งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่ระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เป็นอาคารสูง 25 ชั้น สร้างบนพื้นที่อาคารทันต. 11 ( หอหญิงเดิม / สโมสร นิสิต ) รวมลานอนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่ระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เป็นอาคารสูง 25 ชั้น สร้างบนพื้นที่อาคารทันต. 11 ( หอหญิงเดิม / สโมสร นิสิต ) รวมลานอนุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่ระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เป็นอาคารสูง 25 ชั้น สร้างบนพื้นที่อาคารทันต. 11 ( หอหญิงเดิม / สโมสร นิสิต ) รวมลานอนุสรณ์ 60 ปี ยาวจรดโรงอาหารและขยายมาทางที่จอดรถระหว่าง โรงอาหารและอาคารวาจวิทยาวัฑฒน์

2 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 SIAM SQUARE คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร 6 ( วาจวิทยาวัฑฒน์ ) อาคารทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80 อาคาร 14 ( พรีคลินิก ) อาคาร 14 โรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ ( สมเด็จย่าฯ 93) ถนนอังรีดูนังต์ อาคาร 5 ( คลินิกรวม ) อาคาร 1 ( ทันตกรรม ) อาคาร 2 ( ทันตรักษ์วิจัย ) ลาน พระรูป สมเด็จย่า อาคาร 11 อาคาร 10 ( โรงอาหาร ) สวนอนุสรณ์ 60 ปี

3 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 SIAM SQUARE คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร 6 ( วาจวิทยาวัฑฒน์ ) อาคารทันตแพทยศาสตร์ เฉลิมนวมราช 80 อาคาร 14 ( พรีคลินิก ) อาคาร 14 โรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ ( สมเด็จย่าฯ 93) ถนนอังรีดูนังต์ อาคาร 5 ( คลินิกรวม ) อาคาร 1 ( ทันตกรรม ) อาคาร 2 ( ทันตรักษ์วิจัย ) ลาน พระรูป สมเด็จย่า อาคาร 11 อาคาร 10 ( โรงอาหาร ) สวนอนุสรณ์ 60 ปี โครงการก่อสร้าง อาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศ ทาง ทันตแพทยศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt อยู่ระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เป็นอาคารสูง 25 ชั้น สร้างบนพื้นที่อาคารทันต. 11 ( หอหญิงเดิม / สโมสร นิสิต ) รวมลานอนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google