งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Management) ภูริต มิตรสมหวัง ที่ปรึกษาด้านการจัดทำนโยบายและแผน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

2 Agenda Business Continuity Management (BCM)
Backup & Recovery Technology Communication Support

3 BCM

4 BCM น้ำท่วมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา, ตุลาคม 2554
การชุมนุมบุกเข้ารัฐสภา, เมษายน 2552 น้ำท่วมสนามบินดอนเมือง, ตุลาคม 2554 การชุมนุมบุกทำลายการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน, เมษายน 2552

5 BCM ภัยพิบัติ ภูมิภาค สาเหตุ อุทกภัย ทั่วไป ธรรมชาติ ภัยจากดินโคลน
พื้นที่เชิงเขา วาตภัย พื้นที่ติดชายฝั่ง อัคคีภัย มนุษย์ สารเคมีและวัตถุอันตราย พื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมและขนส่ง แล้ง / หนาว / ไฟป่า ภาคเหนือ / อีสาน แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ภาคเหนือ ภาคตะวันตก สึนามิ ที่ราบ 100 km ติดชายหาด โรคระบาด มนุษย์ / ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ การก่อวินาศกรรม สถานที่สำคัญ ชุมนุมประท้วงและจลาจล ถนนหลัก & สถานที่สำคัญ

6 BCM

7 Backup & Recovery Technology
BCM Communication Support Technology Business Continuity Management Backup & Recovery Technology

8 BCM

9 BCM RTO MTPD << Incident Normal level of service Service Level
Recovery/ Resumption weeks to months Incident response mins to hrs Service Level Business Continuity mins to days RTO MTPD << Minimum level of service Time

10 IMP BCM BCP(S) BCM Resources เกิดเหตุแล้วใครจะต้องทำอะไร
เบอร์แจ้งฉุกเฉิน แนวทางการอพยพเบื้องต้น IMP BCP(S) BCM Call Tree Trigger Procedure Resources Situation Procedure

11 BCM Business Key Product / Service Impact Analysis Incident Management
Risk Assessment Incident Management Plan Business Continuity Plan Exercise

12 ISO 22301:2012 มอก. 22301 Contingency Plan DRP BCM ITCP Feature
> Business Management Process & Records > International Standard มอก > Thai Standard Contingency Plan IT Management Process DRP Recovery Process ITCP

13 Backup & Recovery Physical to Physical Physical to Virtual
Existing scenario without Virtual Infrastructure Physical to Virtual Reduces cost, improves time to recovery, and increases flexibility Virtual to Virtual Greatest flexibility, lowest cost, best time to recovery

14 Backup & Recovery Security Hot Site Warm Site Cold Site
Mirrored System Real-time High Cost Hot Site Image backup with infra ready Need configuration Medium Cost Warm Site Data backup only Need new infra Low Cost Cold Site ISO/IEC 27001, ISO 22301

15 Communication Support
แจ้งเตือนผ่าน: CAT4SMS ประชุมทางไกล: Web Conference โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์: CAT2Call Plus พื้นที่สำนักงานชั่วคราว: Temp Office

16 ขอขอบคุณผู้ร่วมฟังการบรรยายทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google