งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6 โดย. ดร. บุญเลิศ สายสนิท Ph. D. ,A. M. D. ,M. H. A. ,C
โดย... ดร. บุญเลิศ สายสนิท Ph.D.,A.M.D.,M.H.A.,C.Ht ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก

7 การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข คนมีทุกข์ เมื่อตกงาน พาลเหงาหงอย ขาดความรู้ ความสามารถ เฝ้าแต่คอย เหมือนรอสอย ดวงดาวจาก ฟากฟ้าไกล คนจะดี ก็เพราะมี ดีอยู่ด้วย ดีไม่ช่วย คนจะดี ได้ที่ไหน เกิดมาดี ควรมุ่งหมั่น ทำดีไว้ สักวันไซร้ คุณความดี จักช่วยตน

8 ท่านทราบไหมว่า ปัจจุบันนี้ มนุษย์ทุกคนทั่วโลก ต้องเผชิญกับภัย 3 ประการ
ภัยประการแรก คือ ภัยจากโรค ภัยประการที่ 2 คือ ภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง ภัยประการที่ 3 คือ ภัยจากธรรมชาติ

9 ความสัมพันธ์ของจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึก
จิตสำนึก คือ จิตที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบประสาททั้ง 5 Brain Web 4 ระดับ ระดับคลื่นสมอง เบต้า Beta เริ่มจาก สภาวะจิตตื่นตัวปรกติ ระดับ คลื่นสมอง อัลฟ่า Alfa จาก – สภาวะจิตผ่อนคลาย ระดับ คลื่นสมอง ธีต้า Theta จาก – สภาวะจิตสงบเข้าภวังค์หลับ ระดับคลื่นสมอง เด็ลต้า Delta จาก – 4 สภาวะจิตเข้าภวังค์ลึก หลับลึก

10 ความสัมพันธ์ ระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึก
โดยทั่วไปอยู่ภายในความควบคุม หลับในเวลานอนกลางคืน ออกคำสั่งให้แก่จิตใต้สำนึกเก็บข้อมูล มีเหตุผล ไม่เก็บข้อมูลที่ต้องจดจำ จิตใต้สำนึก เข้าควบคุมครอบครองเมื่อจิตสำนึกขาดสติ ไม่เคยหลับ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นผู้รับใช้ที่ไม่ขึ้นต่อผู้ใด ไม่มีเหตุผล เป็นคลังสมองเก็บทุกสิ่งคุณรู้สึกคิดพูดและทำ

11 การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา เกี่ยวกับตรรกวิทยา เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เป็นคำพูดที่ออกเสียง ใช้ความคิดที่สร้างเป็นภาพ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับศิลป์ศาสตร์ มีข้อมูลของความเป็นจริง เป็นความคิดของการจินตนาการ เป็นข้อบ่งชี้เฉพาะ เป็นรูปแบบองค์รวม การวิเคราะห์ วิภาค จินตภาพและสัญลักษณ์ เกี่ยวกับตัวเลขและคำพูด เป็นสัญชาตญาณหรือสหัชญาณ

12 ความคิดนั้นมีพลังอำนาจมากเพียงไร
ความคิดของมนุษย์เรามีความสามารถที่แตกต่าง จากสัตว์ทั่วไปในโลก เพราะมนุษย์รู้จักใช้ความคิดในการ เรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาชีวิตของตนให้ดี ขึ้น ส่วนสัตว์มีชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณของมัน เป็นนิสัย ธรรมชาติของมัน เกิดมาอย่างไร อยู่อย่างไร หากิน อย่างไร ป้องกันตัวอย่างไร ก็เป็นไปตามชนิดพืชพันธ์ ธรรมชาติของมันเช่นนั้นตลอดไป

13 ทำไมบางคนชอบคิดลบและบางคนชอบคิดบวก

14 การสร้างพลังอำนาจของความคิดและพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ขอให้ทำความเข้าใจ 4 พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา 1. พลังอำนาจของความคิด 2. พลังอำนาจของคำพูด 3. พลังอำนาจของการกระทำ 4. พลังอำนาจของนิสัย

15 NLP คืออะไร ? N = Neuro L = Linguistic P = Programming

16 Neuro Linguistic Programming Workshop
NLP คือ การบวนการพัฒนาการพูดการสื่อสารอย่างมีระบบระเบียบและมี หลักการ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพชีวิตของเขาให้มีความมั่นใจในการทำงาน รู้จักสั่งจิตตนเองเพื่อแก้ปัญหาชีวิต แก้ปัญหาในการทำงาน และแก้ปัญหา สุขภาพจิตและร่างกาย NLP ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในทางจิตวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ทางจิต

17 NLP Anchoring NLP Anchoring เป็นเทคนิค ของการฝังคำสั่งจิตไว้ในจิตใต้สำนึก ใน คลังสมอง อันเป็นแหล่งเก็บความจำถาวรและเซลล์ประสาทเซลล์สมอง ซึ่งมี ความสำคัญต่อระบบประสาททั้ง 5 พัฒนาสมาธิ ความจำ และปรับเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกและอารมณ์

18 ชีวิตของเราสั้นนัก อย่าประมาท ชีวิตไม่แน่นอน
ดังนั้น ... จงทำช่วงวัยแห่งชีวิตของคุณที่เหลืออยู่นี้ ให้เป็นช่วงวัยแห่งชีวิตของคุณที่ดี ที่สุด ให้มีความสงบสุข และสันติสุขให้จงได้ ดร. บุญเลิศ สายสนิท


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google