งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องกลไฟฟ้า 1 เรื่องการเกิดแรง บนตัวนำ นายธวัช เกิดชื่น นายสรายุธ ทองกอบเหมือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องกลไฟฟ้า 1 เรื่องการเกิดแรง บนตัวนำ นายธวัช เกิดชื่น นายสรายุธ ทองกอบเหมือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เครื่องกลไฟฟ้า 1 เรื่องการเกิดแรง บนตัวนำ นายธวัช เกิดชื่น นายสรายุธ ทองกอบเหมือน

4 การเกิดแรงบนตัวนำ แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐาน ให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าว นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กพุ่งเข้า

5 การเกิดแรงบนตัวนำ แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐาน ให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าว นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กพุ่งออก

6 การเกิดแรงบนตัวนำ แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐาน ให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าว นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า

7 การเกิดแรงบนตัวนำ แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐาน ให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าว นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ

8 จะได้ขนาดและทิศทางของแรงตามสมการ F = i(l x B) B B เป็นค่าความหนาแน่น สนามแม่เหล็ก (Wb./m 2 ) i l i เป็นกระแสไฟฟ้า l เป็นความยาวของ ตัวนำ (m) ให้ทิศทางตาม กระแสไฟฟ้า F

9 แรงในรูปของเวคเตอร์จะได้ดังนี้ x y z l ตามทิศทาง i B F ทิศทางของผลคูณแบบไขว้ ใช้กฎมือขวากำ นิ้วทั้ง 4 เริ่ม จาก l ไปหา B จะได้แรง F ตามหัวแม่มือ

10 สรุปเรื่อง การเกิดแรงบนตัวนำต้องอาศัย องค์ประกอบสามสิ่งคือ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ F = i(l x B) ขนาด และทิศทางเป็นตามสมการ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องกลไฟฟ้า 1 เรื่องการเกิดแรง บนตัวนำ นายธวัช เกิดชื่น นายสรายุธ ทองกอบเหมือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google