งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ
ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ พ.ต.อ.ฉัตรชัย ธรรมวิชัย ผกก.๑ บก.รน.

2 งานวิศวกรรมตัวเรือ การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อมทำ
๑. เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๖๓๗ ๒. เครื่องปรับอุณหภูมิเรือลพบุรีราเมศวร์ (๑๘๐๓) ๓. ปักเสาสำหรับโป๊ะท่าเทียบเรืองานอู่เรือ กก.๑ บก.รน. ๔.รายงานสภาพเรือตรวจการณ์ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ๕.ตรวจสอบแพชูชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ติดตั้งประจำเรือตรวจการณ์

3 กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ 110-180 ฟุต
รายงานสถานภาพเรือตรวจการณ์ของ บก.รน. รายละเอียดดังนี้ สังกัด เรือ (ลำ) ใช้ได้ ชำรุดรอซ่อม อยู่ระหว่างซ่อม ใช้ราชการไม่ได้ (รอจำหน่าย) หมายเลข กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ ฟุต 6 4 - 2 1803,1101 กก.3 บก.รน. 3 1 พ.10, พ.44 กก.4 บก.รน. 32 31 530 กก.5 บก.รน. 26 23 910, รน.69, รน.66 กก.6 บก.รน. 20 19 336 กก.7 บก.รน. 17 กก.8 บก.รน. 12 10 รน.27 813 กก.9 บก.รน. 11 รน.74 กก.10 บก.รน. 426, พ.16, พ.25, พ.51,พ.30, พ.59 พ.19, พ.20, พ.23, พ.24, พ.33, พ.35 กก.11 บก.รน. 30 29 419 รวม 189 164 9

4 งานวิศวกรรมเครื่องกล
ได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำเรือ ส.รน.ต่าง ๆ โดยเป็นเรือตรวจการณ์ รวมทั้งสิ้น ๕ ลำ ดังนี้ ๑. ส่งช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง กก.๒ บก.รน. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๒. ส่งช่างตรวจสอบการชำรุดของรถเครน หมายเลขทะเบียนโล่ ๙๕๐๑๔ ที่ บก.รน. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๓.ส่งช่างตรวจสอบอะไหล่จาก คย.รน.เพื่อซ่อมเกียร์ เรือ ๖๓๗ ๔.ส่งช่างตรวจซ่อมเครื่องจักรใหญ่ขวา-ซ้าย เรือ ๓๒๗ 4

5 งานวิศวกรรมเครื่องกล
ได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำเรือ ส.รน.ต่าง ๆ โดยเป็นเรือตรวจการณ์ รวมทั้งสิ้น ๕ ลำ ดังนี้ ๕.ส่งช่างตรวจซ่อมเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๓๒๕ ๖.ส่งช่างตรวจสอบเครื่องปรับอุณหภูมิ (แอร์ใหญ่) เรือศรีนครินทร์ (๑๘๐๔) ๗.ส่งช่างตรวจซ่อมเครื่องยนต์ ขวา-ซ้าย เรือ รน.๓๓๒ 5

6 ภาพถ่ายการซ่อมทำเรือ รน.๓๓๒

7 งานอู่เรือและงานช่าง
๑. รายงาน - รายงานการบริจาคโลหิต ของ ตร. และลูกจ้างประจำ รน. - รายงานแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ไฟฟ้า - รายงานการลาของข้าราชการตำรวจประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ - รายงานการปฏิบัตหน้าที่ราชการ และการป้องกันปราบปราม อบายมุข ๒. ดำเนินการให้ช่างทำความสะอาดบริเวณที่ทำการงานอู่เรือ กก.๑ บก.รน. ๓. เก็บขยะบริเวณหน้าท่าจอดเรือ

8 งานอู่เรือและงานช่าง
๔.ส่งช่างตรวจสอบซ่อมทำอุปกรณ์ต่างๆ ที่บ้านพักแฟลตฝั่งบางปลากด ๕.ส่งช่างตรวจสอบออกรายการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบน้ำประปา เพื่อนำมาทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหาย บริเวณด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ บก.รน. ๖.ส่งช่างตรวจสอบและจัดเก็บป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณประตูทาง เข้า-ออก บก.รน.

9 งานอู่เรือและงานช่าง
๗.ส่งช่างตรวจสอบการชำรุดเสียหาย ชั้นวางเครื่องมือผนังห้องสโตร์เก็บเครื่องมือ แผนกช่างกลท้ายเรือและผนังห้องซักผ้า เรือศรีนครินทร์ (๑๘๐๔) ชำรุด ๘.งานช่าง-งานอู่เรือ ดำเนินการปรับปรุงห้องทำการงานช่าง กก.๑ บก.รน. ๙.ทำความสะอาด จัดเก็บ เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน ๑๐.โยธางาน ๕ ส. ที่ทำการงานช่าง กก.๑ บก.รน.

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google