งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่องน้ำปราณบุรี. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ๑๖ ก. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง น้ำ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่องน้ำปราณบุรี. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ๑๖ ก. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง น้ำ ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่องน้ำปราณบุรี

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ๑๖ ก. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง น้ำ ๒. ๖ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรง กับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ทะเลเรียบ ลมสงบ

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง - แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๔๖ ( อศ.) - แผนที่ประกอบร่องน้ำปราณบุรี อ. ปราณ บุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ( สำนักงานการ ขนส่งทางน้ำที่ ๓ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ ) ตำบลที่ - ร่องน้ำปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ทุ่นไฟปากร่องแลต ๑๒ องศา ๒๕. ๐๖๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๕๙. ๗๙๒ ลิปดา อ.

4 ท่าเทียบเรือ ตำรวจน้ำ สันทราย ทุ่นปากร่อง Lat 12º 25.069́ N Long 99º 59.792́ E C-213

5 ทุ่นไฟปากร่อง

6 การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบเมื่อถึง บริเวณทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าปากน้ำปราณบุรี โดยมีหลักนำในการนำเรือเข้าร่องน้ำ จำนวน ๑ คู่ เข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๒๑๓ ระยะทางประมาณ ๘๐๐ หลา แล้วนำเรือเลี้ยวตาม โค้งซ้าย ระยะทางประมาณ ๑๐๐ หลา เพื่อเข้า ไปท่าเรือตำรวจน้ำปราณบุรี โดยให้ระมัดระวัง ทางด้านกราบซ้ายซึ่งมีระดับน้ำตื้น เนื่องจากมีสัน ทรายยื่นออกมาในแม่น้ำ สำหรับตำบลที่ในการ เทียบเรือ เรือ ตกฝ. ควรกลับลำเทียบเพื่อ สะดวกในการออกเรือ บริเวณท่าเรือด้านทิศใต้ เนื่องจากน้ำลึกมากกว่า ส่วนเรือ ตกช. สามารถ เข้าเทียบได้ตลอดแนวท่าเรือ โดยให้ระมัดระวัง เรือประมงขนาดเล็ก ที่จอดในบริเวณใกล้เคียง

7

8 แนวเขื่อนกันคลื่นฝั่งซ้ายแนวเขื่อนกันคลื่นฝั่งขวา ทุ่นไฟปากร่อง หลักนำ เข็มเข้าร่องน้ำ ๒๑๓

9 ร่องน้ำกว้าง 60 เมตร

10 หลักนำหน้าหลักนำหลัง

11 แนวเขื่อนกันคลื่นและไฟกำกับร่องน้ำฝั่งซ้าย แนวเขื่อนกันคลื่นและไฟกำกับร่องน้ำฝั่งขวา

12 ไฟกำกับร่องน้ำฝั่งซ้ายคู่ที่ 2 ไฟกำกับร่องน้ำฝั่งขวาคู่ที่ 2

13 ท่าเรือสถานีตำรวจน้ำปราณบุรี

14 ลักษณะท่าเรือ ท่าเรือตำรวจน้ำ ปราณบุรีมีความลึก ประมาณ ๒. ๕ – ๔ เมตร ท่าเรือเป็นคอนกรีต รูปตัว T ขนาดโดยประมาณ กว้าง ๑. ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร พื้นท้องทะเลโคลน

15

16

17 ข้อควรระมัดระวัง ก่อนที่จะเลี้ยวซ้าย เข้าจอดที่ท่าเรือตำรวจน้ำ ฯ จะมีสัน ทรายยื่นลงไปในน้ำ มีเรือประมงขนาด เล็กและใหญ่จำนวนมากสัญจรในร่องน้ำ รวมถึงจอดเรือบริเวณชายฝั่ง ในขณะนำ เรือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และในขณะคลื่นลมแรง จะมีเรือประมง ขนาดต่างๆ จอดบริเวณเขื่อนกันคลื่น และชายฝั่ง โดยเรือประมงลากคู่ มักจะ ทิ้งสมอในช่องระหว่างแนวเขื่อนกันคลื่น

18 ข้อควร ระมัดระวัง ขณะคลื่นลมแรง เรือประมงจะเข้าหลบคลื่นในบริเวณปากน้ำ เรือประมงเล็ก

19 เรือประมงเล็กฝั่งกราบซ้าย เรือประมงเล็กฝั่งกราบขวา ข้อควรระมัดระวัง

20

21 ๔. การติดต่อ วิทยุไม่มี โทรศัพท์สถานีตำรวจน้ำปราณบุรี ๐๓๒ - ๖๓๑๒๔๓ รายชื่อที่สำคัญ สารวัตร พ. ต. ท. วรเอกเนตินิยม ( ตท. ๒๘ ) ๐๘๙ - ๗๕๕๙๑๑๗ รอง สว. ร. ต. อ. ขจรยศทรงประดิษฐ์ ( ตท. ๔๑ ) ๐๘๖ - ๖๑๘๙๗๐๒ รอง สว. ร. ต. อ. นิติพัฒน์รัฐเมือง ( ตท. ๔๑ ) ๐๘๗ - ๐๖๙๐๓๒๔ รอง สว. ร. ต. ท. ไกรลาศใจสามารถ ( ตท. ๔๒ ) ๐๘๙ - ๒๗๑๗๗๘๕ รอง สว. ร. ต. ต. มานพจันทร์เกิด ( ตท. ๔๗ ) ๐๘๐ - ๐๘๙๗๙๙๒

22 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำต่อสายยางขนาดเล็กจาก สถานีตำรวจน้ำ ไฟฟ้าไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ( เฉพาะไฟฟ้าแสงสว่าง ) โทรศัพท์ไม่มี

23 ท่อน้ำ ตู้ไฟ


ดาวน์โหลด ppt ร่องน้ำปราณบุรี. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ๑๖ ก. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง น้ำ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google