งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน. ข้อพิจารณาการใช้ทดม. เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ 1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3( ปัจจุบันระงับการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน. ข้อพิจารณาการใช้ทดม. เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ 1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3( ปัจจุบันระงับการใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน

2 ข้อพิจารณาการใช้ทดม. เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ 1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3( ปัจจุบันระงับการใช้งาน ) เป็น “ ที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯ ” 3. อาคารคลังสินค้า 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้ งาน ) เป็น “ ที่เก็บและกระจายสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ” 5. อาคารจอดรถ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า ( ประมาณ 450 คัน ) เป็น “ ที่จอดรถชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ 2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน ) เป็น “ ที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ ” 4. อาคารคลังสินค้า 3-4 ( ปัจจุบันระงับการ ใช้งาน ) เป็น “ ที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ”

3 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT You are here 1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3( ปัจจุบันระงับการใช้งาน ) เป็น “ ที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯ ” ถ. วิภาวดีรังสิต

4 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT You are here 2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้งาน ) เป็น “ ที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ ” ถ. วิภาวดีรังสิต

5 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT You are here 3. อาคารคลังสินค้า 1 ( ปัจจุบันระงับการใช้ งาน ) เป็น “ ที่เก็บและกระจายสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ” ถ. วิภาวดีรังสิต

6 ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT You are here 4. อาคารคลังสินค้า 3-4 ( ปัจจุบันระงับการ ใช้งาน ) เป็น “ ที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ” ถ. วิภาวดีรังสิต

7 Cargo Terminal 3 25,387 ตรม. (sqm. ) 20,096 Cargo Terminal 4 20,096 ตรม. (sqm.) 4. อาคารคลังสินค้า 3-4 ( ปัจจุบันระงับการ ใช้งาน ) เป็น “ ที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ” ท่าอากาศยานดอนเมือง DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT

8 You are here 5. อาคารจอดรถ 5 ชั้น บริเวณคลังสินค้า ( ประมาณ 450 คัน ) เป็น “ ที่จอดรถชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ ถ. วิภาวดีรังสิต

9 “ พร้อมให้การสนับสนุนเต็มขีดความสามารถ ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ” บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน

10 แนวทางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง

11

12  ลักษณะโดยทั่วไป : เป็นที่ราบ ระดับความสูงทาง วิ่ง -- ทางขับของสนามบินเฉลี่ยประมาณ + 2.30 ม. ( รทก.) โดยมีถนนรอบพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นคัน ป้องกันน้ำท่วมจากภายนอกที่ระดับความสูงเฉลี่ย ดังนี้ - ถนนธูปเตมีย์ ระดับเฉลี่ย + 2.70 ม. ( รทก.). - ถนนจันทรุเบกษา ระดับเฉลี่ย + 2.80 ม. ( รทก.) - ถนนเทวฤทธิ์พันลึก ระดับเฉลี่ย + 2.10 ม. ( รทก.) - ถนนวิภาวดีรังสิต ระดับเฉลี่ย + 2.10 ม. ( รทก.)

13  สถานที่ตั้ง : อยู่ทางทิศเหนือของ กรุงเทพมหานคร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง มี พื้นประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ ( ตามรูป ) - ทิศเหนือ จรด ถนนธูปเตมีย์ - ทิศใต้ จรด ถนนเทวฤทธิ์พันลึก - ทิศตะวันออก จรด พื้นที่กองทัพอากาศ - ทิศตะวันตก จรด ถนนวิภาวดีรังสิต

14  ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมสนามบิน : อาศัยปั๊มสูบน้ำออกสู่ลำคลองของ กทม. เพื่อไหลออกสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้ - ด้านเหนือ ( 5 โรงสูบ ) 19,080 ลบ. ม./ ชม. สูบเข้าบ่อเก็บน้ำ 1,2,3 ก่อนระบาย ออกสู่คลองเปรมประชากร - ด้านใต้ ฝั่งตะวันออก ( 4 โรงสูบ ) 20,520 ลบ. ม./ ชม. สูบออก คลองบางเขน - ด้านใต้ ฝั่งตะวันตก ( 3 โรงสูบ ) 9,240 ลบ. ม./ ชม. สูบออก คลองเปรมประชากร

15 ระบบระบายน้ำออกจากสนามบินดอนเมือง บ่อเ 1 บ่อ 2 บ่อ 3 คลองบางเขน คลองเปรมประชากร

16  พื้นที่บ่อกักเก็บน้ำของสนามบินด้านเหนือ บ่อเก็บน้ำ 1 สามารถกักเก็บน้ำได้ 368,186.00 ลบ. ม. บ่อเก็บน้ำ 2 สามารถกักเก็บน้ำได้ 392,392.00 ลบ. ม. บ่อเก็บน้ำ 3 สามารถกักเก็บน้ำได้ 259,258.00 ลบ. ม. รวม ปริมาณกักเก็บได้ประมาณ 1,019,836.00 ลบ. ม. ณ. ปัจจุบันคงปริมาณน้ำไว้ที่ 50% ของความจุ น้ำทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีก 509,918 ลบ. ม.

17 แนววางกระสอบทรายกันน้ำท่วม ทดม. บ่อเ 1 บ่อ 2 บ่อ 3 แนววางกระสอบทราย ชั้นต้น ใช้ กระสอบ 10,000 ใบ ( ทอ. ให้ การสนับสนุน ) กั้นน้ำและจัดเป็นทางข้ามช่องทาง เข้า - ออก


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน. ข้อพิจารณาการใช้ทดม. เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยฯ 1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 3( ปัจจุบันระงับการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google