งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการ สื่อสารการตลาด. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และการโฆษณามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการ สื่อสารการตลาด. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และการโฆษณามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการ สื่อสารการตลาด

2 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และการโฆษณามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และต้อง พยายามทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ ในตัวสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เช่นการใช้ข้อความโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจ การใช้หีบห่อที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา ชื่อ ยี่ห้อสินค้าพนักงานขายที่มีคุณภาพ ตลอดจน กิจกรรมการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ที่ช่วย กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อและ ใช้สินค้า

3 รายละเอียดของแต่ละรูปแบบมี ดังนี้ Functional Value Social Value Emotional Value Epistemic Value Conditional Value

4 ขั้นตอนที่สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน 8 ขั้นตอนคือ 1.Exposure to Information 2.Selective Attention ความสนใจในข่าวสารมี 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ - Nonvoluntary Attention - Voluntary Attention - Stimulus Intensity - Stimulus Novelty - Need States

5 3. Comprehension of Attended Information 4. Agreement with What is Comprehended 5. Retention of What Is Accepted and Search and Retrieval of Stored Information 6. Retrieval of Information from Memory 7. Consumer Decision Making from Alternatives 8. Action Taken on the Basic of the Decision - Problem Recognition - Information Search - Evaluation of Alternatives - Purchase Action - Post Purchase Evaluation


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการ สื่อสารการตลาด. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด และการโฆษณามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google