งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การที่เมล็ดที่มีชีวิตไม่งอกภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ งอกของเมล็ดชนิดนั้น ในขณะที่ เมล็ดพืชชนิดเดียวกันที่ไม่มีการพัก ตัวสามารถงอกได้ การพักตัวของเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การที่เมล็ดที่มีชีวิตไม่งอกภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ งอกของเมล็ดชนิดนั้น ในขณะที่ เมล็ดพืชชนิดเดียวกันที่ไม่มีการพัก ตัวสามารถงอกได้ การพักตัวของเมล็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การที่เมล็ดที่มีชีวิตไม่งอกภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ งอกของเมล็ดชนิดนั้น ในขณะที่ เมล็ดพืชชนิดเดียวกันที่ไม่มีการพัก ตัวสามารถงอกได้ การพักตัวของเมล็ด (Seed dormancy)

2 วัตถุประสงค์ : เป็นกลไกของการอยู่ รอดจากสภาพที่ ไม่เอื้ออำนวยตามฤดูกาล และที่เกิด เป็นครั้งคราว วิธีการ : ไม่งอกหากฤดูกาลและ / หรือตำแหน่งของเมล็ดไม่เหมาะสม ที่จะมีชีวิตอยู่จนครบวงจร ( แพร่ พันธุ์ ) พบใน : วัชพืชและพืชป่าเป็นส่วน ใหญ่ Survival strategy

3 เป็นกลไกของการพักตัวระยะสั้นๆ หลังจากเก็บเกี่ยว เป็นภาวะเงียบสงบ หรือ พักผ่อน เนื่องจากขาดปัจจัยการงอก After ripening Resting/Quiescent stage

4 1. กลไกป้องกันการงอกคาต้น 2. ลดปัญหา FIELD WEATHERING 3. เหมาะกับแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ข้อดีการพักตัว

5 1. ยุ่งยากในการตรวจคุณภาพ 2. ปัญหาวัชพืชที่ยากต่อการกำจัด 3. Planting schedule/cropping pattern เสีย ข้อเสียการพักตัว

6 1. Seed coat dormancy 2. Embryo dormancy 3. Germination inhibitor 4. Combination ชนิดของการพักตัว

7 “ เมล็ดแข็ง ” (HARDSEEDEDNESS) พบ : เมล็ดตระกูลถั่ว [FABACEAE} เมล็ดตระกูลฝ้าย [MALACEAE] เมล็ดตระกูลผักบุ้ง [MORNING GLORY] สาเหตุ : มีสารกันน้ำที่เปลือกและ ทางผ่านเข้าเมล็ด - HILAR FISSURE Seed coat dormancy

8 - Mechanical scarification - Acid treatment - Hot water treatment ข้อควรระวัง - MECHANICAL DAMAGE วิธีทำลายการพักตัว Seed coat dormancy

9 ไม่ยอมให้ O 2 ผ่านเข้าเมล็ด พบ : เมล็ดตระกูลหญ้า (poaceae) สาเหตุ : pericarb มีเอ็มไซม์ peroxidase แย่งใช้ O 2 จนไม่เหลือให้ ผ่านไปถึง embryo วิธีแก้ - อุณหภูมิสูง (heat treatment) [ เช่น 40 o C - 50 o C] - prechill ในธัญพืชเขตอบอุ่น [5- 10 o ซ 5 - 10 วัน ] - KNO 3 0.2 % Seed coat dormancy

10 สาเหตุ : สารระงับการงอก หรือ hormone ไม่สมดุลย์ ABA [Abscisic acid], Caumarin, Phenolic วิธีแก้ : - การชะล้าง [ ฝน ] - กระตุ้นการงอก เช่น GA, Cytokinin, Ethylene - heat treatment [40 - 50 O ซ ] Germination inhibitor

11 พบ : ไม้ผลและไม้ป่าเมือง หนาว ท้อ แอปเปิ้ล สน ฯลฯ สาเหตุ : ความบกพร่องทาง สรีระวิทยา วิธีแก้ :low temperature stratification ( เพาะเมล็ดที่ 5 องศา เซลเซียส ) Embryo dormancy

12 - EPICOTYL DORMANCY Redical / งอก Stratification Epicoty/ งอก Embryo dormancy

13 - DOUBLE DORMANCY ทั้ง EPICOTYL และ Redical / Dormant Stratification Redical / งอก Epicoty/ งอก Stratification ( ปีที่ 2) ( ปีที่ 1) Embryo dormancy

14 พักตัวมากกว่า 1 สาเหตุ เช่น เมล็ดแข็ง + การพักตัว ทางสรีระ Combination


ดาวน์โหลด ppt การที่เมล็ดที่มีชีวิตไม่งอกภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ งอกของเมล็ดชนิดนั้น ในขณะที่ เมล็ดพืชชนิดเดียวกันที่ไม่มีการพัก ตัวสามารถงอกได้ การพักตัวของเมล็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google