งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะพื้นที่ ควรเป็นที่ราบที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ ถึง และไม่เป็นที่สูงจนเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและมีความสะดวกมี บรรยากาศที่ดี ในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะพื้นที่ ควรเป็นที่ราบที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ ถึง และไม่เป็นที่สูงจนเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและมีความสะดวกมี บรรยากาศที่ดี ในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลักษณะพื้นที่ ควรเป็นที่ราบที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ ถึง และไม่เป็นที่สูงจนเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและมีความสะดวกมี บรรยากาศที่ดี ในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยทั่วไป มักจะใช้โภชนาการซึ่งมีลักษณะเป็นห้องโถงใหญ่

3 หอประชุมและห้องแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน โดยก่อสร้างเวทีการแสดงเพิ่มเติมเข้าไปให้ วางในแนวทางทิศตะวันออกจะดีที่สุด สำหรับการใช้ สอยเกี่ยวกับการป้องกันความร้อนจากแสงพระอาทิตย์

4 ห้องประชุมขนาด 4 x 5 ถึง 5 x 6 เมตร

5 ห้องประชุมขนาด 5 x 8 ถึง 6 x 10 เมตร

6 Microphone ( ไมโครโฟน )

7 POWER AMP ( เครื่องขยายเสียง )POWER AMP ( เครื่องขยายเสียง ) ถ้าเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก หรือขนาดกลางแนะนำให้ใช้ POWER MIXER ( เพาเวอร์ มิกเซอร์ ) หรือ เครื่องขยายเสียง ที่มี มิกเซอร์ ( เครื่องที่นำเสียง ต่างๆ มารวมกันPOWER MIXER ( เพาเวอร์ มิกเซอร์ )

8 SPEAKER ( ตู้ลำโพง )SPEAKER ( ตู้ลำโพง ) ตู้ลำโพงแขวน ลำโพงคอลั่ม ลำโพงแขวนผนัง รวมถึง ลำโพงติดเพดาน

9 Projector ไมค์ประชุม Notebook โต๊ะเก้าอี้ โรงประชุม

10


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะพื้นที่ ควรเป็นที่ราบที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ ถึง และไม่เป็นที่สูงจนเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและมีความสะดวกมี บรรยากาศที่ดี ในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google