งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารการตลาด
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารการตลาด

2 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการโฆษณามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และต้องพยายามทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในตัวสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เช่นการใช้ข้อความโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจ การใช้หีบห่อที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา ชื่อยี่ห้อสินค้าพนักงานขายที่มีคุณภาพ ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมในการซื้อและใช้สินค้า

3 รายละเอียดของแต่ละรูปแบบมีดังนี้
Functional Value Social Value Emotional Value Epistemic Value Conditional Value

4 ขั้นตอนที่สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน 8 ขั้นตอนคือ Exposure to Information
Selective Attention ความสนใจในข่าวสารมี 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ - Nonvoluntary Attention - Voluntary Attention - Stimulus Intensity - Stimulus Novelty - Need States

5 3. Comprehension of Attended Information
4. Agreement with What is Comprehended 5. Retention of What Is Accepted and Search and Retrieval of Stored Information 6. Retrieval of Information from Memory 7. Consumer Decision Making from Alternatives 8. Action Taken on the Basic of the Decision - Problem Recognition - Information Search - Evaluation of Alternatives - Purchase Action - Post Purchase Evaluation


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมผู้บริโภคกับการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google