งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 25 เป็นหลักร้อย หลักพันต่อไปเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ รวดเร็ว เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่างรวดเร็ว

2 85 x 85 ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 5 x 5 ได้ 25 ตั้งไว้ เอา 8 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่นับต่อ จากมันคือ 9 8 x 9 ได้ 72 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 25 เป็น 7,225  85 x 85 = 7,225

3 ให้เอาเลขตัวท้ายคูณกันตั้งเป็น ผลลัพธ์หลักหน่วย และหลักสิบไว้ก่อน เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนนับที่นับต่อ จากมัน เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่างรวดเร็ว

4 32 x 38 ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 2 x 8 ได้ 16 ตั้งไว้ เอา 3 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่ต่อ จากมัมคือ 4 1 x 4 ได้ 12 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อ จาก 16 เป็น 1,216  32 x 38 = 1,216

5 เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่าง รวดเร็ว 1. ให้เอาเลขตัวท้ายคูณกันตั้งเป็น ผลลัพธ์หลักหน่วยและหลักสิบไว้ก่อน ( ถ้าคูณกันได้เลขตัวเดียว ให้เติม 0 เป็น หลักสอบแทน ) 2. เอาตัวหน้าคูณกัน แล้วบวกกับตัวหลัง หนึ่งตัว ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจากหลักสอบ ไปข้างหน้า ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ รวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google