งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet VoIP through IP network Voice over IP (VoIP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet VoIP through IP network Voice over IP (VoIP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet VoIP through IP network Voice over IP (VoIP)

2 LAN/WAN VoIP in LAN, WAN IP phone

3 VoIP through Internet PSTNInternet ISP PSTN ISP Gate- way Mod PC to PC Mod Modem

4 VoIP through Internet PSTNInternet ISP PSTN ISP Gate- way Mod PC to PSTN Mod Modem

5 VoIP through IP network PSTN Gate- way IP network Gate- way ISP LAN Gate Keeper

6 Main protocols of VOIP H.323 MGCP MEGACO − H.323 : The first generation VOIP Protocol, high complexity and low scalability. − MGCP : Media Gateway Control Protocol, New protocol, simple -SIP : Session Initial Protocol the most popular protocol, service oriented, been used widely - Megaco/H.248 :

7 H.323 No QoS guarantee (Internet) LAN client endpoints providing two way communication Gateways Gatekeepers Multipoint Control Units (MCUs) Considerable overhead

8 H.323 มาตรฐาน H.323 เป็นมาตรฐานภายใต้ ITU-T (International Telecommunications Union) Standard มาตรฐาน H.323 ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น มาตรฐานสำหรับการทำ Multimedia Conferencing บนระบบเครือข่าย LAN เป็นหลัก แต่มาในตอนหลังจึง ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมถึงการทำงานกับเทคโนโลยี VoIP ด้วย มาตรฐาน H.323 สามารถรองรับการทำงานได้ทั้ง แบบ Point-to-Point Communications และแบบ Multi-Point Conferences อุปกรณ์ต่างๆ จากหลากหลายยี่ห้อ หรือหลายๆ Vendors นั้นสามารถที่จะทำงานร่วมกัน (Inter- Operate) ผ่านมาตรฐาน H.323 ได้

9 Interworking with the PSTN (H.323) PSTN

10 H.323 Protocol Stack RTP: Real time protocol RTPC: Real time control protocol RAS: Registration, admission and status TCP: Transmission control protocol UDP: User datagram protocol IP: Internet protocol

11 H.323 standards s H.323 v1 - Framework for video conferencing in LAN (released 1996) s H.323 v2 - Added IP telephony, FAX, ATM (released February 1998) s H.323 v3 - Adding real-time FAX, gateway to gatekeeper (underway) s H.225.0 v2 - Call signalling s H.235 - Security s H.245 v3 - Control signalling s H.246 - Interworking s H.332 - Loose multicast s H.450.x - Supplementary services s G.711, G.723.1, G.729 - Audio s H.261, H.263 - Video s T.120 - Data

12 H.323 model V.70 Terminal H.323 MCU H.323 Terminal H.323 Terminal H.323 Terminal H.323 Gatekeeper H.323 H.320 Terminal H.324 Terminal Speech Terminal H.322 Terminal Speech Terminal H.323 Gateway LAN N-ISDN LAN PSTN

13 H.323 model s Terminal s Gateway (GW) – Interworking between H.323 and H.320, H.324, PSTN (SS7, ISDN, ATM) – Map call and control signalling – Map media – Network monitoring and administration s Gatekeeper (GK) – Address translation – Admission control, call authorization – Bandwidth management – Gateway management – Call signalling and management

14 H.323 model s Multipoint Control Unit (MCU) – Common mode and capability management – Multicast address management – Audio/video conference

15 Session Initiation Protocol (SIP) Application Layer Protocol Overcomes H.323's Shortcomings Enables VoIP clients, gateways and PBXs to communicate In Conjunction with RSVP, RTP, RTSP, SAP, SDP Low Overhead Developed as an open standard by IETF

16 SIP (Session Initiation Protocol) Standard มาตรฐาน SIP นั้นเป็นมาตรฐานภายใต้ IETF Standard ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการ เชื่อมต่อ VoIP มาตรฐาน SIP นั้นจะเป็นมาตรฐาน Application Layer Control Protocol สำหรับการเริ่มต้น (Creating), การปรับเปลี่ยน (Modifying) และ การสิ้นสุด (Terminating) ของ Session หรือ การติดต่อสื่อสารหนึ่งครั้ง มาตรฐาน SIP จะมีสถาปัตยกรรมการทำงาน คล้ายคลึงการทำงานแบบ Client-Server Protocol เป็นมาตรฐานที่มี Reliability ที่ค่อนข้างสูง

17

18 Media Gateway Control Protocol (MGCP) Conversion of signals from PSTN to data packets Enables media controllers and media gateways to communicate Master/Slave Losing ground to H.248

19 Megaco/H.248 Successor to MGCP Peer to peer interoperability Control for Media Gateway in Master/Slave Breaks down H.323 and set protocols for each component Leverages existing PSTN Developed jointly by both IETF and ITU

20 Media Gateway Controller or Call Servers or Call Agent or Softswitch IP Network Megaco/H.248

21

22

23 VOIP Super Market Softphone IAD HUB Media GateWay Billing for Market Boss IP Room Billing Systm IP Network PSTN

24 ADSL Family User PSTN IP Network softswith Billing System Softphone on PC IP Phone in Family Put IAD in Building and normal phone in family Media gateway ADSL

25 ข้อดีของการนำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งาน Cost Savings: การนำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานนั้น เรา สามารถนำมาประยุกต์ในงานได้กับระบบเครือข่ายการสื่อสาร ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Router หรือ Switch ก็ตาม ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ Increase Productivity: ถือเป็นการนำอุปกรณ์เดิม มาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดด้วย Improved Level of Services: ไม่ต้องกังวลในเรื่อง ของค่าใช้จ่ายของการสื่อสารทางไกลอีกต่อไป ทำให้แต่ละสาขาได้รับข่าวสารข้อมูลล่าสุดของ องค์กรอย่างทันท่วงที Reduce Operating Expenses: สามารถลดค่าใช้จ่าย ในด้านต่างๆ ได้อย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วย ไม่ ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านค่าบริการโทรศัพท์ ทางไกล

26 ตัวอย่าง Application การใช้งาน เทคโนโลยี VoIP PBX to PBX Connection: ทั้ง 2 ฝั่งของสำนักงานสามารถใช้งาน ตู้สาขา PBX

27 Long Line PBX Extension: สำนักงานสาขาสามารถใช้งานตู้ PBX ผ่านทาง สำนักงานใหญ่ได้

28 Teleworker/Local Access: Remote User ฝั่งสำนักงานใหญ่สามารถใช้ งานโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักงานใหญ่ เชื่อมต่อไปยังสำนักงานสาขา เพื่อ สามารถใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่ของสำนักงานสาขาได้

29 Service Provider CPE:


ดาวน์โหลด ppt VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet VoIP through IP network Voice over IP (VoIP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google