งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) ภูริต มิตรสมหวัง ที่ปรึกษาด้านการจัดทำนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) ภูริต มิตรสมหวัง ที่ปรึกษาด้านการจัดทำนโยบายและแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) ภูริต มิตรสมหวัง ที่ปรึกษาด้านการจัดทำนโยบายและแผน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )

2 Agenda Business Continuity Management (BCM) Backup & Recovery Technology Communication Support

3 BCM

4 น้ำท่วมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดอยุธยา, ตุลาคม 2554 การชุมนุมบุกเข้ารัฐสภา, เมษายน 2552 การชุมนุมบุกทำลายการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน, เมษายน 2552 น้ำท่วมสนามบินดอนเมือง, ตุลาคม 2554

5 BCM ภัยพิบัติภูมิภาคสาเหตุ อุทกภัยทั่วไปธรรมชาติ ภัยจากดินโคลนพื้นที่เชิงเขาธรรมชาติ วาตภัยพื้นที่ติดชายฝั่งธรรมชาติ อัคคีภัยทั่วไปมนุษย์ สารเคมีและวัตถุ อันตราย พื้นที่ใกล้โรงงาน อุตสาหกรรม มนุษย์ การคมนาคม และขนส่ง ทั่วไปมนุษย์ แล้ง / หนาว / ไฟป่า ภาคเหนือ / อีสานธรรมชาติ แผ่นดินไหวและ อาคารถล่ม ภาคเหนือ ภาคตะวันตกธรรมชาติ สึนามิที่ราบ 100 km ติด ชายหาด ธรรมชาติ โรคระบาดทั่วไปมนุษย์ / ธรรมชาติ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทั่วไปมนุษย์ การก่อ วินาศกรรม สถานที่สำคัญมนุษย์ ชุมนุมประท้วง และจลาจล ถนนหลัก & สถานที่ สำคัญ มนุษย์

6 BCM

7 Communication Support Technology Business Continuity Management Backup & Recovery Technology

8 BCM

9 Incident Normal level of service Incident response mins to hrs Business Continuity mins to days Recovery/ Resumption weeks to months RTO MTPD Service Level Time Minimum level of service <<

10 BCM IMP BCP (S) BCM เกิดเหตุแล้วใคร จะต้องทำอะไร เบอร์แจ้งฉุกเฉิน แนวทางการอพยพ เบื้องต้น Call Tree Trigger Procedure Resources Situation Procedure

11 BCM Key Product / Service BusinessImpactAnalysis RiskAssessment IncidentManagementPlan BusinessContinuityPlan Exercise

12 BCM ITCP

13 Backup & Recovery Physical to Physical –Existing scenario without Virtual Infrastructure Physical to Virtual –Reduces cost, improves time to recovery, and increases flexibility Virtual to Virtual –Greatest flexibility, lowest cost, best time to recovery

14 Backup & Recovery Mirrored System Real-time High Cost Hot Site Image backup with infra ready Need configuration Medium Cost Warm Site Data backup only Need new infra Low Cost Cold Site ISO/IEC 27001, ISO 22301

15 Communication Support CAT4SMS แจ้งเตือนผ่าน : CAT4SMS Web Conference ประชุมทางไกล : Web Conference CAT2Call Plus โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์ : CAT2Call Plus Temp Office พื้นที่สำนักงานชั่วคราว : Temp Office

16 ขอขอบคุณผู้ร่วมฟังการบรรยายทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำการบริหารจัดการความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความ พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management) ภูริต มิตรสมหวัง ที่ปรึกษาด้านการจัดทำนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google