รัฐ - เอกชน กลุ่มสาขาวิชาชีพเฉพาะ ต้นสังกัดเฉพาะ-กลาโหม National &International group กลุ่มที่มีประเด็น/ปํญหา/ความสนใจร่วมกัน

7 ตัวอย่าง Network of IQA workforce IQA executive IQA functional team
IQA support team IQA assessor IQA assessor trainer

8 How to ? CoP of IQA

9 Goal for IQA network SWOT analysis Select Strategy & KPI Action plan with PI PDCA with CQI

10 Strategic Goal KPI Personal level Organizational level National level
Global level KPI Innovation of IQA system Qualified university Qualified assessor Qualified workforce

11 Strategic plan + KPI Action plan + PI

12 การสร้างเครือข่าย ผู้ประเมิน
ตัวอย่าง การสร้างเครือข่าย ผู้ประเมิน จำนวนผู้ประเมิน คุณภาพผู้ประเมิน นวตกรรมในการประเมิน จำนวนสถาบันที่มีการประเมิน จำนวนสถาบันที่มีคุณภาพ ....(บัณฑิตมีคุณภาพ-ประเทศชาติเจริญ) Goal ?

13 การสร้างเครือข่ายผู้ประเมิน
ตัวอย่าง การสร้างเครือข่ายผู้ประเมิน Process - PDCA SWOT analysis Set Strategic plan + KPI Set Plan+ PIs Set Action plan/Project + PIs Implementation Action plan /Project Evaluation Result and process of planning Adjust and improve process of planning

14 การสร้างเครือข่ายผู้ประเมิน
ตัวอย่าง การสร้างเครือข่ายผู้ประเมิน Result Result analysis Compare to Goal Adjust and improve implement process + reset Goal


ดาวน์โหลด ppt IQA network Why and How to ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google