งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง

2 ความหมายของเครื่องเสียง เครื่องเสียงเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อ
หาประเภทเสียงจากมนุษย์และแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ ให้ดังมากขึ้นเพื่อ ให้ได้ระยะทางในการได้ยิน โดยมีองค์ประกอบหลักคือ การรับ การขยาย และการส่งออก ซึ่งเป็นระบบการเพิ่มกำลังความดังของเสียงให้ชัดเจนและ กว้างไกลมากขึ้น

3 ความสำคัญของ “เครื่องเสียง”
เสียงคนเราโดยปกติมีความดังประมาณ 60 เดซิเบล เท่านั้น และเสียงก็ไม่สามารถขยาย ให้ดังขึ้นหรือเก็บรักษารูปคลื่นไว้ได้ แต่เครื่องขยายเสียงสามารถเปลี่ยนเป็น คลื่นไฟฟ้าได้โดยการอาศัยทฤษฎีการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กผ่านขดลวด เครื่องเสียงจึงมีความสำคัญในการเป็นสื่อกลางของการเพิ่มความดังของเสียง เช่น เสียงจากการบรรยาย การเรียนการสอน รวมถึงแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ ด้วย

4 มิกเชอร์ 12 Input (4 Mono + 4 Stereo), Stereo Out , 2 Group Out, 2 Aux, 4

5 เครื่องขยายเสียง 250 W x 2 (8 Ohms)
310 W x 2 (4 Ohms) Bridge 620 W (8Ohms) 2U, power amp

6 Dynamic Microphone


ดาวน์โหลด ppt โสตทัศนูปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google