งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Voice over IP (VoIP) VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Voice over IP (VoIP) VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Voice over IP (VoIP) VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet
VoIP through IP network

2 VoIP in LAN, WAN LAN/WAN IP phone

3 VoIP through Internet Internet PSTN PSTN ISP ISP PC to PC Modem Mod
Gate- way PSTN Mod PSTN Mod Mod PC to PC Modem Mod

4 VoIP through Internet Internet PSTN PSTN ISP ISP PC to PSTN Modem Mod
Gate- way PSTN Mod PSTN Mod Mod PC to PSTN Modem Mod

5 VoIP through IP network
LAN ISP IP network Gate- way Gate- way Gate Keeper PSTN PSTN

6 Main protocols of VOIP MEGACO SIP H.323 MGCP
H.323: The first generation VOIP Protocol, high complexity and low scalability. MGCP: Media Gateway Control Protocol , New protocol, simple SIP: Session Initial Protocol the most popular protocol, service oriented, been used widely - Megaco/H.248 : SIP MEGACO H.323 MGCP

7 H.323 No QoS guarantee (Internet) LAN client endpoints providing two way communication Gateways Gatekeepers Multipoint Control Units (MCUs) Considerable overhead

8 H.323 มาตรฐาน H.323 เป็นมาตรฐานภายใต้ ITU-T (International Telecommunications Union) Standard มาตรฐาน H.323 ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการทำ Multimedia Conferencing บนระบบเครือข่าย LAN เป็นหลัก แต่มาในตอนหลังจึงถูกพัฒนาให้ครอบคลุมถึงการทำงานกับเทคโนโลยี VoIP ด้วย มาตรฐาน H.323 สามารถรองรับการทำงานได้ทั้งแบบ Point-to-Point Communications และแบบ Multi-Point Conferences อุปกรณ์ต่างๆ จากหลากหลายยี่ห้อ หรือหลายๆ Vendors นั้นสามารถที่จะทำงานร่วมกัน (Inter-Operate) ผ่านมาตรฐาน H.323 ได้

9 Interworking with the PSTN (H.323)

10 H.323 Protocol Stack RTP: Real time protocol
RTPC: Real time control protocol RAS: Registration, admission and status TCP: Transmission control protocol UDP: User datagram protocol IP: Internet protocol

11 H.323 standards H.323 v1 - Framework for video conferencing in LAN (released 1996) H.323 v2 - Added IP telephony, FAX, ATM (released February 1998) H.323 v3 - Adding real-time FAX, gateway to gatekeeper (underway) H v2 - Call signalling H Security H.245 v3 - Control signalling H Interworking H Loose multicast H.450.x - Supplementary services G.711, G.723.1, G Audio H.261, H Video T Data Our market opportunities are driven by a number of factors. It is a time of contrasts. Billions have never used a telephone. 100s of millions use the Internet. It is generally agreed that the bandwidth demand for data will overwhelm the bandwidth demand for voice within 5 years.

12 H.323 model H.323 H.323 Terminal H.323 MCU LAN H.323 Gatekeeper H.323 Gateway H.323 Terminal H.323 Terminal Our market opportunities are driven by a number of factors. It is a time of contrasts. Billions have never used a telephone. 100s of millions use the Internet. It is generally agreed that the bandwidth demand for data will overwhelm the bandwidth demand for voice within 5 years. PSTN LAN N-ISDN V.70 Terminal H.324 Terminal Speech Terminal H.322 Terminal Speech Terminal H.320 Terminal

13 H.323 model Terminal Gateway (GW)
Interworking between H.323 and H.320, H.324, PSTN (SS7, ISDN, ATM) Map call and control signalling Map media Network monitoring and administration Gatekeeper (GK) Address translation Admission control, call authorization Bandwidth management Gateway management Call signalling and management Our market opportunities are driven by a number of factors. It is a time of contrasts. Billions have never used a telephone. 100s of millions use the Internet. It is generally agreed that the bandwidth demand for data will overwhelm the bandwidth demand for voice within 5 years.

14 H.323 model Multipoint Control Unit (MCU)
Common mode and capability management Multicast address management Audio/video conference Our market opportunities are driven by a number of factors. It is a time of contrasts. Billions have never used a telephone. 100s of millions use the Internet. It is generally agreed that the bandwidth demand for data will overwhelm the bandwidth demand for voice within 5 years.

15 Session Initiation Protocol (SIP)
Application Layer Protocol Overcomes H.323's Shortcomings Enables VoIP clients, gateways and PBXs to communicate In Conjunction with RSVP, RTP, RTSP, SAP, SDP Low Overhead Developed as an open standard by IETF

16 SIP (Session Initiation Protocol) Standard
มาตรฐาน SIP นั้นเป็นมาตรฐานภายใต้ IETF Standard ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อ VoIP มาตรฐาน SIP นั้นจะเป็นมาตรฐาน Application Layer Control Protocol สำหรับการเริ่มต้น (Creating), การปรับเปลี่ยน (Modifying) และการสิ้นสุด (Terminating) ของ Session หรือการติดต่อสื่อสารหนึ่งครั้ง มาตรฐาน SIP จะมีสถาปัตยกรรมการทำงานคล้ายคลึงการทำงานแบบ Client-Server Protocol เป็นมาตรฐานที่มี Reliability ที่ค่อนข้างสูง

17

18 Media Gateway Control Protocol (MGCP)
Conversion of signals from PSTN to data packets Enables media controllers and media gateways to communicate Master/Slave Losing ground to H.248

19 Megaco/H.248 Successor to MGCP Peer to peer interoperability Control for Media Gateway in Master/Slave Breaks down H.323 and set protocols for each component Leverages existing PSTN Developed jointly by both IETF and ITU

20 Megaco/H.248 IP Network Media Gateway Controller or Call Servers
or Call Agent or Softswitch IP Network

21

22

23 VOIP Super Market PSTN IP Network Billing Systm Softphone
Media GateWay PSTN IP Network HUB IAD Billing for Market Boss IP Room

24 Put IAD in Building and normal phone in family
ADSL Family User Softphone on PC IP Phone in Family Billing System softswith PSTN Media gateway ADSL IP Network Put IAD in Building and normal phone in family

25 ข้อดีของการนำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งาน
Cost Savings: การนำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งานนั้น เราสามารถนำมาประยุกต์ในงานได้กับระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ Router หรือ Switch ก็ตาม ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ Increase Productivity: ถือเป็นการนำอุปกรณ์เดิมมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดด้วย Improved Level of Services: ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการสื่อสารทางไกลอีกต่อไป ทำให้แต่ละสาขาได้รับข่าวสารข้อมูลล่าสุดขององค์กรอย่างทันท่วงที Reduce Operating Expenses: สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้อย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล

26 ตัวอย่าง Application การใช้งานเทคโนโลยี VoIP
PBX to PBX Connection: ทั้ง 2 ฝั่งของสำนักงานสามารถใช้งานตู้สาขา PBX

27 Long Line PBX Extension: สำนักงานสาขาสามารถใช้งานตู้ PBX ผ่านทางสำนักงานใหญ่ได้

28 Teleworker/Local Access: Remote User ฝั่งสำนักงานใหญ่สามารถใช้งานโทรศัพท์เข้ามาที่สำนักงานใหญ่ เชื่อมต่อไปยังสำนักงานสาขา เพื่อสามารถใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่ของสำนักงานสาขาได้

29 Service Provider CPE:


ดาวน์โหลด ppt Voice over IP (VoIP) VoIP in LAN, WAN VoIP through Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google