งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ. เกาะพะงัน จว. สุราฦษฎร์ธานี ๑.วันที่สำรวจข้อมูลเดิม เมื่อ ต. ค. ๕๓ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ. เกาะพะงัน จว. สุราฦษฎร์ธานี ๑.วันที่สำรวจข้อมูลเดิม เมื่อ ต. ค. ๕๓ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ. เกาะพะงัน จว. สุราฦษฎร์ธานี ๑.วันที่สำรวจข้อมูลเดิม เมื่อ ต. ค. ๕๓ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๒. ๔ เมตร จาก ระดับน้ำลงต่ำสุด ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายทางท่าเทียบเรือ เอนกประสงค์ ( ท่าเทศบาล ) ก. พงัน. จว. สุราษฎร์ธานี ( รูปที่ ๑, รูปที่ ๒ ) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๔๓ ( อศ.) ( รูปที่ ๓ ) ตำบลที่ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ แลต ๐๙ องศา ๔๒. ๕ ลิปดา น ลอง ๙๙ องศา ๕๙. ๐ ลิปดา อ.

2 รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ เกาะพ งัน จว. สุราษฎร์ธานี

3 รูปที่ ๒ ภาพถ่ายทางอากาศท่าเรือเอนกประสงค์ ( ท่า เทศบาล ) ก. พงัน จว. สุราษฎร์ธานี

4 รูปที่ ๓ ภาพถ่ายทางอากาศท่าเรือเอนกประสงค์ ( ท่า เทศบาล ) ก. พงัน จว. สุราษฎร์ธานี

5 รูปที่ ๔ แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๔๓ ( อศ. )

6  ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ( ท่า เทศบาล ) อ. เกาะพะงัน มีความลึกโดยเฉลี่ย ๔ เมตร ที่ ระดับน้ำขึ้นสูงสุด ( ๒. ๔ เมตร ) ร่องน้ำกว้างประมาณ ๘๐ หลา มีความยาวตั้งแต่ทุ่นไฟปากร่องไปจนถึงท่า เทียบเรือ ประมาณ ๑, ๘๐๐ หลา บริเวณท่าเทียบเรือ เอนกประสงค์ มีความลึกของน้ำ เฉลี่ย ๓. ๕ - ๔ เมตร ลักษณะของร่องน้ำจะมีทุ่นไฟปากร่อง จากนั้นจะมีทุ่น เขียวทางกราบขวา และทุ่นแดงทางกราบซ้าย สลับกันไปจนถึงท่าเทียบเรือ  ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๐๙ องศา ๔๒. ๑ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๕๘. ๖ ลิปดา อ.

7 รูปที่ ๕ ทุ่นไฟปาก ร่อง

8  ที่หมายเวลากลางคืน เมื่อนำเรือเข้าไปถึงทุ่นไฟปากร่อง จะสังเกตเห็นไฟ กระพริบสีขาว และนำเรือต่อไปให้นำเรืออยู่กึ่งกลางร่อง น้ำจะเห็นไฟกระพริบของทุ่นสีเขียวทางกราบขวา และไฟ กระพริบของทุ่นสีแดงทางกราบซ้ายสลับกันไป เมื่อใกล้ ท่าเทียบเรือจะสังเกตเห็นแสงไฟบริเวณปลายท่าเทียบ เรือลักษณะท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ( ท่าเทศบาล ) ทำจาก ปูนซีเมนต์ยื่นออกมาจากฝั่ง กว้างประมาณ ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร มีลูกยางกันกระแทกอยู่ด้านข้างของปลายท่า สามารถจอดเรือ ชุดเรือ ตกฝ. และ ชุด ตกช. ได้ลักษณะพื้นท้องทะเล โคลนปนทราย

9 ทุ่นไฟปาก ร่อง รูปที่ ๖ ทุ่นไฟกำกับ ร่องน้ำ

10 รูปที่ ๗ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ เกาะพงัน ( ท่าเทศบาล )

11 น้ำลึก 3 ม. รูปที่ ๘ ภาพร่างบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์

12 การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ เมื่อนำเรือเข้ามาถึงยังทุ่นไฟปากร่อง ถือเข็มประมาณ ๐๔๓ พยายามแต่งเข็มให้เรืออยู่ กึ่งกลางร่องน้ำ โดยสังเกตจากทุ่นเขียวทางกราบ ขวาและทุ่นแดงทางกราบซ้าย ระยะทางจากทุ่น ไฟปากร่องไปจนถึงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ระยะทางประมาณ ๑, ๘๐๐ หลา ควรนำเรือด้วย ความเร็วต่ำ เมื่อมีเรือแล่นสวนออก พยายามอย่า ให้เรือชิดขอบของร่องน้ำเพราะน้ำตื้น พยายามให้ เรือสวนกันใกล้ที่สุดและปลอดภัย และนำเรือต่อไป จนถึงท่าเทียบเรือ การนำเรือออกจากเทียบควรรอ ให้มี การจราจรบริเวณนั้นเบาบางเสียก่อน แล้ว ค่อยนำเรือออกเพราะมีพื้นที่ในการกลับลำแคบ และนำเรือย้อนกลับทางเดิมกับที่เข้ามา

13 รูปที่ ๘ เรือเทียบท่าเรือเอนกประสงค์

14  ข้อควรระมัดระวัง ควรนำเรือให้อยู่กึ่งกลางร่องน้ำมากที่สุด เนื่องจากขอบของร่องน้ำมีความลึกน้ำประมาณ ๒ - ๒. ๕เมตร อาจเป็นอันตรายต่อการนำเรือได้ การจราจร บริเวณท่าเทียบเรือจะมีเรือเข้าออกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงหยุดยาวและเสาร์ - อาทิตย์ การเข้าออก ในช่วงที่มีการจราจรคับคั่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการนำ เรือได้ ๔. การติดต่อท่าเทียบเรือ คุณ. ถวิน ( สท. เกาะพงัน ) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗ - ๗๐๘๘๔๐๐ คุณเล็ก ( หน่วยกู้ภัยเกาะพงัน ) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๖๙๘๙๔๙๓ เทศบาลเกาะพงัน ( ติดต่อน้ำ ) เบอร์ โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๗๗๐๖๑ ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำเอกชนจัดส่งเป็นรถ รถ ละ ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท ไฟฟ้าไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ( เฉพาะไฟฟ้าแสง สว่าง ) โทรศัพท์ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ อ. เกาะพะงัน จว. สุราฦษฎร์ธานี ๑.วันที่สำรวจข้อมูลเดิม เมื่อ ต. ค. ๕๓ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google