งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สาม เสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สาม เสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สาม เสน

2 คณะทำงานการจัดการความรู้ของ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM 54.doc คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM 54.doc แผนการจัดการความรู้ของสำนักอุทก วิทยาและบริหารน้ำ แผน km ปี 54.xls แผน km ปี 54.xls

3 กิจกรรมและการดำเนินการด้านการ จัดการความรู้ของ สอน. - - การจัดบอร์ดเผยแพร่องค์ความรู้ของ หน่วยงานภายใน สอน. ตารางการจัดบอร์ดแลการบรรยาย.xls

4 - - จัดเวทีบรรยายองค์ความรู้ ( สภากาแฟ ) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องสมุดกรมฯ เรื่อง Integrated Flood Analysis System (IFAS) ทางเลือกใหม่ของแบบจำลอง Rainfall-Runoff

5 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สภากาแฟ

6 - Web site คลังความรู้ของสำนัก http://kmcenter.rid.go.th/kchydh ome/

7 - ห้องสมุดเสมือนจริง (Visual Library) - นวัตกรรมของ สอน. หัวข้อผลงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อส่งเข้าประกวด.doc - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง ข้อความสั้นหรือ SMS

8 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน - สอน. มีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศจึงทำให้การประสานงาน ในการทำงานลำบาก - บุคลากรยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ IT ต่างๆ - การประชาสัมพันธ์ความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม KM Site Visit สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สาม เสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google