งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

2 คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM 54.doc แผนการจัดการความรู้ของสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ แผน km ปี 54.xls

3 กิจกรรมและการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของ สอน.
การจัดบอร์ดเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานภายใน สอน. ตารางการจัดบอร์ดแลการบรรยาย.xls

4 จัดเวทีบรรยายองค์ความรู้ (สภากาแฟ)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องสมุดกรมฯ เรื่อง Integrated Flood Analysis System (IFAS) ทางเลือกใหม่ของแบบจำลอง Rainfall-Runoff

5 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สภากาแฟ

6 - Web site คลังความรู้ของสำนัก http://kmcenter.rid.go.th/kchydhome/

7 - ห้องสมุดเสมือนจริง (Visual Library)
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางข้อความสั้นหรือ SMS - ห้องสมุดเสมือนจริง (Visual Library) นวัตกรรมของ สอน. หัวข้อผลงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อส่งเข้าประกวด.doc

8 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
สอน.มีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศจึงทำให้การประสานงาน ในการทำงานลำบาก บุคลากรยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ IT ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google