งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
เนื้อหาที่ทำการสอน Semen : sperm cell & seminal plasma Spermatogenesis - Spermatocytosis - Spermiogenesis Spermiation การเก็บกักและการขนส่งอสุจิ Metabolism of spermatozoa

2

3 ตัวอสุจิ (spermatocyte/ sperm/ spermatozoa)
- สร้างขึ้นภายใน seminiferous tubules - ความสามารถในการผลิต: โค พันล้านตัว/วัน สุกร พันล้านตัว/วัน แพะ พันล้านตัว/วัน - การเคลื่อนที่ ? - ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวอสุจิ: อายุ, ฮอร์โมน และ สิ่งแวดล้อม

4 รูปร่างลักษณะของตัวอสุจิ (sperm morphology)
- ความยาวของตัวอุจิ 50 มคม. (primate) ส่วนหัว (sperm head) nucleus: histone, protamines และ DNA Acrosome ภายในมี hydrolytic enzyme หลายชนิด : proacrosin, hyaluronidase, esterase และ acid hydrolase

5 ส่วนหางของอสุจิ (sperm tail)
1) Neck 2) Middle piece 3) Principal piece (Main piece) 4) End piece

6 ส่วนหางของอสุจิ (ต่อ)
Protoplasmic or Cytoplasmic droplet neck region เรียก proximal droplet อยู่ใกล้ annulus เรียก distal droplet

7 ส่วนประกอบของตัวอสุจิ

8

9 โครงสร้างส่วนหัวของตัวอสุจิ

10 ภาพตัดตามยาวและขวางของตัวอสุจิ

11 Mitochondria sheath of Midpiece

12 สารเคมีที่สำคัญภายในตัวอสุจิ
ส่วน Acrosome Hyaluronidase ย่อย cumulus cells Proacrosin ย่อย Zona pellucida ส่วน Mitochondrial sheath Phospholipid, Plasmalogen Respiratory system & Glycolytic pathway enzyme แหล่งพลังงานให้แก่ axoneme เช่น dynein & tubulin


ดาวน์โหลด ppt การผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google