งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว เบญจมาศ ณารัตน์ เสนอ อาจารย์ ไพรศิลป์ ปินทะนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว เบญจมาศ ณารัตน์ เสนอ อาจารย์ ไพรศิลป์ ปินทะนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว เบญจมาศ ณารัตน์ 52121354 เสนอ อาจารย์ ไพรศิลป์ ปินทะนา
โรงประชุม/ หอประชุม สมาชิกกลุ่ม นางสาว ศราพร กันทะนัน นางสาว เบญจมาศ ณารัตน์ นางสาว อารีย์ แซ่พาน นางสาว วาสนา มูลงาม เสนอ อาจารย์ ไพรศิลป์ ปินทะนา

2 ทำเลที่ตั้งของห้องประชุม
ลักษณะพื้นที่ ควรเป็นที่ราบที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ถึง และไม่เป็นที่สูงจนเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและมีความสะดวกมีบรรยากาศที่ดี ในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยทั่วไปมักจะใช้โภชนาการซึ่งมีลักษณะเป็นห้องโถงใหญ่

3 โรงประชุม/หอประชุม หอประชุมและห้องแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยก่อสร้างเวทีการแสดงเพิ่มเติมเข้าไปให้วางในแนวทางทิศตะวันออกจะดีที่สุด สำหรับการใช้สอยเกี่ยวกับการป้องกันความร้อนจากแสงพระอาทิตย์

4 ขนาดเนื้อที่โรงประชุม
ห้องประชุมขนาด 4 x 5 ถึง 5 x 6 เมตร

5  ห้องประชุมขนาด 5 x 8 ถึง 6 x 10เมตร

6 อุปกรณ์เครื่องมือในโรงประชุม
Microphone (ไมโครโฟน)   

7 POWER AMP (เครื่องขยายเสียง)   ถ้าเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก หรือขนาดกลางแนะนำให้ใช้ POWER MIXER (เพาเวอร์มิกเซอร์) หรือ เครื่องขยายเสียง ที่มี มิกเซอร์ (เครื่องที่นำเสียงต่างๆ มารวมกัน

8 SPEAKER (ตู้ลำโพง)  ตู้ลำโพงแขวน ลำโพงคอลั่ม ลำโพงแขวนผนัง รวมถึง ลำโพงติดเพดาน

9 Projector Notebook  ไมค์ประชุม  โต๊ะเก้าอี้ โรงประชุม

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาว เบญจมาศ ณารัตน์ เสนอ อาจารย์ ไพรศิลป์ ปินทะนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google