งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... ดร. บุญเลิศ สาย สนิท Ph.D., A.M.D.,M.H.A.,C.Ht ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลัง จิตใต้สำนึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... ดร. บุญเลิศ สาย สนิท Ph.D., A.M.D.,M.H.A.,C.Ht ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลัง จิตใต้สำนึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 โดย... ดร. บุญเลิศ สาย สนิท Ph.D., A.M.D.,M.H.A.,C.Ht ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลัง จิตใต้สำนึก

7 การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข คนมีทุกข์ เมื่อตกงาน พาลเหงาหงอย ขาดความรู้ ความสามารถ เฝ้าแต่คอย เหมือนรอสอย ดวงดาวจาก ฟากฟ้าไกล คนจะดี ก็เพราะมี ดี อยู่ด้วย ดีไม่ช่วย คนจะดี ได้ที่ไหน เกิดมาดี ควรมุ่งหมั่น ทำดีไว้ สักวันไซร้ คุณความดี จักช่วยตน

8 ท่านทราบไหมว่า ปัจจุบันนี้ มนุษย์ทุกคน ทั่วโลก ต้องเผชิญกับภัย 3 ประการ ภัยประการแรก คือ ภัยจากโรค ภัยประการที่ 2 คือ ภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง ภัยประการที่ 3 คือ ภัยจากธรรมชาติ

9 ความสัมพันธ์ของจิตสำนึกกับจิตใต้ สำนึก จิตสำนึก คือ จิตที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบประสาททั้ง 5 Brain Web 4 ระดับ ระดับคลื่นสมอง เบต้า Beta เริ่มจาก 14 - 35 สภาวะจิตตื่นตัวปรกติ ระดับ คลื่นสมอง อัลฟ่า Alfa จาก 8 – 14 สภาวะจิตผ่อนคลาย ระดับ คลื่นสมอง ธีต้า Theta จาก 4 – 8 สภาวะจิตสงบเข้าภวังค์หลับ ระดับคลื่นสมอง เด็ลต้า Delta จาก 0.05 – 4 สภาวะจิตเข้าภวังค์ลึก หลับลึก

10 ความสัมพันธ์ ระหว่างจิตสำนึกกับ จิตใต้สำนึก จิตสำนึก โดยทั่วไปอยู่ภายในความควบคุม หลับในเวลานอนกลางคืน ออกคำสั่งให้แก่จิตใต้สำนึกเก็บข้อมูล มีเหตุผล ไม่เก็บข้อมูลที่ต้องจดจำ จิตใต้สำนึก เข้าควบคุมครอบครองเมื่อจิตสำนึก ขาดสติ ไม่เคยหลับ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นผู้รับใช้ที่ไม่ขึ้นต่อผู้ใด ไม่มีเหตุผล เป็นคลังสมองเก็บทุกสิ่งคุณรู้สึกคิด พูดและทำ

11 การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีก ขวา สมองซีกซ้ายสมองซีกขวา เกี่ยวกับตรรกวิทยา เกี่ยวกับความคิด สร้างสรรค์ เป็นคำพูดที่ออกเสียงใช้ความคิดที่สร้าง เป็นภาพ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับศิลป์ ศาสตร์ มีข้อมูลของความเป็นจริง เป็นความคิดของ การจินตนาการ เป็นข้อบ่งชี้เฉพาะ เป็นรูปแบบองค์ รวม การวิเคราะห์ วิภาค จินตภาพและ สัญลักษณ์ เกี่ยวกับตัวเลขและคำพูด เป็นสัญชาตญาณ หรือสหัชญาณ

12 ความคิดนั้นมีพลังอำนาจมาก เพียงไร ความคิดของมนุษย์เรามี ความสามารถที่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป ในโลก เพราะมนุษย์รู้จักใช้ความคิด ในการเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อ นำมาพัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้น ส่วน สัตว์มีชีวิตอยู่ตามสัญชาตญาณของมัน เป็นนิสัยธรรมชาติของมัน เกิดมา อย่างไร อยู่อย่างไร หากินอย่างไร ป้องกันตัวอย่างไร ก็เป็นไปตามชนิด พืชพันธ์ธรรมชาติของมันเช่นนั้น ตลอดไป

13 ทำไมบางคนชอบคิดลบและบาง คนชอบคิดบวก

14 การสร้างพลังอำนาจของความคิดและ พัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน ขอให้ทำความเข้าใจ 4 พลังอำนาจที่ ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา 1. พลังอำนาจของความคิด 2. พลังอำนาจของ คำพูด 3. พลังอำนาจของ การกระทำ 4. พลังอำนาจของ นิสัย

15 NLP คืออะไร ? N = Neuro L = Linguistic P = Programming แปล ให้ตรงตามคำศัพท์ NLP คือ การโปรแกรม คำพูดเข้าสู่ระบบประสาท นั่นหมายถึง การรู้ วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต่อตนเอง ต่อคนใน ครอบครัว ต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กรของตน ต่อผู้ ที่ติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อการทำธุรกิจหรือการ งานให้ประสบความสำเร็จ

16 Neuro Linguistic Programming Workshop NLP คือ การบวนการพัฒนาการพูดการสื่อสาร อย่างมีระบบระเบียบและมีหลักการ ที่จะช่วย พัฒนาศักยภาพชีวิตของเขาให้มีความมั่นใจในการ ทำงาน รู้จักสั่งจิตตนเองเพื่อแก้ปัญหาชีวิต แก้ปัญหาในการทำงาน และแก้ปัญหาสุขภาพจิต และร่างกาย NLP ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในทางจิตวิทยา เชิงวิทยาศาสตร์ทางจิต

17 NLP Anchoring NLP Anchoring เป็นเทคนิค ของการฝังคำสั่งจิตไว้ ในจิตใต้สำนึก ในคลังสมอง อันเป็นแหล่งเก็บ ความจำถาวรและเซลล์ประสาทเซลล์สมอง ซึ่งมี ความสำคัญต่อระบบประสาททั้ง 5 พัฒนาสมาธิ ความจำ และปรับเปลี่ยนแปลง ความคิดความรู้สึกและอารมณ์

18


ดาวน์โหลด ppt โดย... ดร. บุญเลิศ สาย สนิท Ph.D., A.M.D.,M.H.A.,C.Ht ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลัง จิตใต้สำนึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google