งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนเรื่องแรงบนตัวนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนเรื่องแรงบนตัวนำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนเรื่องแรงบนตัวนำ

2 เรื่องการเกิดแรงบนตัวนำ นายสรายุธ ทองกอบเหมือน
เครื่องกลไฟฟ้า 1 เรื่องการเกิดแรงบนตัวนำ นายธวัช เกิดชื่น นายสรายุธ ทองกอบเหมือน หน้าที่ 1

3 สนามแม่เหล็กพุ่งเข้า
การเกิดแรงบนตัวนำ แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐานให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กพุ่งเข้า หน้าที่ 2

4 การเกิดแรงบนตัวนำ สนามแม่เหล็กพุ่งออก หน้าที่ 2
แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐานให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กพุ่งออก หน้าที่ 2

5 การเกิดแรงบนตัวนำ หน้าที่ 2
แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐานให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า หน้าที่ 2

6 การเกิดแรงบนตัวนำ หน้าที่ 2
แรงที่เหนี่ยวนำเกิดขึ้นบนตัวนำเป็นพื้นฐานให้กับเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหมุน แรงดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ หน้าที่ 2

7 จะได้ขนาดและทิศทางของแรงตามสมการ
F = i(l x B) B เป็นค่าความหนาแน่น สนามแม่เหล็ก (Wb./m2) B F l i เป็นกระแสไฟฟ้า l เป็นความยาวของตัวนำ (m) ให้ทิศทางตามกระแสไฟฟ้า i หน้าที่ 3

8 z B F y x l ตามทิศทาง i แรงในรูปของเวคเตอร์จะได้ดังนี้ F ตามหัวแม่มือ
ทิศทางของผลคูณแบบไขว้ ใช้กฎมือขวากำ นิ้วทั้ง 4 เริ่ม จาก l ไปหา B จะได้แรง F ตามหัวแม่มือ z B F y x l ตามทิศทาง i หน้าที่ 4

9 ขนาด และทิศทางเป็นตามสมการ
สรุปเรื่อง การเกิดแรงบนตัวนำต้องอาศัยองค์ประกอบสามสิ่งคือ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ สนามแม่เหล็ก ตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในตัวนำ ขนาด และทิศทางเป็นตามสมการ F = i(l x B) หน้าที่ 5


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนเรื่องแรงบนตัวนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google