งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page เนื้อหาที่ทำ การสอน Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis - Spermatocytosis - Spermiogenesis Spermiation การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page เนื้อหาที่ทำ การสอน Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis - Spermatocytosis - Spermiogenesis Spermiation การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page เนื้อหาที่ทำ การสอน Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis - Spermatocytosis - Spermiogenesis Spermiation การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ Metabolism of spermatozoa การผลิตเซลล์ สืบพันธุ์เพศผู้

2

3 Jump to first page ตัวอสุจิ (spermatocyte/ sperm/ spermatozoa) - สร้างขึ้นภายใน seminiferous tubules - ความสามารถในการผลิต : โค 2-6 พันล้านตัว / วัน สุกร 15-20 พันล้านตัว / วัน แพะ 8-12 พันล้านตัว / วัน - การเคลื่อนที่ ? - ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวอสุจิ : อายุ, ฮอร์โมน และ สิ่งแวดล้อม

4 Jump to first page รูปร่างลักษณะของตัวอสุจิ (sperm morphology) - ความยาวของตัวอุจิ 50 มคม. (primate) ส่วนหัว (sperm head) nucleus: histone, protamines และ DNA Acrosome ภายในมี hydrolytic enzyme หลายชนิด : proacrosin, hyaluronidase, esterase และ acid hydrolase

5 Jump to first page ส่วนหางของอสุจิ (sperm tail) 1) Neck 2) Middle piece 3) Principal piece (Main piece) 4) End piece

6 Jump to first page ส่วนหางของอสุจิ ( ต่อ ) Protoplasmic or Cytoplasmic droplet neck region เรียก proximal droplet อยู่ใกล้ annulus เรียก distal droplet

7 ส่วนประกอบของตัวอสุจิ

8

9 Jump to first page โครงสร้างส่วนหัวของตัวอสุจิ

10 ภาพตัดตามยาวและขวางของตัวอสุจิ

11 Jump to first page Mitochondria sheath of Midpiece

12 Jump to first page สารเคมีที่สำคัญภายใน ตัวอสุจิ ส่วน Acrosome Hyaluronidase ย่อย cumulus cells Proacrosin ย่อย Zona pellucida ส่วน Mitochondrial sheath Phospholipid, Plasmalogen Respiratory system & Glycolytic pathway enzyme แหล่งพลังงานให้แก่ axoneme เช่น dynein & tubulin


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page เนื้อหาที่ทำ การสอน Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis - Spermatocytosis - Spermiogenesis Spermiation การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google