งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูจิตรอำไพ พิทักษานุรัตน์. ทบทวนตัว ประกอบ เพลงตัว ประกอบ ที่พี่ล่ำเรียนมา เรียนมา เรื่องตัว ประกอบ น้องเองก็ชอบ ตัวประกอบ น้องนี้รู้จัก ตัวที่พี่เอาไปหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูจิตรอำไพ พิทักษานุรัตน์. ทบทวนตัว ประกอบ เพลงตัว ประกอบ ที่พี่ล่ำเรียนมา เรียนมา เรื่องตัว ประกอบ น้องเองก็ชอบ ตัวประกอบ น้องนี้รู้จัก ตัวที่พี่เอาไปหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูจิตรอำไพ พิทักษานุรัตน์

2 ทบทวนตัว ประกอบ เพลงตัว ประกอบ ที่พี่ล่ำเรียนมา เรียนมา เรื่องตัว ประกอบ น้องเองก็ชอบ ตัวประกอบ น้องนี้รู้จัก ตัวที่พี่เอาไปหาร ลงนั้น ลาลาลาลาลาลาลาลาลา เราจะ เรียกมันว่าตัวประกอบเอย ( ซ้ำ )

3 ตัวประกอบ ของจำนวนนับ

4 ได้แก่ 2×16 1, 2, 4, 8, 16 และ 32 ตัว ประกอบ ของ 32

5 จำนวนนับมีตัวประกอบ ที่ ต่างกันเพียง 2 ตัวนา คือ 1 และตัวมันเองโปรดจงจำเอาไว้ จำนวนนั้นไซร้จำนวนเฉพาะ เอย ( ซ้ำ )

6 เพลงจำนวน เฉพาะ จำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะนั้นมีตัวประกอบ จำนวน 2 ตัว จงจำเอาไว้ 1 นั่น ไงและตัวมันเอง หนูๆ จงจำ ให้ดี มีตัวประกอบสองตัว หนูๆ จงจำให้ดี ที่ครูบอกไว้ ( ซ้ำ )

7 แบบฝึกเธออยู่ ไหน ให้นักเรียนระบายสีทับ จำนวนเฉพาะทุกจำนวน

8 เรามาช่วยกันหาจำนวน เฉพาะกันเถอะ : D

9

10 เพลง การหาร หาร หาร หารหนูรู้การหารหรือไม่ ตัวหารลบ ออกเลื่อยไป จนหมดตัวตั้งที่ให้ไว้ ( ซ้ำ ) จำนวนครั้งที่ลบได้ผลหารเอย หาร หาร หารมันไม่ยากเท่าไร ส่วนกลับของ คูณนั่นไง เช่น 2 คูณ 5 เป็น 10 ไซร้ ( ซ้ำ ) สองไปหารสิบได้ห้า ( 2 ไปหาร 10 ได้ 5 )

11 การหาตัว ประกอบ 24 1×24 2×12 3×8 4×6 ตัวประกอบของ 24 ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

12 การหาตัวประกอบใช้ ความสัมพันธ์การคูณการหาร 36 ตัวประกอบของ 36 ได้แก่ 1,2,3,4,6,9,12,18,36 6×6=36


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูจิตรอำไพ พิทักษานุรัตน์. ทบทวนตัว ประกอบ เพลงตัว ประกอบ ที่พี่ล่ำเรียนมา เรียนมา เรื่องตัว ประกอบ น้องเองก็ชอบ ตัวประกอบ น้องนี้รู้จัก ตัวที่พี่เอาไปหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google