งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลกีบและเท้าโค โดย ABC DEFG 47122565 สาขาสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลกีบและเท้าโค โดย ABC DEFG 47122565 สาขาสัตวศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลกีบและเท้าโค โดย ABC DEFG 47122565 สาขาสัตวศาสตร์

2 ความสำคัญ กีบโคเป็นส่วนที่สำคัญ ทำหน้าที่รับ น้ำหนักตัวระหว่าที่มีการยืน การ เคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆในการ ดำรงชีพ และอาจมีพยาธิสภาพเกิด ขึ้นกับ ส่วนประกอบต่างๆของกีบ สิ่ง เหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมี สาเหตุโน้มนำอื่นๆประกอบกัน เมื่อกีบ มีความผิดปกติเกิดขึ้นการทำหน้าที่ ของกีบจึงลดประสิทธิภาพลง ส่งผล กระทบต่อสุขภาพและการให้ผลผลิต ของโคทั้งรายตัวและในระดับฝูง

3 ความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากปัญหากีบ

4 ด้านสุขภาพ ลดปริมาณการกินได้ สูญเสียน้ำหนักตัว ปัญหาเต้านมอักเสบ, มดลูกอักเสบ ไม่เป็นสัดหรือเป็นสัดไม่ชัดเจน แท้ง ปัญหาการติดเชื้อแทรกซ้อน

5 ด้านการให้ผลผลิตและด้าน เศรษฐกิจ ปริมาณน้ำนมลดลง อัตราการผสมติดต่ำ เพิ่มอัตราการคัดทิ้ง เพิ่มต้นทุนการผลิต

6 ความผิดปกติของกีบ Foot rot Interdigital dermatitis Digital dermatitis Sole abscess White line disease


ดาวน์โหลด ppt การดูแลกีบและเท้าโค โดย ABC DEFG 47122565 สาขาสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google